A4- ẢNH CHS TRONG NƯỚC

logo-saigon

logo-huy-hieuẢNH CHS HỒ NGỌC CẨN 

TRONG NƯỚC

Những hình ảnh sau đây có thể được cắt xén từ những tấm ảnh sinh hoạt giữa các đồng môn CHS Hồ Ngọc Cẩn ở khắp mọi nơi; cho nên sẽ có những tấm ảnh không rõ hình nét.

Mong rằng các anh em đồng môn (cùng trường, các niên khóa) chưa có ảnh xin gửi về theo địa chỉ email sau đây :

cong-truongnguyenviet168@yahoo.com.vn hoặc liên lạc qua số ĐT : 0903.639.821

Hay trực tiếp trong phần phản hồi dưới các tin tức bài vở trong trang blog

https://mienyeuthuong.wordpress.com

Mong các bạn sẽ gửi tiếp hình ảnh những khuôn mặt mới chưa post…. để anh em còn nhận “bà con họ hàng” là đồng môn trường Hồ Ngọc Cẩn (Gia Định) năm xưa.

Nguyễn Việt

chs-sg-1chs-sg-2chs-sg-3chs-sg-4chs-sg-5chs-sg-6chs-sg-7chs-sg-8chs-sg-9chs-sg-10

chs-sg-11chs-sg-12chs-sg-13chs-sg-14chs-sg-15chs-sg-16chs-sg-17chs-sg-18chs-sg-19chs-sg-20chs-sg-21chs-sg-22

%d bloggers like this: