CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ (14)

BIẾT TRƯỚC VẬN MỆNH,

CÁC DANH NHÂN XƯA

ĐÃ LÀM GÌ THAY ĐỔI VẬN SÓ ?

Trong lịch sử Việt Nam và Trung Hoa, có nhiều vị tướng kỳ tài có khả năng tri mệnh (biết trước được vận mệnh) như Trần Nguyên Đán và Gia Cát Lượng. Dù có tài năng như vậy, nhưng họ có thể làm gì để thay đổi vận mệnh theo ý mình ?

1/- Trần Nguyên Đán làm gì cứu nhà Trần và cháu ngoại là Nguyễn Trãi ?

Cuối đời nhà Trần, Hồ Quý Ly được thăng quan tiến chức rất nhanh, nổi lên là một quyền thần trụ cột, thao túng triều chính. Theo lịch sử thì hai bà cô ruột của Hồ Quý Ly (cũng là hai chị em ruột) đều là Hoàng phi của vua Trần Minh Tông. Bà Minh Từ sinh ra vua Trần Hiến Tông và vua Trần Nghệ Tông, còn bà Đôn Từ thì sinh ra vua Trần Duệ Tông. Sau, con gái của Hồ Quý Ly lại là Hoàng hậu của vua Trần Thuận Tông. Em gái họ của Hồ Qúy Ly lấy Trần Duệ Tông, sinh ra Trần Phế Đế.

Dựa vào mối quan hệ hôn nhân phức tạp này, Hồ Qúy Ly thao túng nhà Trần, nhiều tôn thất nhà Trần biết đây là mối họa lớn nhưng không sao diệt trừ được. Trụ cột của nhà Trần lúc đó là quan Tư Đồ Trần Nguyên Đán xem lá số tử vi Thái Thượng Hoàng Nghệ Tôn thấy có Vũ Phá thủ mệnh, coi người thân như cừu thù, coi kẻ ác như ruột gan chắc chắn sẽ nghe Hồ Quý Ly; lại thấy Quý Ly có Tử Phá thủ mệnh, biết y sẽ cướp ngôi, và nhà Trần mất.

Biết trước được điều này, Trần Nguyên Đán đã làm gì để thay đổi vận mệnh cho nhà Trần ? Ông đã hết lòng khuyên can Thượng Hoàng, nhưng những lời lẽ ruột gan của ông không được Thượng Hoàng nghe theo. Khi Thượng Hoàng Nghệ Tôn gả công chúa cho Hồ Quý Ly, thì Trần Nguyên Đán hết sức khuyên can, ông còn làm bài thơ “Thập cầm” (Mười giống chim) cảnh tỉnh Thượng Hoàng hãy cảnh giác với “con quạ già hiểm độc” (chỉ Hồ Quý Ly). Trong bài thơ có câu:

Nhân ngôn ký gửi dữ lão nha

Bất thức lão nha liên ái phầu

Tạm dịch là:

Gửi con cho lão quạ già

Biết là lão quạ thương là mấy thương

Cảnh tỉnh Thượng Hoàng không được, ông biết vận mệnh nhà Trần đã hết, ông quyết định về Côn Sơn (Hải Dương) dạy học. Trước khi đi ông kết thân với Hồ Quý Ly, giao các con mình Mộng Dữ, Thúc Giao và Thúc Quỳnh cho Hồ Quý Ly.

Đáp lại, Hồ Quý Ly cũng đem con gái là Hoàng Trung gả cho Mộng Dữ và cho Mộng Dữ làm chức Đông cung phán thủ.Thúc Giao và Thúc Quỳnh đều được làm Tướng quân.

Chính vì thế mà cho đến tận ngày nay, nhiều người chê trách Trần Nguyên Đán về việc này, nhiều người gia tộc họ Trần xem hành động này của ông là phản bội là nhà Trần.

Thực ra cũng không thể trách Trần Nguyên Đán được, ông đã biết trước tương lai và đã làm tất cả những gì có thể làm được, nhưng ông cũng biết rằng đã là vận mệnh thì sức người không thể thay đổi, dù biết trước cả nhưng không thay đổi được, nên đành thuận thiên mà hành động thội. Việc ông kết thân với Hồ Quý Ly là nhằm bảo vệ gia tộc họ của mình khỏi bị tận diệt khi Hồ Quý Ly cướp ngôi.

Đúng như dự đoán của Trần Nguyên Đán, năm 1399 Hồ Quý Ly cho thanh trừng 370 tướng lĩnh tôn thất nhà Trần, dẹp tan thế lực nhà Trần, năm 1400 thì lên ngôi Vua.

Tuy nhiên gia đình Trần Nguyên Đán thì không hề bị Hồ Quý Ly đụng đến, nhờ thế cháu nội và cháu ngoại của ông là Trần Nguyên Hãn và Nguyễn Trãi mới có điều kiện ăn học thành tài, sau này đều là anh hùng dân tộc.

Trần Nguyên Đán khi xem lá số của Trần Nguyên Hãn và Nguyễn Trãi biết 2 cháu mình sau này sẽ thành nghiệp lớn. Với Trần Nguyên Hãn thì ông không lo lắng lắm, nhưng ông lại rất lo cho Nguyễn Trãi vì đứa cháu ngoại này có số bị chết cả 3 họ, ông chỉ có thể dặn dò Nguyễn Trãi rằng “chiếm thành thì lui binh”.

Quả nhiên sau này hai người cháu của ông đều là trụ cột hàng đầu cho nghĩa quân Lam Sơn, Trần Nguyên Hãn thuộc dòng quan võ, làm đến Thái Úy chỉ huy toàn bộ các tướng lĩnh. Đặc biệt Nguyễn Trãi là người hoạch định và ra toàn bộ các kế sách giúp quân Lam Sơn đánh đuổi quân Minh là giành lại được giang sơn đất nước.

Khi chiến thắng quân Minh, nhớ lại lời ông ngoại của mình từng dặn dò kỹ “chiếm thành thì lui binh”, Nguyễn Trãi bèn xin về Côn Sơn ở ẩn. Thế nhưng vận mệnh khó tránh, ông vẫn bị bắt ra làm quan. Vì làm quan thanh liêm chính trực, Nguyễn Trãi bị các đại thần ghen ghét vu cho ông tội giết Vua trong vụ án“Lệ chi viên” khiến ông bị tru di tam tộc.

Lời dự đoán ngày nào của Trần Nguyên Đán đã ứng nghiệm, ông dù biết rất rõ, đã căn dặn Nguyễn Trãi cẩn thận, Nguyễn Trãi cũng đã làm theo, nhưng quả nhiên mệnh trời khó tránh.

Cũng như Nguyễn Trãi, sau khi đánh thắng quân Minh, Trần Nguyên Hãn xin về quê ở ẩn, thế nhưng nhiều kẻ ghen ghét nói ông có khả năng mưu phản, vua Lê Lợi sai người đến đưa ông về kinh thành chịu tội.

Theo lịch sử thì trên đường về kinh thành, khi đến bến Đông Hồ trên dòng sông Lô. Trước khi chết, Trần Nguyên Hãn nói: “Tôi với hoàng thượng cùng mưu cứu nước, cứu dân, nay sự nghiệp lớn đã thành, hoàng thượng nghe lời gièm mà hại tôi. Hoàng thiên có biết xin soi xét cho”.Nói rồi ông trầm mình xuống sông tự vẫn.

Thế nhưng theo dòng tộc họ Trần truyền lại thì khi đến giữa sông, Trần Nguyễn Hãn đã giết mấy tên sai nha, tự làm đắm thuyền giống như mình đã tự vẫn, rồi bơi trở vào bờ.

Còn theo dân gian thì khi thuyền đến xã Đông Sơn, ông ngửa mặt khấn trời rằng: “Tôi với Vua cùng mưu việc cứu dân. Việc lớn đã hoàn tất mà Vua lại muốn giết tôi.Hoàng Thiên có biết thì xin soi xét cho”.

Ông vừa khấn xong thì bỗng nhiên gió lớn nổi lên, lật úp cả thuyền xuống.Bốn mươi hai xá nhân đều chết đuối cả, riêng ông cùng hai gia đồng lại trôi dạt được vào bờ và thoát chết.

Lời tiên đoán của Trần Nguyên Đán về Trần Nguyên Hãn cũng lại ứng nghiệm, ông đã thấy trước nạn của Trần Nguyên Hãn nhưng lại không lo lắm, mà chỉ lo cho Nguyễn Trãi.

2/- Chuyện tương lai hung kiết Gia Cát Lượng đều hiểu rõ, ông đã làm gì ?

Gia Cát Lượng là bậc quân sư kỳ tài thời hậu Hán, tài năng và của ông đều còn lưu truyền đến ngày nay.

Về chuyện Tam quốc, đến nay rất nhiều người lấy làm tiếc vì nhà Thục không thống nhất được thiên hạ. Nhiều người tiếc nuối, giá như không có cơn mưa lớn ở hang Thương Phương cứu cha con Tư Mã Ý cùng đại quân Ngụy; nếu như khi Gia Cát Lượng đánh bại quân Tư Mã Ý chuẩn bị tiến đến kinh thành nước Ngụy, Thục Chủ là Lưu Thiện đừng nghe lời xàm tấu bắt gọi Gia Cát Lượng kéo quân về nửa chừng thì mọi nguyện đã khác. Thế nhưng thực hư chuyện này là do dâu ?

Khi Lưu Bị lên lều cỏ tìm Gia Cát Lượng giúp mình, Gia Cát Lượng nhận thấy vận mệnh nhà Hán đã hết, nhưng trước sự kiên nhẫn của Lưu Bị, ông quyết định giúp Lưu Bị. Sáu lần xuất binh ra Kỳ Sơn phạt Ngụy, trên đường hành quân trên xe ngựa ông đã viết “Mã tiền khóa” dự đoán tương lai hàng trăm năm sau.

Mở đầu “Mã tiền khóa”, Gia Cát Lượng đã viết trong khóa thứ nhất rằng :

Vô lực hồi thiên

Cúc cung tận tụy

Âm cư Dương phất

Bát thiên nữ quỷ

Tạm dịch là:

Không sức đổi Trời

Còng mình gắng sức

Âm tồn Dương phất

Tám ngàn nữ quỷ

“Vô lực hồi thiên, Cúc cung tận tụy” là nói bản thân Gia Cát Lượng, như ông viết trong “Xuất sư biểu”: “Thần cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi”. “Âm cư Dương phất” chỉ hoạn quan Hoàng Hạo loạn quyền, Khương Duy chỉ có thể duy trì tàn cục chứ không thể làm gì được. Câu cuối “Bát thiên nữ quỷ”: Chữ “Bát” (八) thêm chữ “thiên” (千) thêm chữ “nữ” (女) rồi thêm chữ “quỷ” (鬼), hợp thành một chữ “Ngụy” (魏) ý nói nhà Ngụy sẽ thống nhất thiên hạ.

Gia Cát Lượng dù khi ấy đang trên đường hành quân đánh Ngụy, nhưng ông đã biết trước rằng nhà Ngụy rồi sẽ thống nhất thiên hạ, bản thân ông dù biết trước cũng “không sức đổi trời”, chỉ có thể “cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi”.

