THẾ GIỚI TÂM LINH (4)

logo-tam-linh

9-trang-trinh-1TRẠNG TRÌNH

NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 bis 1585) sinh năm Tân hợi đời vua Lê Thánh Tông Hồng Ðức thứ 22 tại làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, phủ Hạ Hồng, trấn Hải Dương (nay thuộc xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) Thân phụ của ông là giám sinh Nguyễn Văn Định, nổi tiếng hay chữ nhưng chưa hiển đạt trong đường khoa cử. Thân mẫu là bà Nhữ Thị Thục, con gái út của Thượng thư bộ hộ Nhữ Văn Lan triều Lê Thánh Tông. Quê ông ở làng An Tử Hạ, huyện Tiên Minh, phủ Nam Sách, trấn Hải Dương (nay là thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

Theo tài liệu để lại bà Nhữ Thị Thục là bậc nữ lưu tài hoa giỏi văn chương và tài học về lý số. Biết trước những gì có thể xảy ra và mộng lớn con cái nên danh phận. Nguyễn Bỉnh Khiêm lúc trẻ học với Lương Ðắc Bằng từng là đại thần giữ chức Thượng thư dưới triều Lê sơ, ông dâng những điều trần nhằm ổn định triều chính không được vua Lê thi hành, Lương Đắc Bằng cáo quan về quê sống đời dạy học (1509).

Nguyễn Bỉnh Khiêm thông minh chăm chỉ trở thành học trò xuất sắc. Bởi vậy trước khi qua đời, Bảng nhãn Lương Đắc Bằng trao cho Nguyễn Bỉnh Khiêm bộ sách quý về Dịch học (Chu Dịch) là Thái Ất thần kinh, từ đó ông tinh thông về lý học và tướng số, nghiên cứu về lý số với thiên tài “thần thông” có khả năng siêu quần, quán chúng về thấu thị, thần giao cách cảm, Nguyễn Bỉnh Khiêm bỏ qua 9 kỳ đại khoa (trong đó có 6 khoa thi dưới triều Lê sơ). 9-trang-trinh-2aNgay cả khi nhà Mạc lên thay nhà Lê sơ (1527), xã hội dần đi vào ổn định nhưng Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng không vội vã ra ứng thí (ông không tham dự 2 khoa thi đầu tiên dưới triều Mạc). Tới năm Đại Chính thứ sáu (1535) đời Mạc Thái Tông (Mạc Đăng Doanh) thịnh trị vương đạo nhất triều Mạc (1527-1592), ông quyết định đi thi và đậu ngay Trạng Nguyên.

Năm ấy ông đã 45 tuổi. được bổ nhiệm làm Đông Các hiệu thư rồi sau giữ nhiều chức vụ khác nhau như Tả Thị Lang Bộ Hình, Tả Thị Lang Bộ Lại, kiêm Đông Các Đại Học, làm quan được 8 năm, ông dâng sớ hạch tội 18 lộng thần vua không nghe. Ông cáo quan năm 1542 về vườn, lập Bạch Vân Am và hiệu Bạch Vân Cư Sĩ mở trường dạy học cạnh sông Hàn Giang còn có tên Tuyết Giang, các môn sinh tôn ông là “Tuyết Giang phu tử”. môn sinh của ông có nhiều người hiển đạt sau này như Phùng Khắc Khoan, Lương Hữu Khánh, Trương Thời Cử, Đinh Thời Trung, Hàn Giang cư sĩ Nguyễn Văn Chính (con trai cả của ông)… thơ Trạng Trình với triết lý của Thái Ất là nguồn tri thứchữu thể, về đời sống nhân sinh với càng khôn trong vũ trụ. Thái Ất còn gọi là Lý Thiên, Lý Địa và Lý nhân.

9-trang-trinh-2bNgư ông bất ngộ Ðào Nguyên khách

Khởi thức hưng vong thế cổ kim

Nhàn trung hoa thảo túc cung xuân

Tà dương độc lập đô vô sự

Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ

Người khôn người đến chốn lao xao

Thu ăn măng trúc, đông ăn giá

9-trang-trinh-3Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao…

Dù Nguyễn Bỉnh Khiên không còn làm quan, nhưng vua Mạc Phúc Hải phong cho ông tước Trình Nguyên Hầu vào năm Giáp thìn (1544), ngụ ý đề cao ông có công khơi nguồn ngành lý học, sau đó được thăng chức Thượng Thư Bộ Lại, tước hiệu Trình Quốc Công. Từ đó người đời gọi ông là Trạng Trình. Nhờ học phương pháp tính theo Thái Ất, tiên đoán được biến cố trước và sau 500 năm. Người Trung Hoa khen Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm “An Nam lý học hữu Trình Tuyền”.

Tục truyền rằng Năm Bính ngọ (1546) Mạc Phúc Hải mất truyền ngôi lại cho con Mạc Phúc Nguyên mãi đến năm Mậu Thân (1548) vua Trang Tông mất, Trịnh Kiểm lập Thái tử tên Duy Huyên lên ngôi tức Trung Tông được 8 năm thì mất không có con nối nghiệp. Trịnh Kiểm muốn làm vua nhưng còn sợ dư luận, nên sai người đến Hải Dương hỏi ý khiến Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. ông không chỉ bảo người giúp việc ngụ ý : “năm nay mất mùa, thóc giống không tốt, chúng mày nên tìm giống cũ mà gieo mạ, gữi chùa thờ Phật thì ăn oản.. “ Sau đó Trịnh Kiểm tìm con cháu họ Lê lên làm vua.

Dù Trạng Trình ở ẩn, vua Mạc cũng như các chúa Trịnh, chúa Nguyễn có việc hệ trọng vẫn cho người đến hỏi ý ông. Ông thường kín đáo khuyên Vua cố gắng tránh chiến tranh để nhân dân khỏi chết chóc. Trong năm Quang Thiêu (Lê Chiêu Tôn) có việc biến loạn, Nguyễn Bỉnh Khiêm không muốn tiếng tăm với đời lúc bấy giờ Trịnh Tuy, Mạc Ðăng Dung cũng cố ý muốn tranh quyền, đánh nhau mấy năm dài. Ông tính số Thái Ất, biết nhà Lê lại khôi phục được và làm bài thơ:

6-trieu-nguyen-1Non sông nào phải buổi bình thời

Thú đánh nhau chi khéo nực cười

Cá vực, chim rừng, ai khiến đuổỉ

Núi xương sông tuyết, thảm đầy vơi

Ngựa phi chắc có hồi quay cổ (1)

Thú dữ nên phòng lúc cắn người (2)

Ngán ngẫm việc đời chi nói nữa

Bên đầm say hát, nhởn nhơ chơi

Sau khi nhà Lê bị Mạc Đăng Dung (1483-1541) chiếm ngôi, con của vị tướng triều Lê là Nguyễn Hoàng Dụ trốn sang Lào, được vua Lào cho nương náu ở xứ Cẩm Châu, trấn Nam Phủ, tỉnh Thanh Hóa. Năm Quý Tỵ (1532) Nguyễn Kim lập con út vua Chiêu Tông lên làm vua, gọi là Trang Tông. Để mưu đồ đại sự, Nguyễn Kim (1467-1545) thu nạp kiện tướng ở tỉnh Thanh Hóa là Trịnh Kiểm, sau là rể của Nguyễn Kim. Năm Canh Tý (1540), Nguyễn Kim đem quân đánh chiếm Nghệ An và thu phục luôn cả Thanh Hóa. Nhưng bỗng dưng Nguyễn Kim chết vì ngộ độc (1545), mọi bình quyền về tay Trịnh Kiểm. Việt Nam lúc bấy giờ bị chia đôi : từ Sơn Nam trở ra thuộc nhà Mạc, gọi là Bắc Triều. Từ Thanh Hóa trở vào là khu vực của nhà Lê hay gọi là Nam Triều.