Khóa thứ hai trong “Mã tiền khóa” cho thấy ông biết trước kết thúc tam quốc phân tranh, nhà Tấn sẽ lên ngôi

Hỏa thượng hữu hỏa

Quang chúc Trung Thổ

Xưng danh bất chính

Giang Đông hữu hổ

Tạm dịch là:

Trên lửa có lửa

Rọi sáng Trung Thổ

Xưng danh bất chính

Giang Đông có hổ

“Hỏa thượng hữu hỏa”, trên “hỏa” (火) có “hỏa” (火) tức hai chữ hỏa trên dưới tạo thành chữ “Viêm” (炎).Chỉ Tư Mã Viêm lập nên triều Tấn.

“Xưng danh bất chính” chỉ triều Tấn của Tư Mã Viêm thực chất là soán ngôi Tào Ngụy mà kiến lập, mà Tào Ngụy lại là soán ngôi triều Hán mà kiến lập, danh không chính ngôn không thuận.

“Giang Đông hữu hổ” chỉ Đông Tấn thành lập, đóng đô tại Kiến Khang thuộc Giang Đông.

Chính vì “Không sức đổi trời” nên khi Gia Cát Lượng lừa cha con Tư Mã Ý cùng đại quân nước Ngụy đến hang Thượng Phương, quân Thục dùng hỏa quân thiêu quân Ngụy. Không còn đường thoát, cha con Tư Mã Ý ngửa mặt lên trời gào khóc chờ chết, đột nhiên một cơn mưa lớn đổ ập xuống cứu thoát nước Ngụy.

Kỳ sơn tháng 9 không bao giờ có mưa, nhưng trời lại mưa một lần duy nhất, và đó chính là cơn mưa cứu nước Ngụy. Điều đó thể hiện rằng ngọn lửa tài năng nhiệt huyết của con người không thể nào thắng được cơn mưa của trời.

Cảm thán trước sự việc này “Tam quốc diễn nghĩa” đã có thơ rằng:

Cửa hang gió cát với mây bay

Mưa xối mây đen kéo lại đây

Võ Hầu kế diệu ví thành đạt

Tấn triều sao chiếm núi sông này?

(Võ Hầu tức chỉ Gia Cát Lượng)

Nước Thục phía sau được bao bọc bởi núi Âm Bình hiểm trở không thể vượt qua, thế nhưng Gia Cát lượng cũng biết trước nhà Thục sẽ mất ở chính đường qua núi Âm Bình này, chính vì thế ông luôn báo trước cho các tướng việc này, đồng thời căn dặn khi nào cũng phải có quân túc trực phòng bị trên núi.

Thế nhưng “người tính không bằng trời tính”, sau khi Gia Cát Lượng mất, các tướng nhà Thục nhận thấy đường qua núi Âm Bình vô cùng hiểm trở, không thể đi đường này mà đánh nước Thục được nên bỏ qua, không cho quân canh giữ nữa.

Khi quân Ngụy tiến đánh nhà Thục, cánh quân Chung Hội tiến đánh phía trước, Khương Duy đưa toàn quân ra phía trước chặn Chung Hội, phía sau là núi Âm Bình hiểm trở không có ai canh giữ.

Đặng Ngải dẫn một cánh quân Ngụy theo đường núi này, liều chết qua núi, qua được ngọn núi này thì quân sĩ chết gần hết, chỉ còn 500 quân tiến vào kinh đô nhà Thục. Quân chủ lực nhà Thục không còn để chống lại, Thục Chủ đầu hàng, nhà Thục mất. Lời tiên đoán của Gia Cát Lượng đã ứng nghiệm, ông đã biết trước tất cả nhưng chỉ có thể làm được vậy, không thể thay đổi ý trời được.

Nhiều danh nhân trước đây đều có khả năng tri thiên mệnh, họ thành đại nghiệp là nhờ ‘thuận thiên’ mà làm, tức thuận theo số mệnh mà làm chứ không phải thay đổi số mệnh

Vào cuối thời nhà Tần, nhiều người lập cát cứ nổi lên chống Tần, Lưu Bang lúc đó không phải là thế lực mạnh nhất, nhưng Trương Lương biết rõ Lưu Bang có chân mạng Đế Vương nên đi theo phò tá. Kết quả Lưu Bang dù yếu thế hơn Sở Bá Vương Hạng Võ nhưng vẫn giành thắng lợi, lên ngôi Hoàng Đế.

Nhiều người nói rằng Lưu Bang lên ngôi là nhờ có quân sư Trương Lương phò giúp, nhưng giả sử như Trương Lương theo giúp người khác thì sẽ không thành được, vì người khác không có chân mạng Đế Vương.

Nhà tiên tri thiên tài là Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh vào thời loạn lạc, khi làm quan cho nhà Mạc, thấy nhiều quan lại cường quyền bức hại dân chúng, ông đã làm sớ dâng vua xin trị tội 18 kẻ nịnh thần, chém đầu làm gương. Thế nhưng nhà Vua chỉ mải thú vui bên các lời xu nịnh mà không nghe lời ông. Ông biết nhà Mạc đã mạt, thời thế loạn lạc, không có ai đáng để theo phò giúp nên về quê ở ẩn.

Người xưa đã đúc kết lại rằng: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, mệnh trời khó cãi”. (theo Trần Hưng)

Phan Tất Đại chuyển tiếp

CÁI CHẾT BI THẢM CỦA

TÔ ĐÁT KỶ

Mổ bụng xem thai, chặt chân xem xương, moi tim coi có 7 ngăn…

Nhắc đến mỹ nhân Trung Quốc, mọi người đều nhớ đến “Tứ đại mỹ nhân” như biểu tượng của cái đẹp. Thế nhưng ít ai biết rằng, xinh đẹp không thua kém “Tứ đại mỹ nhân” còn có “Tứ đại yêu cơ” – bốn yêu nữ biến thành mỹ nhân làm thay đổi lịch sử : Đát Kỷ, Muội Hỷ, Ly Cơ, Bao Tự. Tuy nhiên, vì là yêu nữ gây nhiều tội ác nên họ không được người đời ca tụng giống như “Tứ đại mỹ nhân”!