Nguyễn Kim mất, để lại hai người con trai là Nguyễn Uông và Nguyễn Hoàng (1525-1613) cả hai tuy còn ít tuổi nhưng đã bộc lộ tài năng xuất sắc hơn người. Trịnh Kiểm lo sợ cả hai sau này có thể tranh giành địa vị với mình, nên ngấm ngầm ngăn trở dù Nguyễn Uông chỉ mắc một lỗi nhỏ, Trịnh Kiểm cũng buộc Nguyễn Uông phải chịu phép gia hình.

Nguyễn Hoàng thấy anh bị hại, sợ đến lượt mình, liền cử người kín đáo lên hỏi Trạng Trình. Trạng không trả lời cụ thể, chỉ đứng ngắm đàn kiến bò trên hòn non bộ trước 9-trang-trinh-5sân nhà và nói một câu :

Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân.

Nghĩa là từ núi đèo ngang ở Quảng Bình kia có thể yên thân được muôn đời. Từ câu nói đó, Nguyễn Hoàng nghiệm ra rằng trạng Trình bày cho kế đi vào phương Nam lập nghiệp. Từ năm 1558 Nguyễn Hoàng vội vàng đến nói riêng với chị là bà Ngọc Bảo xin Trịnh Kiểm cho vào trấn phiá Nam, năm Mậu ngọ (1558) đời vua Anh Tông Trịnh Kiểm tâu vua cho Nguyễn Hoàng vào trấn đất Thuận Hóa, phía Nam dãy Hoành Sơn. Nhờ thế mà lập nên cơ nghiệp của họ Nguyễn ở Đàng Trong, truyền nối lâu dài.

Nguyễn Hoàng là người khôn ngoan, có lòng nhân đức thu dụng hào kiệt giúp dân cho nên được lòng dân kính phục. Trấn giữ đất Thuận Hóa, mở đầu cho triều đình nhà Nguyễn từ từ khai phá cho đến vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay. Ngoài ra rất nhiều lời sấm được lưu truyền qua dân gian nhiều lời bàn diễn giải khác nhau như câu: ” Cẩu vĩ trư đầu, xuất thánh nhân ” ứng nghiệm vào việc vua Gia Long lên ngôi từ (1802-1819) thống nhất sơn hà vào năm Nhâm tuất ngày 02/05/1802. trải qua 13 triều đại. Hoàng đế cuối cùng Bảo Ðại trị vì từ 1929 và thoái vị năm 1945.

Tương truyền Trạng Trình nói trước nhà Mạc suy vong, ông đọc hai câu thơ : “Cao Bằng tàng tại- tam đại tồn cô” (nghĩa rằng rút về đất Cao Bằng thì sẽ sống thêm được ba đời nữa) con cháu họ Mạc về đất Cao bằng tuy nhỏ nhưng được 3 đời là Mạc Kính Cung, Mạc Kinh Khoan và Mạc Kinh Vũ. Dòng dõi họ Mạc bị bắt, bị giết nhiều người đổi họ lưu lạc khắp nơi để mưu cầu sự sống.

Trạng Trình có 3 người vợ và 12 người con (7 trai 5 gái) các con trai đều có chức tước sau nầy. Tr thay chua 3Ông mất ngày 28 tháng 11 năm Đinh dậu, niên hiệu Diên Thành thứ 8 nhà Mạc (1585) hưởng thọ 94 tuổi. Theo sử sách Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là người có công lớn đối với triều đình nhà Mạc nên sau khi mất (1585) vua Mạc Mậu Hợp ứng cử Ứng Vương Mạc Đôn Nhượng, phụ chính triều đình làm khâm sai cùng với văn võ bá quan về dự lễ tang.

Tháng Giêng năm sau (1586), vua Mạc ban cho làng Trung Am 3.000 quan tiền để lập đền thờ ông và cấp 100 mẫu ruộng để lấy hoa lợi dùng vào việc thờ cúng. Đền thờ được dựng trên nền Giảng học – Am Bạch Vân và tự tay nhà vua đề biển ngạch :“Mạc Triều Trạng Nguyên Tể Tướng Từ” (Đền thờ Tể tướng Trạng nguyên Triều Mạc). Trải qua những biến cố lịch sử ngôi đền được trùng tu, xây dựng lại nhiều lần vào các năm : Vĩnh Hựu nguyên niên (Ất Mão 1735, đời vua Lê Ý Tông); Minh Mạng thập tứ (1833). Ngôi đền hiện nay được dựng lại vào năm Mậu Thìn (1928) đời vua Bảo Đại. Đến năm 1985, nhân kỷ niệm 400 năm ngày mất của ông, một lần nữa đền lại được trùng tu làm thêm nhà khách, hồ nước, cổng đền, tường bao, đường vào đền…

Trước khi qua đời, Trạng trình có ghi vào gia phả và dặn con cháu rằng : Bình sinh ta có tấm bia đá sẵn và đã sơn kia. Khi ta mất rồi, hễ hạ quan tài xuống phải để tấm bia đá ấy lên nắp rồi lấp đất. Chờ khi nào có khách tới viếng mộ và nói rằng : “Thánh nhân mắt mù” thì phải lập tức mời người ấy vào nhà, yêu cầu họ đổi hướng lại ngôi mộ cho ta. Nếu trái lời ta, dòng dõi về sau sẽ suy đồi lụn bại đấy. Con cháu nghe lời, làm y như đã dặn.

Nhưng chờ mãi đến năm mươi năm sau, mới có người khách đến nhìn mộ cụ một lúc rồi nói : Cái huyệt ở đằng chân sờ sờ thế kia mà không biết, lại tự đem để mả thế này. Vậy mà thánh nhân gì chớ, hoạ chăng là thánh nhân mắt mù. Người trong họ nghe được, chạy về báo với trưởng tộc. Ông này vội vàng ra đón người khách Tàu kia về nhà, xin để xoay ngôi mộ kia lại. Ra đó là một nhà phong thuỷ (Feng Shui) trứ danh ở phương Bắc. Ông ta sang là để đi tìm xem di tích của Trạng, bấy lâu ông ta đã nghe tiếng đồn. Khi nghe vị trưởng tộc nói, ông ta sẵn lòng làm ngay, và tự đắc cho rằng mình giỏi hơn Trạng Trình. Ông ta bảo : Không cần phải đem đi đâu xa cả, chỉ đào lên rồi xoay lại, nhích đi một chút là được. Ông trưởng tộc bèn tụ họp con cháu lại, đưa thầy địa lý Tàu ra đổi lại ngôi mộ. Lúc đào đến tấm bia đá, ông ta làm lạ bảo đem rửa sạch xem những gì trên đó. Khi tấm bia được rửa sạch, mới thấy mấy câu thơ hiện ra, Tr Thay boi 4tạm dịch nghĩa :

Ngày nay mạch lộn xuống chân

Năm mươi năm trước mạch dâng đằng đầu.

Biết gì những kẻ sinh sau ?

Thánh nhân mắt có mù đâu bao giờ ?

Đọc tới đâu vị khách Tàu phải khâm phục Trạng Trình mà ông ta nghe đồn là giỏi thật. Năm 1930 Việt Nam Quốc Dân Ðảng lãnh tụ Nguyễn Thái Học (1901-1930) lãnh đạo cuộc tổng khởi nghiã ngày 10.2.1930 đánh Tây ở các tỉnh : Yên Bái, Hưng Hóa, Lâm Thao, Hải Dương, Kiến An. Thất bại bị Pháp điên cuồng ném bom tàn phá làng Bảo An để trả thù. Có lời đồn Trạng Trình đã tiên đoán :

Kìa kìa gió thổi lá rung cây

Rung Bắc rung Nam rung tới Tây

Tan tác kiến kiều an đất nước

Xác xơ cổ thụ sạch am cây

Lâm giang nổi gió mù thao cát

Hưng địa tràn dâng hóa nước đầy

Một ngựa một yên ai sùng bái

Nhắn tin nhà vĩnh bảo cho hay

Thoát nạn sập nhà

Trạng Trình giao cho con cháu một ống tre sơn son thếp vàng, bịt kín hai đầu, và dặn đúng năm tháng ấy, ngày giờ ấy, phải để cái ống ấy vào kiệu rước lên dinh Thống đốc Hải Dương, trao cái ống này cho quan thì sẽ cứu được tình thế gia đình. 9-trang-trinh-6-dao-siKhi Trạng mất, hằng trăm năm sau, con cháu Trạng lâm vào cảnh đói nghèo, sa sút, nhưng tuyệt đối không được mở ống ra xem trước thời hạn. Trạng còn dặn kỹ trừ quan Tổng đốc ra, không ai được mở ống, vì thế ống vẫn giữ nguyên vẹn. Trải qua bảy đời, cái ống tre ấy mới được rước lên dinh quan Tổng đốc, đúng ngày giờ đã ghi trong gia phả. Đang nằm nghỉ, nghe tin con cháu cụ Trạng mang thư đến gặp, quan Tổng đốc rất ngạc nhiên, không biết vì cớ gì, nên truyền cho vào, đồng thời quan ngồi dậy để đi ra cửa.

Quan Tổng đốc vừa bước khỏi giường nằm được mấy bước thì bỗng rầm một cái, chiếc sà nhà không biết bị mọt ăn hỏng từ bao giờ, rơi ngay xuống chỗ giường vừa nằm. Thật là một phen hú vía ! Nếu ông không kịp ngồi dậy nhận thư Trạng, thì mạng ông đã khó mà sinh tồn. Quan Tổng đốc mở ống tre ra xem, thấy bên trong có một cuộn giấy, đề hai câu thơ :

Ngã giải nhĩ thượng lương chi ách,

Nhĩ cứu ngã tử tôn chi bần

Nghiã là

Cứu người thoát nạn đổ nhà,

Ngươi nên cứu cháu con ta khỏi nghèo

Chưa hết kinh hoàng vì chuyện chiếc sà nhà vừa rơi xuống, ông thoát nạn nhờ ra lấy lá thư. Quan Tổng đốc biết rằng Trạng Trình cứu ông thoát chết, nên ông ta ân cần mời cháu Trạng Trình về tư thất đãi hậu hỹ, sau đó đưa ra rất nhiều tiền giúp khỏi cảnh nghèo đói.

Nguyễn Công Trứ (1778-1858) phá đền

Năm Minh Mạng (1791-1840) năm thứ 14, Nguyễn Công Trứ được vua điều đi khẩn hoang ở vùng Hải Dương, Nguyễn Công Trứ thấy địa thế cần phải đào con sông, đào sông thì phải phá đền thờ Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, ông ra lệnh cho dân phu phá đền để khai phá công trường. Khi sai người đào mang bát hương ra, Nguyễn ng-cong-truCông Trứ chợt thấy dưới bát hương có một tấm bia đá nhỏ phủ vải điều. Nguyễn Công Trứ lau sạch đọc được các câu đã ghi :

Minh Mạng thập tứ

Thằng Trứ phá đền

Phá đền phải làm đền

Nào ai đụng đến doanh điền nhà bay

Nguyễn Công Trứ lập tức viết sớ về kinh, xin bãi bỏ lệnh phá đền. Ông còn cho người sửa sang lại đền Trạng Trình khang trang hơn. Từ đó ông không còn nghĩ đến việc phá đền để đào sông nữa.

Cha con thằng Khả

Tục truyền trong làng có cha con ông Khả đi bắt dế (chuột) kiếm sống. Khi đến bên mộ Trạng, hai cha con vướng víu thế nào lại làm đổ tấm bia trên mộ. Dân làng rất sùng kính Trạng Trình, nên khi thấy bia mộ bị đổ, họ nổi giận bắt cả hai cha con, kêu nộp phạt ba quan tiền mới tha, vì khi tấm bia đổ xuống thấy có hàng chữ ở sau :

Cha con thằng Khả.

Đánh ngã bia tao

Làng xóm xôn xao

Bắt đền quan tám

Cha con ông Khả chịu nộp phạt, nhưng dân làng phải tha cha con về nhà chạy tiền. chỉ tìm được có một quan tám, dân làng không chịu, cha con ông Khả ngẫm nghĩ phải nói với dân làng: Cha con tôi bị Trạng Trình bắt phạt có quan tám, “Tam quán” nói lái lại thành quan tám.

Thời gian và thế sự xoay vần

Chuột sa chỉnh gạo nằm chơi (2008)

Trâu cày ngốc lại chào đời bước ra (2009)

Hùm gầm khắp nẽo gần xa (2010)

Mèo kêu rợn tiếng quỷ ma tơi bời (2011)

Rồng bay năm vẽ sáng ngời (2012)

Rắn qua sửa soạn hết đời sa tăng (2013)

Ngựa hồng quỷ mới nhăn răng.(2014)

9-trang-trinh-8a

Những điều tiên đoán trên, liên quan với hiện tình đất nước Việt Nam. Hy vọng trong năm mới, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn lịch sử mới mẻ hơn, người dân biết những gì xảy ra tại các nước khác, giới trẻ ra nước ngoài học và trở về.

9-trang-trinh-8b

Thơ văn của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Kiêm còn lại hơn 100 bài trong bộ Bạch Vân Thi Tập, được dịch ra chữ quốc ngữ, thơ mang nặng tình người, khuyên người đời biết điều nhân nghĩa, ngoài ra còn một số giai thoại truyền tụng trong nhân gian… và những lời sấm ký có giá trị. Đời sống của tiên sinh thật xứng đáng với câu đối ở đền thờ tại Bạch Vân Am :sg-xuan-mai

“Kế tuyệt, phù suy Chư Cát Lượng – Tri lai, tàng vãng Thiệu Nghiên Phu” (Nối được cái đã đứt, đỡ được cái đã suy như Chư Cát Lượng. Tìm hiểu việc đã qua, dự đoán việc mai sau như Thiệu Nghiên Phu). Nhà thờ ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, có bức hoành phi đại tự ở chính giữa có 4 chữ “An Nam lý học” từ câu “An Nam lý học hữu trình tuyền” có nghĩa là am hiểu về lý học ở nước An Nam có Trình tuyền hầu (tước vị của Nguyễn Bỉnh Khiêm), Đặc biệt có một số câu đối nói rõ chính kiến của ông về thế sự và hậu thế ca ngợi công đức của ông. (theo Nguyễn Qúy Đại)

Xuân Mai chuytển tiếp

logo-nhan-tuong

9 Ban tay 2

TƯỚNG BÀN TAY CỦA

NHỮNG NGƯỜI GIỎI KIẾM TIỀN

Lòng bàn tay xuất hiện vân chữ M, điều này chứng tỏ bạn có tham vọng trong sự nghiệp và phấn đấu không ngừng.

1/. Đường tài vận rõ và thẳng : Đường tài vận còn gọi là đường Thủy Tinh, là đường ngắn nằm dọc ở gò Thủy Tinh (gốc ngón út). Đường tài vận rõ và thẳng chứng tỏ nguồn tài vận tốt. Nếu có bàn tay này, bạn rất giỏi trong việc kiếm tiền.