Đát Kỷ là yêu nữ xinh đẹp nổi tiếng nhất trong “tứ đại yêu cơ”, đã trở thành nguồn cảm hứng cho biết bao bộ phim điện ảnh Trung Hoa. Tương truyền Đát Kỷ là nhân vật có thật trong lịch sử, nhưng được người đời thêu dệt thành một nhân vật yêu ma đầy bí ẩn.

Nhiệm vụ của Hồ ly tinh

Câu chuyện xảy ra vào đời Thương. Lần ấy Trụ Vương đi miếu Nữ Oa, vì quá mê mẩn trước sắc đẹp của bà mà đã nói những lời bất kính. Nữ Oa nổi giận, bèn phái Hồ ly tinh mê hoặc Trụ Vương, giúp Chu Vũ Vương phạt Trụ cứu dân.

Khi đó, con gái của Ký Châu Hồng Tô Hộ, tên Tô Đát Kỷ xinh đẹp mỹ miều, được mệnh danh “Hồng nhan họa thủy”, không thua kém gì Tứ đại mỹ nhân. Trong “Phong thần diễn nghĩa” còn ghi lại, Đát kỷ đàn ca khiêu vũ hết sức giỏi giang; 16 tuổi, tựa bông hoa rực rỡ đẹp tuyệt trần, mắt nàng long lanh như sương mai, nước da hồng hào, mũi cao thẳng, miệng hoa nhỏ, đôi môi thắm, dáng đi uyển chuyển, giọng nói trong trẻo… Biết Tô Đát kỷ là người được đem dâng cho Trụ Vương, Hồ ly tinh bèn giết chết Đát Kỷ, rồi nhập vào xác của cô, mê hoặc Trụ Vương.

Đát Kỷ – Trụ Vương

Kể từ ngày có Đát Kỷ, Trụ Vương càng đam mê tửu sắc. Để lấy lòng mỹ nhân, Trụ Vương đã làm vô số điều thất đức, hại dân, hại quân thần trung tín, gây nên sự sụp đổ tất yêu của nhà Thương.

Tương truyền, trong cung Trụ có 1 nơi dành riêng cho thú vui của vua Trụ. Vua Trụ, Đát Kỷ cùng các mỹ nhân thường xuyên vui chơi truy lạc tại đây. Họ ra lệnh dùng roi đánh khắp người các con vật thật đau, để hằn lên vết đỏ, rướm máu, rồi mang nướng lên để thưởng thức, đem thịt treo thành rừng, gọi là nhục lâm. Nơi này được thiết kế với những hồ nhỏ, vua Trụ cho đổ rượu vào đầy hồ, gọi là tửu trì, rồi cùng Đắc Kỷ và các mỹ nhân xuống tắm rượu.

Có lần Đát Kỷ bất hòa với thân thuộc của vua là Tỷ Can, bắt ông này phải moi tim ra. Một vị quan giỏi xem tinh tượng, bói toán cũng vì bất hòa mà bị bà cho cột lưng vào cột nung đỏ, cháy cả lưng. Trụ Vương còn cho xây cung “Lộc Đài” vuông mỗi bên 3 dặm, cao ngàn thước, quy mô lớn chưa từng thấy, phải dùng đến hàng vạn thợ xây, xây 7 năm mới xong.

“Bào lạc” lại là 1 phát minh của Đát Kỷ, Trụ Vương. Đó là 1 ống đồng dài, khi sử dụng mang ống đồng nhét đầy than đỏ bắc ngang qua hố lửa, bắt tội nhân cởi hết quần áo giày dép ra và chạy từ đầu này sang đầu kia của ống đồng. Quan thần trong triều bấy giờ bị tàn sát vô tội vạ…

Sự hiếu kỳ của Tô Đát Kỷ

Những câu chuyện về Đát Kỷ nhiều vô kể, nhưng có lẽ câu chuyện làm người đời “rùng mình” nhất chính về sự hiếu kỳ của nàng. Sự hiếu kỳ của một mỹ nhân đã thật đáng sợ, sự hiếu kỳ của một hồ ly tinh lại càng khiến người ta khiếp đản!

Chuyện kể rằng, một lần trụ Vương cùng Đát Kỷ đi dạo, thấy cảnh một cụ già và một em bé đi trong mưa tuyết, cụ già thì khỏe mạnh, còn em bé run rẩy vì lạnh. Tô Đát Kỷ cảm thấy thật hiếu kỳ. Không lẽ cụ già sinh ra lúc cha mẹ còn trẻ nên ống chân có tủy, đứa trẻ kia sinh ra lúc cha mẹ già yếu nên ống chân không có tủy  Nghĩ vậy, Đát Kỷ bèn sai người chặt chân cụ già và em bé ra xem rồi cười ha hả!

Lại có một lần, Tô Đát Kỷ cùng các cung nữ ra ngoài ngắm cảnh, thấy môt người phụ nữ mang thai đi qua. Tô Đát Kỷ thầm nghĩ : Thật là kỳ quái, tại sao đứa trẻ lại có thể lớn lên trong bụng như vậy ? Nghĩ vậy bèn sai quân lính mổ bụng người mẹ ra xem. Sự hiếu kỳ của Tô Đát Kỷ một lúc đã cướp đi sinh mạng hai mẹ con !