Gò Thủy Tinh kiểm soát tiền tài, gò Thái Dương (gốc ngón áp út) kiểm soát tình duyên, danh tiếng, may mắn. Nếu đường tài vận xuất hiện giữa gò Thủy Tinh và gò Thái Dương thì bạn sẽ có nguồn lợi lớn từ bất động sản.

9-tuong-tay-22/. Vân tài vận nhiều : Vân tài vận là những đường xiên mảnh, nhỏ ở gò Thủy Tinh (gốc ngón út) và gò Thái Dương (gốc ngón áp út). Nếu bàn tay có nhiều vân tài vận thì chứng tỏ bạn có nguồn tài vận dồi dào, ví dụ như trúng thưởng, trúng số.

3/. Gò Thủy Tinh hồng hào và nổi cộm : Gò Thủy Tinh (gốc ngón út) tượng trưng cho tài vận, mối quan hệ xã hội và đầu óc kinh doanh. Nếu bàn tay của bạn có gò Thủy Tinh hồng hào và nổi cộm, chứng tỏ bạn có tài năng kinh doanh và gặp nhiều cơ hội hái ra tiền.

9-tuong-tay-34/. Lòng bàn tay xuất hiện vân chữ M : Lòng bàn tay xuất hiện vân chữ M, điều này chứng tỏ bạn có tham vọng trong sự nghiệp và phấn đấu không ngừng, không đạt mục tiêu quyết không từ bỏ, gần 40 tuổi bạn sẽ đạt được thành công vang dội.

5/. Gò Thái Dương và gò Mộc Tinh có vân ngôi sao : Nếu lòng bàn tay xuất hiện vân ngôi sao ở gò Thái Dương (gốc ngón áp út) và gò Mộc Tinh (gốc ngón trỏ), điều này chứng tỏ bạn rất may mắn về tiền bạc, luôn có những vận may bất ngờ, điều ước dễ thành hiện thực.

6/. Đường trí tuệ có nhánh hướng lên : Nếu gốc của đường trí tuệ có nhánh hướng lên, điều này chứng tỏ đầu óc của bạn nhanh nhạy trong kinh doanh, bạn yêu tiền và rất nhạy bén, bạn biết nắm chắc cơ hội và thường thu về nguồn lợi lớn. (theo Đất Việt)

Phan Tất Đại chuytển tiếp

a-logo-tu-van-1

A- KÍNH BÁO CÙNG BẠN ĐỌC

Bản tin số 054/2579 – Ngày 23/2/17

logo-ban-tin-1

7-thu-vi-1NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

MÀ CÓ LẼ CHÚNG TA CHƯA BIẾT (2)

– Tiếp theo bản tin số : 053

H1: Mỗi lá bài Già (King, không biết tiếng Nam hay tiếng Bắc gọi lá bài “K” là gì, tiếng Trung gọi là con Già) đại diện cho một ông vua vĩ đại trong lịch sử: Con Già Bích: Vua David, Già Chuồn: Vua Alexander the Great, Già Cơ: Vua Charlemagne, Già Rô: Vua Julius Caesar.

H2: Cái tên phổ biến nhứt thế giới là Mohammed. H3: Khi nữ hoàng Elizabeth I (Elizaveta Petrovna) của Nga qua đời năm 1762, trong các tủ áo quần của bà có 15 ngàn bộ đồ !

7-thu-vi-2

H4: Randy Gardner ở San Diego là người lâu nhứt không ngủ trong 11 ngày vào năm 1965. Ông ta phá vỡ kỷ lục của Peter Tripp ở New York, người đã giữ kỷ lục tám ngày rưỡi không ngủ. H5: Thường thì người thuận tay phải sử dụng phần não bên trái cho tất cả những hoạt động có ý thức và tự chủ.

7-thu-vi-3

H6: Bắp thịt mạnh nhứt trong cơ thể là cái lưỡi.ạnh nhứt trong cơ thể là cái lưỡi. H7: Đàn bà nháy mắt gần gấp đôi đàn ông. H8: Nếu bạn nhảy mũi mạnh quá, bạn có thể bị gãy xương sườn. H9: Sản phẩm đầu tiên có bar code là kẹo cao su Wrigley. H10: Năm 1987, 7-thu-vi-4hãng máy bay American Airline đã tiết kiệm được 40.000 đôla bằng cách bớt đi một trái oliu ở mỗi phần ăn ở khoang hành khách hạng nhứt.

H11: Sao Thủy là ngôi sao duy nhứt xoay theo chiều kim đồng hồ. (Sao Thủy thường được gắn liền với phụ nữ, điều đó có nói gì với bạn không!) H12: Táo, chớ không phải là cà phê, có hiệu quả hơn trong việc làm bạn tỉnh ngủ vào buổi sáng.

7-thu-vi-5

H13:  Ngọc trai tan trong giấm. H14: Người ta có thể dẫn con bò đi lên cầu thang… nhưng, không thể đi xuống cầu thang. H15: Tiếng kêu của con vịt không có tiếng vang, và chẳng ai hiểu tại sao.

Yên Huỳnh chuyển tiếp

logo-thoi-su

sg-ph-tat-daiGẦN 500K TỜ 2 USD

TIỀN CON GÀ MỪNG TUỔI TẾT

Dù đã gần 1 tháng Tết Đinh Dậu đi qua, nhưng thị trường tiền lẻ, tiền mừng tuổi vẫn rất sôi động. Nhiều loại tiền in hình con gà của các nước để phục vụ nhu cầu sưu tầm và mừng tuổi của người dân được phát hành.

Như mọi năm, tết Đinh Dậu vừa qua, nhiều người thích sưu tầm loại tiền các quốc gia cũng đổ xô săn tìm các loại tiền in các linh vật của năm. Những đồng tiền 2 USD, 1 USD hình con gà được ưa chuộng, trong khi đó các đồng tiền xu hình con gà cũng được săn tìm. Do đó, giá các loại tiền này cũng được đẩy lên gấp nhiều lần giá trị thực và giá trị giao dịch.

7-tien-con-ga-1Theo nhiều người sưu tầm tiền cổ, tiền linh vật, biểu tượng con gà trống – linh vật của năm được in trên hầu hết các loại tiền được cho là sẽ mang lại điềm may cho người sở hữu và niềm vui năm mới. Biểu tượng gà trong linh vật được xem là năm may mắn, an lành và chăm chỉ. Trong tiếng Hán, phiên âm đại kê (gà trống) gần với đại cát, biểu thị của một năm thịnh vượng, sung túc và an lành cho mọi người.

Trên thị trường hiện có nhiều loại tiền (tiền giấy, tiền xu) của nhiều quốc gia có in hình gà như đồng đô la Mỹ, tiền Nhật hay tiền của Đài Loan, dó đó các loại tiền này được săn tìm khá nhiều tại các trang mạng.

Theo niêm yết của một số website bán tiền lì xì trong nước, giá tiền USD có in hình gà được bán ra với giá cao gấp 5 đến 10 lần giá trị thực và gấp từ 2 – 3 lần so với giá các loại tiền này ở các shop bán hàng trực tuyến của nước ngoài.

Chủ một website tiền lì xì, tiền lẻ tại Hà Nội cho biết, tiền USD có in hình gà đã về Việt Nam theo đường xách tay từ 2 tuần trước Tết. Nhưng vì số lượng có hạn chỉ khoảng 50 tờ nên giá tờ 2 USD hình con gà màu tía có giá khá “chát” – từ 400 – 500.000 đồng/tờ, gấp hơn 10 lần giá trị quy đổi.

“Nếu như mọi năm tiền đô la Mỹ trị giá 1 USD và 2 USD vẫn được “ôm” nhiều nhất thì năm nay tờ tiền 2 USD in hình gà được bán chạy nhất. Tờ tiền này hiện khá khan 7-tien-con-ga-2hàng, số lượng có hạn nên được bán với khá giá cao”, chủ website này cho hay.

Theo chia sẻ của một người chuyên buôn bán các loại tiền trên, năm con gà trong tiền tệ của nhiều nước còn ít, chỉ một số nước đưa linh vật này vào tiền, chủ yếu là các nước Đông Á, điều này khác với loại tiền con khỉ năm 2015 khi nhiều nước Châu Phi, Nam Mỹ cũng có con vật nói trên.

Được biết, ngày 5/12/2016, Bộ Tài chính Mỹ phát hành tiền giấy mệnh giá 1 USD Đinh Dậu có seri bắt đầu bằng 8888 có tên “Tiền may mắn năm con Gà” hay còn gọi là 1 USD seri 8888 hoặc 1 USD con gà đón Tết âm lịch truyền thống của người châu Á.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các tờ tiền 1 USD Đinh Dậu được phát hành đều có số seri bắt đầu bằng 8888xxxx – con số tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng. Mỗi tờ tiền 1 USD Seri 8888 hay 1 USD Đinh Dậu đều đi kèm với một hồng bao và thiệp màu đỏ, màu sắc đặc trung ngày Tết cùng các họa tiết thiết kế mang đậm màu sắc văn hóa Trung Hoa. Về thiết kế mỗi tờ tiền 1 USD Đinh Dậu (1 USD con gà) được khéo léo lồng ghép vào trong mỗi tấm thiệp, bên ngoài tấm thiệp là hình ảnh chú Gà được thiết kế và in ấn với công nghệ in 3D tiên tiến và được đặt trong một phong thư đỏ.

7-tien-con-ga-3Kể từ lần phát hành đầu tiên vào năm 2000 cho đến nay, chương trình “Tiền may mắn” của Mỹ nói chung và đặc biệt là tiền 1 USD seri 8888 đã thu hút đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước Mỹ. Tại Việt Nam, loại tiền này được giới buôn tiền săn đón mỗi năm để tung ra thị trường dịp cận Tết.

Mặc dù không ai chứng minh được loại tiền in linh vật mỗi năm có mang lại may mắn, phước lành cho chủ sở hữu hay không nhưng các nhà nghiên cứu văn hóa cho hay: loại tiền này chỉ để phục vụ mục đích cầu may, văn hóa tâm linh và phong tục tín ngưỡng. Do đó, người dân không nên biến hình thức này thành xu hướng xấu, khiến giới buôn tiền trúng đậm mỗi dịp cuối năm. (theo Nguyễn Tuyền)

Phan Tất Đại  chuyển tiếp

logo-tai-lieu

7-thang-2-1VÌ SAO THÁNG HAI

CHỈ CÓ 28 NGÀY?

Vì sao tháng Hai lại chỉ có 28 ngày khác hẳn so với những tháng còn lại trong năm ?  Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm, và cũng có khá nhiều giả thuyết lý giải cho câu hỏi này. Dưới đây là một trong số những lý giải được nhiều người tin.

Rất nhiều người thắc mắc vì sao tháng Hai lại chỉ có 28 ngày, khác biệt so với các tháng còn lại trong năm. Và họ cũng tin rằng tháng Hai ban đầu có 29 ngày nhưng đã bị “bớt xén” đi 1 ngày bởi Hoàng đế La Mã Augustus Caesar để thêm vào tháng 8 – tháng được đặt theo tên của ông (August). Nhưng, điều này chỉ là lời đồn đại không có căn cứ.

Thực tế là, tháng Hai có 28 ngày bởi vì, nó được thêm vào mãi về sau bởi người La Mã. Vào thế kỷ thứ 8 trước CN, người La Mã cổ đại đã sử dụng Lịch Romulus bao gồm 10 tháng bắt đầu từ tháng Ba (trùng với hiện tượng xuân phân) và kết thúc vào tháng Mười Hai.

Được biết, lịch La Mã ban đầu ban hành bởi Romulus, vị hoàng đế đầu tiên của thành Rome. Lịch do ông ta ban hành dựa vào chu kỳ của mặt trăng, tức là tương tự như âm lịch của người phương Đông, tuy nhiên chỉ có 10 tháng.

7-thang-2-210 tháng của lịch này bắt đầu từ tháng ba và kết thúc vào cuối tháng mười hai (lưu ý rằng cách đánh số tháng 1, 2, 3, … là do cách dịch của người Việt Nam, còn trong nguyên bản của lịch La Mã cũng như cách dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới thì mỗi tháng có tên riêng).

Như vậy một năm chỉ có 10 tháng, tức là có một khoảng thời gian kéo dài hai chu kỳ Trăng không được đưa vào lịch, vì Romulus cho rằng đây là thời gian mùa đông không có ý nghĩa gì với việc làm nông nghiệp nên không cần có quy ước.

Khoảng thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, hoàng đế Numa Pompilius là người quyết định đưa thêm hai tháng nữa vào lịch cho đủ 12 chu kỳ Trăng. Mỗi tháng có 28 ngày, làm cho lịch kéo dài đủ 12 chu kỳ Trăng, tổng cộng là 354 ngày.

Tuy vậy, Pompilius cho rằng số 28 là con số không may mắn nên sau đó quyết định cho tháng một thêm một ngày thành 29 ngày, còn tháng hai không hiểu vì lý do gì vẫn giữ nguyên chỉ có 28 ngày. Lịch đặt theo chu kỳ của mặt trăng dần bộc lộ điểm yếu, nó không phản ánh đúng chu kỳ biến đổi thời tiết các mùa, vì chu kỳ này gắn liền với chuyển động của trái đất quanh mặt trời.

7-thang-2-3Vì thế, người La Mã lại quyết định cứ hai năm thì đưa vào thêm một tháng nhuận kéo dài 27 ngày sau ngày 23 tháng hai (những năm đó tháng hai chỉ có 23 ngày). Việc thay đổi như trên làm việc tính lịch trở nên rắc rối. Đến khoảng năm 45 trước Công nguyên, Julius Caesar quyết định thay đổi hệ thống tính lịch này.

Ông giữ nguyên 12 tháng nhưng thêm ngày vào các tháng để 12 tháng đó trùng với chu kỳ của mặt trời (chu kỳ vị trí của mặt trời trên bầu trời, chứ không phải chu kỳ trái đất chuyển động quanh mặt trời vì thời đó người ta không biết trái đất có quỹ đạo quanh mặt trời).

Caesar cũng đặt quy định cứ 4 năm một lần thì tháng hai lại được cộng thêm một ngày cho phù hợp với chu kỳ của mặt trời được tính ra khi đó là 365,25 ngày, điều này về cơ bản khá gần với chu kỳ thật của trái đất quanh mặt trời, hiện nay chúng ta biết là 365,2425 ngày.

Dương lịch mà con người sử dụng ngày nay chính là lịch La Mã được hoàn thiện thêm. Cách chia các tháng vẫn giữ nguyên để tôn trọng lịch sg-xuan-maisử và đó là lí do tháng hai có ít ngày hơn các tháng khác. Về cơ bản đây chỉ là một qui ước, không gây ảnh hưởng gì tới việc sử dụng thời gian của loài người.