Trong triều có Tỷ Can là vị đại thần vô cùng giỏi giang, học vấn uyên thâm, là một trụ cột của nước Thương lúc bấy giờ. Tô Đát Kỷ cảm thấy vô cùng kỳ lạ, ông ta học nhiều như vậy, kiến thức cất ở đâu cho hết ? Lại nghe câu “Thánh nhân chi tâm hữu thất khiếu” (Trái tim người tài có bảy ngăn). Đát Kỷ bèn hạ lệnh moi tim ông ra để xem liệu tim Tỷ Can thật có bảy ngăn hay không !

Kết cục của Tô Đát Kỷ

Về sau, Chu Vũ Vương được sự phò tá của Khương Tử Nha đã đánh đổ nhà Thương. Trụ Vương mất nước bèn mặc áo dát ngọc leo lên “Lộc Đài” tự châm lửa thiêu. Đát Kỷ cũng tự thắt cổ chết.

Cũng kể từ đó, trong dân gian “Đát Kỷ” trở thành thành ngữ nói về sắc đẹp của “hồ ly tinh”, hay những nữ nhân có sắc đẹp làm mê muội nam nhân có quyền lực, từ đó dẫn đến những việc làm vô đạo.

Xuân Mai chuyển tiếp

Bản tin số 214/2739 – Ngày 2/8/17

LẠ LÙNG HÀNG RÀO ÁO NGỰC

Ở NEW ZEALAND

Hàng rào áo ngực độc đáo ở New Zealand đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút du khách từ khắp thế giới.

H1: Cardrona Bra Fence (Hàng rào áo ngực Cardrona) được hình thành ở miền trung Otago, New Zealand, vào cuối năm 1999 khi 4 chiếc áo ngực được vắt lên hàng rào dây thép dọc đường giao thông.

H2: Các tin đồn cho rằng một nhóm 4 phụ nữ đã chào đón năm mới tại khách sạn Cardrona và sau khi rời khỏi hộp đêm trong men say, họ đã cao hứng quyết định cởi bỏ áo ngực và treo lên hàng rào.

H3: Sau đó, một số phụ nữ khác cũng treo áo lót của họ lên hàng rào và đến cuối tháng 2.2000, có 60 chiếc khác xuất hiện trên hàng rào. H4: Thông tin về hàng rào độc đáo lan truyền rất nhanh và nhiều áo ngực khác bắt đầu xuất hiện. Trong những năm sau đó, số lượng trên hàng rào đã tăng lên con số hàng ngàn và nơi đây trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng khắp thế giới.

H5: Nhưng một số người coi hàng rào là áo ngực là điều chướng mắt và nỗi hổ thẹn cũng như có thể gây nguy hiểm cho tài xế di chuyển trên đường. H6: Những người chiếc áo ngực trên hàng rào đã nhiều lần bị vứt bỏ nhưng mọi người lại mang thêm áo ngực đến treo lên hàng rào để lấp chỗ trống.

H7: Lần vứt bỏ đầu tiên được thực hiện 2 tháng sau khi những chiếc áo ngực bắt đầu xuất hiện trên hàng rào. Lần tiếp theo diễn ra vào tháng 10 năm 2000 khi một vài người đã bí mật lấy đi khoảng 200 chiếc áo lót trên hàng rào.

H8: Năm 2006, chính quyền địa phương đã quyết định vào cuộc và vứt bỏ 1.500 chiếc áo ngực khỏi hàng rào. Nhưng mọi người tiếp tục trở lại và treo những chiếc áo ngực lên đó. H9: Cuối năm 2006, chính quyền địa phương dự định lập kỷ lục về dải áo ngực dài nhất thế giới. Kỳ lục không được xác lập, nhưng họ đã quyên góp được hơn 10.000 USD cho quỹ từ thiện. Hiện tại, số áo ngực trên hàng rào vẫn ngày một nhiều thêm.

H10: Không chỉ là một điểm hút khách du lịch, Cardrona Bra Fence trở thành dự án nâng cao nhận thức của cộng đồng về bệnh ung thư vú. Bên cạnh hàng rào, du khách sẽ nhìn thấy một tấm biển hồng kêu gọi quyên góp cho Quỹ Ung thư vú New Zealand.

Yên Huỳnh chuyển tiếp

NHỮNG ĐIỂM ĐẸP NHƯ MƠ

KHIẾN BẠN MUỐN ĐẾN

1/- Thả mình vào làn nước xanh ngọc turquoise ở quần đảo Fiji, chẳng phải thiên đường là đây ? 2/. Trở về lại khung cảnh ngày xưa của nền văn minh tiền sử Inca, bách bộ trên con đường đá tại Machu Picchu ở Peru – thành phố bị lãng quên từ nhiều thế kỷ… 3/. Cho hươu cao cổ ăn và nói với chúng những lời dịu dàng âu yếm. West Midland ở vương quốc Anh

4/. Không phải gần đất xa trời, mà giờ đây là gần thiên đường xa trái đất. Ngắm cực quang đẹp như mơ và tuyệt tác Godafoss – thác nước của các vị thần ở Iceland 5/. Tới nơi đây, bạn sẽ biết rằng bảng màu tuyệt tác nhất, bức tranh rực rỡ nhất là thuộc về Bà mẹ thiên nhiên. Người ta tự hỏi sao ruộng bậc thang Vân Nam, Trung Quốc lại đẹp được đến thế

6/. Thưởng thức âm thanh như tiếng đàn phát ra từ động băng trong vườn quốc gia Vatnajökull ở Iceland, sự kết hợp tuyệt vời của lửa và băng khiến nơi đây trở thành địa hình đặc biệt nhất thế giới

7/. Thách thức bản thân bằng cách đắm mình dưới bể bơi “tử thần” nằm ngay trên mép thác Victoria ở biên giới Zambia và Zimbabwe.  8/. Đi trên cây cầu cổ Bastei ở Saxon, Thụy Sĩ. Trải nghiệm mây núi vờn quanh tưởng chừng như chốn tiên cảnh 9/. Nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới Đào Nguyên ? Thả mình vào thiên nhiên, lắng nghe tiếng nước chảy tại thác Hồ Plitvice ở Croatia, để tự hỏi: đây là cõi hư hay cõi thực ?