Một vấn đề khác lại nảy sinh, người La Mã khá mê tín. Họ tin rằng số lẻ là xui xẻo nên Numa phải cố tính toán sao cho mỗi tháng là số lẻ. Nhưng để đạt “chỉ tiêu” 355 ngày, phải có một tháng là chẵn. Tháng Hai cuối cùng đã trở thành tháng “xui xẻo” và theo lời Cecil Adams, “Nếu phải có một tháng xui xẻo, nó nên là tháng ngắn”, khiến tháng Hai trở thành tháng duy nhất có 28 ngày. (theo ĐS&PL)

Xuân Mai chuyển tiếp

logo-thay-lang

vu-the-thanhTRẢ LẠI “PHẨM GIÁ”

CHO DA GÀ

– Vũ Thế Thành

Năm ngoái tôi qua Đức, bạn bè dẫn đi chơi hồ Bodensee. Nơi đây có món gà quay còn da, chẳng biết họ ướp tẩm thế nào mà ngon tuyệt vời, tuyệt vời là nhờ da gà, chứ thịt gà thì không ngon bằng gà ta. Nhưng có vị bác sĩ về ung thư khuyến cáo, không nên ăn da gà vì có hại cho sức khỏe. Bác sĩ ung thư mà khuyến cáo về thực phẩm độc hại thì ai lại chẳng ngán. Nhưng với món da gà thì tôi phải cãi. Tôi cãi để trả lại “phẩm giá” cho da gà.

Da gà bị cáo buộc là do lắm chất béo

Theo số liệu của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) thì, chất béo chiếm 15,1 % trong gà, nhưng đó là gà nguyên con gồm lườn gà, đùi gà, cẳng gà, đầu cổ cánh gà,… dĩ nhiên có cả da gà. Số liệu này loại trừ tim gan lòng mề gà.

Lườn đùi cánh cẳng đều có da, còn da dính nhiều hay ít thì tùy bộ phận, và giống gà, tuổi gà. Số liệu của USDA liệt kê lượng chất béo trong từng món gà quay (công nghiệp) tính trên 100 gr như sau:

7-thit-ga-1Loại không da : Lườn 3,6g ; Đùi 10,9 ; Cẳng 5,7 ; Cánh 8,1

Loại có da-xương : Lườn 7,8g ; Đùi 15,5 ; Cẳng 11,2 ; Cánh 19,1

Như vậy, lượng chất béo trong thịt gà nạc (quay) rất ít, khoảng 3,6%, nhưng nếu ăn luôn da, thì chất béo sẽ tăng, tăng ít nhất là đùi gà (tăng 1,5 lần), và nhiều nhất là cánh gà (tăng hơn gấp đôi).

Mỡ gà có đáng ngại ?

Mỡ heo mỡ bò, hay mỡ các loại thịt đỏ nói chung hơi đáng ngại vì hàm lượng chất béo bão hòa cao, không có lợi cho sức khỏe. Nhưng trong mỡ gà, chất béo bão hòa lại ít, chiếm khoảng 30% là nhiều, còn lại hơn 70% là loại bất bão hòa (unsaturated fat), trong đó loại một nối đôi (mon unsaturated) chiếm phần lớn. Acid béo bất bão hòa được xem là có lợi cho sức khỏe.

7-thit-ga-2Lượng cholesterol trong thịt gà, còn da hoặc không da, cũng không nhiều lắm. Trong 100 gr thịt gà có khoảng 75-85 mg cholesterol so với mức cholesterol được khuyến cáo không quá 300 mg mỗi ngày.

Da gà gây ung thư ?

Trong một nghiên cứu về thực phẩm ảnh hưởng đến tái phát và rủi ro phát triển ung thư tiền liệt tuyến cho thấy, đối với những người đã được chẩn đoán là bị ung thư tiền liệt tuyến, thì không có mối quan hệ giữa ăn thịt đỏ (kể cả thịt muối, xúc xích, jambon,…), cá, thịt gà vịt bỏ da và rủi ro tiến triển ung thư. Tuy nhiên, nếu ăn trứng gà và thịt gia cầm cả da thì rủi ro gia tăng gấp đôi.

Nghiên cứu này đăng trên tờ The American Journal of Clinical Nutrition, nhưng không giải thích vì sao da gà hay trứng gà (cả lòng đỏ lẫn lòng trắng) lại làm tăng mức rủi ro như thế. Đây chỉ là nghiên cứu bước đầu, cần thêm nhiều nghiên cứu khác nữa để khẳng định Dù sao, quý ông lỡ mắc phải bệnh này cũng nên thận trọng với da gà trứng vịt.

7-thit-ga-3Còn gì là đời

Sự khác biệt về Calo giữa một đùi gà có da và không da khoảng 20, của lườn gà là 32, của cánh gà là 87. Đó là chưa kể, chất béo ở da gà đa phần là chất béo tốt. Vậy có cần thiết phải hy sinh cái phần hấp dẫn ấy để tránh béo phì không?

Cũng cần lưu ý rằng, số liệu trong bài là nói về gà quay (roasted), chứ không phải gà chiên trong thức ăn nhanh. Đùi gà cánh gà tẩm bột chiên ngập dầu thì lắm chất béo rồi. Nhiều chất béo thì nhiều calo, bất lợi cho ăn kiêng.

Nói chất này chất nọ có lợi hay có hại, gây ra bệnh nọ bệnh kia là điều không khó (nếu tiêu thụ tới mức nào đó), chứ nói tới thực phẩm là một tổng hợp đủ thứ chất là điều hng-huynh-v-yen-1không dễ đâu. Nhiều nghiên cứu về thực phẩm cho thấy kết quả đá ngược nhau tơi bời.

Da gà béo ngậy và có hương vị đặc trưng làm tăng phần hấp dẫn cho món ăn. Tôi không nói ăn da gà là bổ, là có lợi cho sức khỏe, và cứ thế lột da gà mà ăn hàng ngày. Nhưng thỉnh thoảng ăn vài đùi gà, lườn gà, cánh gà có da, hoặc hấp dẫn hơn là tô phở gà nước béo thì đã sao? Tôi chỉ muốn nhấn mạnh, da gà không phải là thứ đáng sợ.

Thèm mà sợ nên không dám ăn, mà dám ăn thì lại vừa ăn vừa sợ. Thế thì còn gì là đời! (theo Vũ Thế Thành)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

logo-van-de

im-langHÃY TRÂN TRỌNG

HÌNH DÁNG MỌI NGƯỜI

DÙ RẰNG HỌ KHUYẾT TẬT

Bỏ qua thu nhập 3 triệu đồng/giờ, cô gái làm một việc ‘kì lạ’ để mang tự tin đến cho trẻ em khuyết tật

Khác với nhiều nhiếp ảnh gia có thành kiến với trẻ em khuyết tật và thiểu năng, cô gái trong câu chuyện dưới đây có một đạo đức nghề nghiệp vô cùng đáng quý…

Với thu nhập lên tới 125 đô-la một giờ, Stephanie sẽ chỉ giống như bao người ‘cầm máy’ chuyên nghiệp khác nếu coi lợi nhuận là số một. Nhưng cô gái trẻ này có một phương châm sống và làm việc hết sức đặc biệt.

7-khuyet-tat-1Cô sẵn sàng chụp ảnh miễn phí cho những người có số phận kém may mắn. Cũng chính vì thế mà ở cô toát lên vẻ đẹp khiến người khác cảm thấy yên tâm và tin tưởng. Những bức ảnh của cô cũng đều mang vẻ tự nhiên, gần gũi và chân thật.

‘Sự nghiệp’ này bắt đầu vào một ngày, khi cô chứng kiến một người đàn anh trong nghề của mình từ chối chụp hình cho một em bé bị bệnh Down vì nghĩ rằng “chẳng để làm gì cả”, cô cảm thấy mình phải làm một điều gì đó để chấm dứt sự phân biệt đối xử này. Và thế là cô nảy ra một ý tưởng dành cho những trẻ em khuyết tật.

Cô muốn mọi người, nhất là những đứa trẻ này, hiểu rằng ai cũng có vẻ đẹp riêng bất kể ngoại hình của họ có khiếm khuyết thế nào. Chính những điều không hoàn hảo lại khiến mỗi con người trở nên trọn vẹn.

Cô tin rằng, nếu những đứa trẻ này cảm thấy được trân trọng, được ‘xinh đẹp’ như những người khác, thì điều ấy thậm chí có thể thay đổi cả tương lai của chúng. Chúng sẽ không bước ra xã hội với tâm lý mặc cảm, sợ sệt, mà sẽ biết cách tự tin với những ưu điểm của mình.

Sau đó, Stephanie dành 3 lần mỗi tháng để gặp gỡ và chụp ảnh cùng các em. Cô thấu hiểu cảm xúc của bọn trẻ và thấy cuộc đời và tâm hồn mình cũng thay đổi qua từng buổi chụp, cô thấy trong lòng mình thanh thản, vui vẻ và yên bình hơn. Cô làm việc này mà không cần báo đáp. Tất cả những gì cô cần là một tấm hình kỷ niệm để lưu giữ nụ cười của các em. Không màu mè, sặc sỡ nhưng những bức ảnh đều khiến trái tim người xem rung động.

7-khuyet-tat-2Một nhiếp ảnh gia chân chính sẽ luôn biết cách khai thác vẻ đẹp trên mỗi gương mặt. Không thể vì người khác có ngoại hình không giống như số đông mà chúng ta kì thị họ. Hãy nhìn những đứa trẻ, chúng chơi với nhau mà không phân biệt và đánh giá về tuổi tác, chiều cao, màu da cho đến tôn giáo. Và việc chúng ta thấy mình ‘bình thường’ không có nghĩa chúng ta là ‘tốt nhất’. Mỗi một cá nhân đều khiến cuộc đời thêm sắc màu. Bởi vì vẻ đẹp thực sự không đến từ bên ngoài mà xuất phát từ nội tâm bên trong. (theo Phong Châu)

Phan Tất Đại chuyển tiếp

logo-thong-bao-1

THẾ GIỚI QUANH TA (5)

logo-quanh-ta

9-ngoi-chua-1THAM QUAN NGÔI CHÙA

CÓ CHÍNH ĐIỆN

LỚN NHẤT VIỆT NAM

Tọa lạc trên núi Ba Vàng thuộc thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, chùa Ba Vàng (Bảo Quang Tự) là ngôi chùa có tòa chính điện lớn nhất Việt Nam.

Chùa Ba Vàng có lịch sử từ thời Trần, nhưng đến thế kỷ 20 chỉ còn là phế tích do những biến thiên lịch sử. Từ năm 1987 chùa được tái thiết và trải qua nhiều lần trùng tu. Đến năm 2007 chùa được xây mới hoàn toàn trên quy mô lớn và đã khánh thành vào đầu năm 2014. H1: Toàn cảnh chùa Ba Vàng nhìn từ xa.

9-ngoi-chua-2

H2: Cổng tam quan trung của chùa Ba Vàng nằm ở lưng chừng núi. H3: Sau cổng tam quan trung là hai lối đi lên bằng đá song song nhau chạy qua những khu vườn cảnh độc đáo. H4: Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát phía trước khu chùa chính.

9-ngoi-chua-3

H5: Sau bức tượng là hồ bán nguyệt với phiên bản chùa Một Cột nằm ở chính giữa. H6: Cổng tam quan nội dẫn vào chính điện. H7: Trung tâm của chùa Ba Vàng là tòa Đại Hùng Bảo Điện, có diện tích 4.500m2. Công trình này được ví như một cái ngai khổng lồ, lưng ngai dựa vào ngọn núi cao nhất.

9-ngoi-chua-4

H8: Không gian bên trong tòa Đại Hùng Bảo Điện toát lên vẻ trang nhã và sự tôn nghiêm. H9: Trên các bức tường bài trí loạt tranh về cuộc đời và sự nghiệp Đức Phật . H10: Một ô cửa được tạo hình đầy nghệ thuật của công trình.

9-ngoi-chua-5

H11: Hai bên tòa Đại Hùng Bảo Điện có lầu chuông, lầu trống và hành lang La Hán. H12: Nhà thờ Tổ ở phía sau Đại Hùng Bảo Điện. H13: Tượng Phật A Di Đà ở sau nhà Tổ, điểm cao nhất của chùa.

9-ngoi-chua-6

H14: Toàn cảnh ngôi chùa nhìn từ đỉnh núi. H15: Từ chùa Ba Vàng, có thể nhìn bao quát khung cảnh núi rừng Yên Tử và thành phố Uông Bí. H16: Khung cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc. (theo Kienthuc)

sg-ph-tat-daiNGÔI LÀNG CHỈ XUẤT HIỆN

ĐƯỜNG ĐI VÀO MÙA ĐÔNG

Chỉ vào những ngày băng giá, tuyết phủ đầy, người dân ở làng Giethoorn mới có thể đi lại bằng… chân tới bất kỳ nơi nào mình muốn. Còn thường ngày, họ chỉ có thể ngồi thuyền và di chuyển.

H1: Giethoorn là ngôi làng bình dị ở Hà Lan, với hơn 2.600 dân cư sinh sống và các ngôi nhà được xây ngay cạnh các con kênh.

H2: Đường đi trong làng rất ít. Để có thể đi từ nơi này sang nơi khác, 9-ngoi-lang-1người dân phải sử dụng thuyền. Do vậy, nơi đây rất yên tĩnh vì không bị tiếng ồn của động cơ ôtô, xe máy ảnh hưởng.

H3: Do vậy, chỉ vào mùa đông, đặc biệt là những ngày thời tiết lạnh giá, các dòng kênh quanh làng đóng băng, người dân mới có thể đi bộ đến nhà hàng xóm thăm nhau. Mọi người thường trượt băng để di chuyển. H4: Nhiều du khách khi đến tham quan ngôi làng này đều bày tỏ sự thích thú, và gọi đây là ngôi làng cổ tích vì phong cảnh đẹp và những ngôi nhà cổ kính như bước ra từ thế giới ảo.

9-ngoi-lang-2

H5: Du khách khi đến làng tham quan phải gửi xe ở ngoài làng. Họ cũng không được phép nói to tiếng, ồn ào. Mọi người có thể ngồi thuyền, hoặc đi dạo trên những chiếc xe đạp.

9-ngoi-lang-3

H6: Ngôi làng này nằm ở tỉnh Overijssel, được bao quanh bởi 7,5 km kênh rạch. Làng Giethoorn có niên đại từ năm 1230, được mệnh danh là “Venice của Hà Lan”. H7: Ngôi làng cách thủ đô Amsterdam khoảng 150 km, rất thuận tiện cho du khách tới tham quan.

9-ngoi-lang-4

H8: Du khách cho biết, họ chưa từng đến đâu yên tĩnh và yên bình như thế. Âm thanh to nhất mà họ nghe thấy là tiếng vịt kêu. H9: Chính quyền địa phương cũng đã xây thêm 176 cây cầu, nối từ bờ nọ sang bờ kia để mọi người có thể tiện di chuyển. H10: Mặc dù đẹp và yên bình, ngôi làng này chỉ được thế giới biết đến từ năm 1958, khi nhà làm phim nổi tiếng Bert Haanstra làm một vở hài kịch ở đây. (theo Anh Minh)

sg-lan-huong-2Phan Tất Đại chuyển tiếp

NHỮNG NGỌN NÚI HUYỀN THOẠI

CỦA VÕ LÂM TRUNG QUỐC

Bất cứ ai từng say mê các tiểu thuyết kiếm hiệp hay môn phái võ lâm Trung Quốc đều biết đến những cái tên nổi tiếng như núi Nga Mi, Võ Đang, Hoa Sơn, Thiếu Thất…

H1: Núi Nga Mi: Núi Nga Mi còn gọi là “Đại quang Minh sơn”, nằm ở Trung Nam, tỉnh Tứ Xuyên, là một trong Tứ đại Phật giáo danh sơn của Trung Hoa. Đỉnh cao nhất của Nga Mi là Vạn Phật, nằm trên ngọn núi chính Kim Đỉnh với độ cao 3.099 m

9-nui-vo-lam-1H2: Núi Nga Mi gắn liền với những nhân vật như Chu Chỉ Nhược, Diệt Tuyệt sư thái… trong Ỷ thiên Đồ long ký của nhà văn Kim Dung. Theo đó, Nga Mi do Quách Tương sáng lập và là một trong ba môn phái lớn nhất Trung Nguyên, bên cạnh Thiếu Lâm và Võ Đang. H3: Vào mùa đông, nơi này phủ tuyết trắng xóa, nằm giữa biển mây trùng điệp, tạo khung cảnh không khác gì như trong một bộ phim kiếm hiệp.