10/.  Biến mình thành các nhân vật cổ tích khi ở trong nhà thờ bằng gỗ trên đảo Kizhi, Nga 11/. Cưỡi lạc đà dạo quanh Thung lũng các vị vua, kim tự tháp Giza ở Ai Cập, ngắm nhân sư ngàn năm trầm lặng, vượt thời không để trở về với Ai Cập cổ đại xưa… 12/. Về lại thời Trung cổ, lắng nghe đàn luýt, đàn harp. Trải nghiệm không gian thời Trung Cổ ở Albarracin, Tây Ban Nha.

13/. Du ngoạn bằng khinh khí cầu tại thành phố cổ Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ 14./ Nước Pháp vô cùng lãng mạn. Thăm những ngôi làng cổ và những đồi hoa oải hương tại vùng Provence, miền Nam nước Pháp. Chú mèo lăng xăng trong khung cảnh quá đỗi bình yên.. 15/. Hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ở Azores, Bồ Đào Nha với trời mây sông núi… (theo Hải Yến) – Còn 1 kỳ nữa – Mai tiếp.

Sang Huỳnh chuyển tiếp

XƯƠNG RỒNG ĂN NGON

MÀ CHỮA BỆNH CŨNG TỐT

Ở các miền quê, xương rồng thường được trồng để làm hàng rào, làm cảnh hoặc mọc dại khắp nơi. Nhiều người không mấy đếm xỉa đến loại cây này vì nghĩ chúng có nhiều gai kèm theo nhựa đắng.

Nhưng tại một số quốc gia Nam Mĩ như Mexico, Bazil, xương rồng lại được dùng để chế biến món ăn như một vị rau thường ngày. Trải qua rất nhiều thời gian, hiện nay xương rồng đã bắt đầu xuất hiện trở lại trong mâm cơm người Việt. Chẳng hạn ở khu vực miền Trung, có những món ăn được chế biến từ xương rồng khá độc đáo như xương rồng nấu tép đồng, xương rồng xào tóp mỡ hay gỏi xương rồng.

Theo nhiều người dân nơi đây, xương rồng sau khi chế biến có vị nhẫn nhẫn, ngọt hậu và nhiều nước, ăn có vị giòn ngọt, không dai hay bở. Canh xương rồng ăn vào ngày hè rất mát, giúp điều hòa khí huyết và đào thải độc tố ra bên ngoài.

Đặc biệt, y học cổ truyền đã ghi nhận xương rồng giúp điều trị gai cột sống rất hiệu quả. Từ xa xưa, người Việt cổ đã dùng xương rồng ba chia nấu với cá lóc đồng làm canh ăn cơm. Món ăn này có vị thanh đạm, không ngấy và giúp đẩy lùi các cơn đau. Ăn trong một thời gian dài thì bệnh thuyên giảm đáng kể, người bệnh đi lại dễ dàng hơn.

Cũng giống nha đam, phần thịt nằm sâu bên trong lớp gai chi chít của xương rồng thường được dùng để nấu chè hoặc làm gỏi. Nước ép thịt xương rồng nếu pha với mật ong uống mỗi ngày sẽ giúp tống đờm ra ngoài, điều trị ho khan và đau họng. Xương rồng cũng có tính sát trùng và kháng viêm rất tốt, giúp cổ họng luôn thông thoáng.

Nếu nhà bạn có ai bị mụn nhọt, mụn viêm sưng mủ thì chỉ cần lấy một nhánh xương rồng, làm sạch gai và nướng đều trên lửa. Sau đó đắp miếng xương rồng đang còn nóng vào các vết mụn viêm sẽ giúp tiêu mủ, giảm độc, còi mụn cũng tự tiêu biến. Hoặc đơn giản nhất chỉ cần giã nát và lấy dịch nhầy của xương rồng đắp lên trong ba ngày là thấy ngay kết quả thần kì.

Ngày nay khoa học cũng đã chứng minh xương rồng có thể giúp hạ và ổn định đường huyết. Những người bị tiểu đường có thể dùng lá xương rồng rửa sạch, nấu nước uống thay trà.

Uống nước này không những lợi tiểu mà còn mát gan nữa. Ngoài ra, món xương rồng còn có thể điều trị các chứng đau lưng và xương khớp phổ biến ở người lớn tuổi, tăng cường đề kháng, tạo cảm giác tươi tỉnh, hứng khởi.

Một điều thú vị nữa là xương rồng có thể hấp thu tia tử ngoại từ máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị công nghệ khác. Chính những loại tia này là tác nhân gây ra tình trạng lão hóa da, khiến da sạm và tối màu. Vì vậy, hãy đặt một chậu xương rồng nhỏ ở bàn làm việc để hấp thụ các tia tử ngoại nguy hại này.

Có rất nhiều loại xương rồng mọc rộng rãi ở Việt Nam nhưng phổ biến nhất là xương rồng Opunitia, xương rồng Lê gai (Đông y gọi là Tiên Nhân Chưởng) hoặc xương rồng tai thỏ. Khi dùng để nấu ăn, bạn nên chọn phần đọt non có màu xanh lợt. Cạo sạch gai và dùng muối bóp nhiều lần cho ra bớt nhựa đắng. Xương rồng có nhựa đắng rất độc nhưng chỉ gây hại khi chúng ta làm dính vào mắt thôi.

Còn lại chúng khá an toàn, đồng thời có công dụng chữa bệnh rất tốt và hiệu quả. Và dù phương pháp dân gian trên đây đã được nhiều người ứng dụng nhưng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, bạn cũng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng nhé.

Phan Tất Đại chuyển tiếp

HÀNG TRIỆU NGƯỜI MỪNG PHÁT KHÓC

VÌ ĐÃ KHỎI BỆNH GÚT

Hôm trước về quê nhà chồng ăn cưới em họ, em thật sự bất ngờ khi biết được cô chồng em đã khỏi bệnh gout chỉ bằng một bài thuốc dân gian vô cùng đơn giản.

Mấy năm trước cô chồng em than bị đau nhức kinh niên do bệnh gout hành hạ. Cô nói bình thường còn đỡ chứ mấy tháng gần tết là đau nhức kinh khủng lắm. Nhiều khi đau đến nỗi nằm một chỗ không bước đi được luôn ấy chứ.

Mấy khớp ngón tay, ngón chân biến chứng nổi cục u đỏ au, nhìn khủng khiếp lắm. Nhiều lúc cô ước gì mình có thể chết cho rồi chứ đau nhức kiểu này làm sao sống nổi. Nghe nói đây là căn bệnh sống để vậy chết mang theo chứ không tài nào chữa được.

Tình cờ cô đọc báo biết được bài thuốc dân gian chữa được bệnh gout, cô mừng muốn khóc, lúc đầu cô cũng có ý nghĩ ngờ vì thành phần của thuốc có vẻ mâu thuẫn. Vì thông thường người bệnh gout không được ăn hải sản, tôm cua nhưng thành phần chính lại là cua đồng. Thôi thì phước chủ may thầy, nhắm mắt nhắm mũi làm đại biết đâu hết.

Cô kể với giọng hoan hỉ lắm, cô nói sau cú liều ấy, giờ cô khỏe mạnh lắm luôn, không còn đau nhức gì cả. Có thả cô qua Hàn Quốc sống chắc cũng ổn.

Bài thuốc chữa bệnh gout như sau :

– 1 Con cua đồng còn sống (không phân biệt đực cái): nếu mua ngoài chợ về rửa sạch, không cho tiếp xúc với nước khoảng 1 đến 2 tiếng. Mục đích là làm cho con cua sẽ tiết chất dịch trong miệng và trao đổi nước nhiều hơn.

– Rượu gạo có nồng độ từ 35-40 độ nguyên chất (không sử dụng loại rượu pha cồn công nghiệp) với nước với tỉ lệ: 1 rượu – 5 nước (sử dụng cái muỗng hay thìa) làm sao cho vừa đủ dùng.

– Lấy 1 cái tô có cạnh bè ra để dễ dàng dùng bàn tay đè lên mai cua đồng ngâm với hỗn hợp nước rượu ngập đến miệng con cua đồng.

– Thời gian ngâm (dùng tay đè mai cua đồng liên tục) để cua tiết dịch tự nhiên của nó trong vòng 10 đến 15 phút hoặc có thể 15 phút là được.

– Khi ngâm, có thể tạo độ sóng sánh của phần mớm nước dâng lên hạ xuống trên dưới miệng con cua đồng để cho nó tiết nước nhiều hơn (kinh nghiệm)

– Sau đó lấy phần nước hỗn hợp này uống (nhớ lắng hoặc lọc sạch cũng được).

Dịch bọt tiết ra từ miệng con cua đồng + tỷ lệ rượu nước 1:5 cho ra hỗn hợp chữa trị gout (Lưu ý : không sử dụng cua đã chết vì không còn khả năng tiết dịch từ miệng có thể tái sử dụng cua từ 1 đến 3 lần.

Thời gian sử dụng như sau:

– Tuần đầu tiên: ngày sử dụng 1 con để tạo ra hỗn hợp nước uống: 7 ngày đều đặn (sử dụng 1 đến 2 lần sẽ thấy hiệu quả khác). – Tuần thứ 2 cách 3 ngày sử dụng 1 lần. – Tuần thứ 3: sử dụng 1 lần.

Sau đó 2 tuần làm 1 lần. – 1 tháng làm 1 lần. – 3 tháng làm 1 lần. – 6 tháng 1 lần nữa.

Khi sử dụng phương pháp chữa gout này, các chị nên sử dụng thêm rượu gạo trắng nắn bóp xung quanh phần sưng viêm đau nhằm mục đích làm giãn nở mạch máu, giúp máu lưu thông và đàu thải các cặn acid uric tốt hơn nhanh hơn. Sáng bóp 1 lần, chiều xoa bóp thêm lần nữa.

Đây là 1 bài thuốc dân gian dễ sử dụng, bản thân cô em đã chuột bạch rồi đấy ạ, cũng có uống nhiều thuốc nhưng không cách nào hết được. Chiều thứ 7 uống thì nguyên ngày hôm sau đã đỡ khỏi. Có thể dùng chân dậm mạnh dưới đất mà không gây thốn hay đau gì.

Tuy nhiên cũng phải tùy cơ địa của mỗi người mà chữa trị cho phù hợp. Nếu người nào đó dùng không hợp và có tiền sử dị ứng với tôm cua thì không nên dùng đâu ạ vì sẽ có những tác dụng phụ nguy hiểm.

Phụ nữ có thai tránh ăn cua đồng bởi cua đồng có tác dụng phá khối u, tống xuất khối cục tồn đọng. Người đau ốm mới khỏe, hệ thống tiêu hóa còn yếu cũng không nên ăn. Người có biểu hiện tỳ vị hư hàn (cảm giác sợ lạnh) cũng cần hạn chế. Nếu bị tiêu chảy, không ăn cua đồng. Gạch cua có nhiều cholesterol, nên người huyết áp cao, bệnh tim mạch cần hạn chế dùng.

Mỹ Nhàn chuyển tiếp

10 QUÝ NHÂN ĐÃ GẶP

ĐỬNG BAO GIỜ BẠN ĐỂ MẤT

Có rất nhiều kinh nghiệm của người xưa để lại cho con cháu vẫn luôn hữu ích và đúng đắn cho đến tận bây giờ. Và một trong số đó là cách chọn người thân cận để đem lại cho cuộc sống của chúng ta những điều tốt đẹp nhất.

1/. Người sẵn ủng hộ bạn vô điều kiện : Trong cuộc sống, chúng ta luôn cần có niềm tin, hy vọng để tiến về phía trước dù có khó khăn gì. Nếu có một người sẵn lòng ủng hộ bạn vô điều kiện, thì đó chính là quý nhân đầu tiên mà bạn phải trân trọng. Người ấy giúp đỡ bạn chẳng vì một lý do gì cả, chỉ đơn giản họ nghĩ đến bạn, tin tưởng và yêu quý bạn. Quý nhân này giống như tri kỷ của bạn vậy.

2/. Người dành thời gian “nói chuyện tào lao” với bạn : Chỉ khi xem bạn là người thân thiết và đáng tin cậy thì họ mới nói những chuyện “tào lao thiên địa” không đầu không cuối với bạn. Họ không bàn chuyện lớn lao mà đóng góp cho bạn những ý kiến từ nhỏ nhất để bạn tốt lên, hoàn thiện bản thân hơn nữa. Bạn không nên nhầm họ với những người chỉ biết nói toàn thứ linh tinh, mở miệng ra là chê trách bạn không mang tính xây dựng.Hãy phân biệt đúng đắn và giữ người quý nhân nên giữ bạn nhé.

3/. Người chia sẻ gian khổ với bạn : Người rời xa khi bạn thất bại và tìm đến khi bạn thành công chỉ là những kẻ vụ lợi, cơ hội. Người sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với bạn để vượt qua khó khăn chính là quý nhân mà bạn cần gìn giữ. Số này không nhiều đâu nên bạn cần phải thực sự trân trọng.

4/. Người sẵn sàng chỉ dạy và đề bạt bạn : Người biết ưu điểm của bạn, đồng thời cũng hiểu rõ nhược điểm của bạn, có thể chỉ dạy, đề bạt bạn, đó chính là quý nhân mà bạn phải biết ơn. Bạn cũng có thể là quý nhân của ai đó nếu bạn quan tâm và để ý đến cuộc sống của họ, chỉ bảo họ việc làm đúng, làm sai. Cuộc sống luôn công bằng, khi bạn làm việc tốt cho người khác, bạn sẽ nhận được đền đáp xứng đáng.

5/. Người ủng hộ đam mê của bạn : Bản thân mỗi chúng ta, ai cũng có đam mê riêng của mình. Nếu có ai đó giúp bạn định hướng đam mê đúng cách thì đó chính là quý nhân của bạn. Có một số người biết bạn có khả năng, khát vọng theo đuổi đam mê nhưng lại không ủng hộ bạn thì đó không phải quý nhân mà chỉ là kẻ ghen tị với năng lực của bạn mà thôi.

6/. Người nguyện trở thành tấm gương cho bạn : Tấm gương của bạn chắc chắn phải là một người thông minh, tài giỏi hay có điểm nổi bật nào đó khiến bạn khâm phục. Họ thường khiêm tốn và có thực lực xứng đáng để bạn học hỏi. Có thể họ không trực tiếp chỉ dạy bạn nhưng họ có ảnh hưởng đến suy nghĩ, việc làm tích cực của bạn thì đó cũng được coi là một quý nhân mà bạn nên trân trọng.

7/. Người luôn giữ lời hứa : Họ tạo cho bạn lòng tin và có trách nhiệm với những gì mình nói ra.Vì vậy, khi thật lòng làm bạn với những người này, bạn cũng phải giữ lời hứa của mình cẩn thận. Từ đó, tính cách của bạn cũng dần hoàn thiện hơn.Người tuân thủ lời hứa, giữ chữ tín sẽ luôn được tôn trọng. Họ chính là quý nhân của bạn.

8/. Người luôn tin tưởng và không bao giờ bỏ rơi bạn : Nếu bạn gặp được người sẵn sàng đặt lòng tin vào bạn, không bao giờ bỏ rơi bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì đó chính là quý nhân mà bạn cần trân trọng. Người luôn tin tưởng và ở bên bạn sẽ cho bạn động lực và sức mạnh rất lớn.Đôi khi, cho dù năng lực của bạn không cao nhưng nhờ sự tin tưởng của người khác bạn vẫn có thể trở thành người xuất chúng. Bạn sẽ mạnh mẽ và thành công hơn khi có người luôn ủng hộ.

9/. Người sẵn sàng tức giận khi bạn làm điều sai trái : Họ tức giận với bạn có nghĩa là họ quan tâm đến bạn, không muốn bạn làm những việc sai trái. Điều này giúp bạn nhận ra sai lầm của mình để sửa chữa, để tốt đẹp lên. Nếu một người nhìn thấy bạn sai mà bỏ mặc bạn thì đó là người không quan tâm đến bạn, bỏ mặc bạn vì bạn không liên quan gì đến họ.Đây không phải quý nhân mà còn là người hại bạn.

10/. Người sẵn lòng vì bạn làm tất cả : Nếu như ai đó sẵn lòng vì bạn mà làm tất cả thì bạn thực sự là người hạnh phúc nhất đời. Con người, ai cũng có vị tư, vì bản thân mình, nhưng họ đã có thể vì bạn thì đó chính là quý nhân của bạn rồi. Hãy trân quý người này ! Đừng bao giờ đánh mất quý nhân này trong cuộc đời bạn. (Trà My theo the thao van hoa)

Phan Tất Đại chuyển tiếp