H4: Núi Võ Đang: Còn được gọi là núi Thái Hòa, Võ Đang là dãy núi nằm ở tỉnh hồ Bắc với độ cao trung bình khoảng 1.000 m so với mực nước biển. Nơi đây được coi là một trong những cái nôi võ thuật của Đạo giáo với Thái Cực quyền và Bát Quái chưởng được phát triển từ thế kỷ 13.

9-nui-vo-lam-2

H5: Trong Ỷ thiên Đồ long ký, Trương Tam Phong đã lập ra môn phái Võ Đang nổi tiếng, và truyền thụ Thái Cực quyền cùng Thái Cực kiếm cho Trương Vô Kỵ trên ngọn núi có phong cảnh nên thơ hữu tình này. H6: Ngày nay, đây là một điểm đến văn hóa hút khách, với 32 đền thờ Đạo giáo có kiến trúc tuyệt đẹp, thường chìm trong sương khói mờ ảo.

H7: Đỉnh Quang Minh: Quang Minh là một trong 3 đỉnh cao nhất của dãy núi Hoàng Sơn, 9-nui-vo-lam-3nằm ở phía nam tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc. Khung cảnh ở đây hoang sơ, ấn tượng, với vô vàn loài kỳ hoa dị thảo, xen giữa núi đá trùng điệp. H8: Phong cảnh hùng vĩ và địa thế hiểm trở có lẽ là lý do nơi đây được Minh giáo chọn làm đại bản doanh trong tiểu thuyết nổi tiếng Ỷ thiên đồ long ký của Kim Dung. Đây cũng là nơi diễn ra đại hội võ lâm, trong đó Trương Vô Kỵ đã một mình giải cứu Minh giáo.

9-nui-vo-lam-4H9: Núi Thái Thất: Đây là đại bản doanh của phái Tung sơn, nằm ở dãy Tung Sơn, tỉnh Hà Nam. Môn phái này có nhiều cao thủ từ cả hắc giới và bạch giới. Núi Thái Thất có phong cảnh ngoạn mục, hiểm trở.

H10: Núi Thiếu Thất: Cũng thuộc dãy Tung Sơn, ngọn núi này có Thiếu Lâm Tự, bản doanh phái Thiếu Lâm. Môn phái võ thuật do Bồ Đề Đạt Ma sáng tạo ra được coi là một trong những môn phái mạnh nhất võ lâm. H11: Theo một số tài liệu cổ, chùa Thiếu Lâm được xây dựng từ năm 497, trải qua nhiều lần bị phá hủy và được phục dựng. Quần thể tôn giáo này có các chùa tháp với kiến trúc độc đáo, cạnh những đỉnh núi hùng vĩ.

9-nui-vo-lam-5

H12: Núi Hằng Sơn: Hằng Sơn nằm ở tỉnh Sơn Tây, là nơi khai sinh của kiếm phái Hằng Sơn. Môn phái này do Hiểu Phong sư thái sáng lập, đời đời đệ tử đều là nữ giới. Nhắc đến phái Hằng Sơn, người hâm mộ tiểu thuyết kiếm hiệp thường nhớ tới Nghi Lâm, một trong những nhân vật nữ khả ái nhất trong các tác phẩm của Kim Dung. 9-nui-vo-lam-6H13: Hằng Sơn có đỉnh cao nhất là Thiên Phong Lĩnh (2.016 m), phong cảnh vừa hùng vĩ, vừa hiểm trở, với nhiều đền chùa, miếu mạo. Cách nửa núi Hằng Sơn khoảng 3 km có chùa Huyền Không, nổi tiếng với kiến trúc độc đáo, được mô tả là “kỳ, huyền, xảo”.

H14: Núi Hoa Sơn: Đây là đại bản doanh của phái Hoa Sơn, môn phái nổi danh với Hoa Sơn kiếm pháp và Tử hà thần công. Phái Hoa Sơn xuất hiện trong 3 tiểu thuyết của Kim Dung là Tiếu ngạo giang hồ, Bích huyết kiếm và Ỷ thiên Đồ long ký, với những nhân vật nổi tiếng như Lệnh Hồ Xung, Phong Thanh Dương, Nhạc Bất Quần…

9-nui-vo-lam-7

H15: Hoa Sơn nằm ở dãy Tần Lĩnh phía nam tỉnh Thiểm Tây, có phong cảnh tuyệt đẹp, với những vách đá dựng đứng, thung lũng phủ mây nên thơ.H16: Gần đây, Hoa Sơn được nhiều du khách tìm đến để chinh phục tuyến đường leo núi được mệnh danh là nguy hiểm nhất hành tinh. Người leo chỉ có thể bám vào dây xích gắn trên vách đá, 9-nui-vo-lam-8lần bước qua những đoạn chỉ vừa đủ chỗ đặt chân.

H17: Núi Hành Sơn: Núi Hành Sơn nằm ở tỉnh Hồ Nam có 72 đỉnh, với khoảng 200 công trình Đạo giáo và Phật giáo. Trong đó, nổi tiếng nhất là đền Nam Việt với diện tích hơn 100.000 m2.H18: Phái Hành Sơn nổi tiếng với các cao thủ kiếm thuật mê âm nhạc đóng tại thành Hành Dương dưới chân dãy núi Hành Sơn.

Lan Hương chuyển tiếp

logo-van-nghe

9-chim-den-1CON CHIM ĐEN CỦA CHỊ TÔI

Chắc hẳn mọi người đều lấy làm lạ vì cái tựa của bài này. Hình như trong ngôn ngữ bình dân của người Việt, cái tựa này gợi lên một hình ảnh không thanh nhã ? Ấy thế mà nó lại nằm trong một phần của kỳ thi cuối năm thứ 2 chương trình Cử Nhân Việt Ngữ của Phân khoa Đông Phương và Phi Châu Học, Đại Học Luân Đôn (School of Oriental and African Studies, gọi tắt là SOAS – University of London). Nó là phần dịch ngược của sinh viên năm thứ 2 Cử Nhân Việt, khoá thi năm 1988 tại Luân Đôn, từ tiếng Anh sang tiếng Việt, cái tựa đề của truyện ngắn từng làm mủi lòng mấy thế hệ người đọc Việt Nam của nhà văn Duyên Anh : “Con Sáo Của Em Tôi”.

Trường SOAS và các kỳ thi

Như cái tên của nó cho thấy, trường này dành cho các sinh viên muốn theo học và nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hoá những nước Đông phương và Phi châu. Văn bằng đầu tiên (First Degree) là Cử Nhân (BA). Trong chương trình giảng dạy có ngành Việt học.

Khoảng gần giữa thập niên 1980, giáo sư Patrick Honey (1) là truởng ngành Việt học, 9-chim-den-2và ông mời tôi dạy cho các sinh viên năm thứ nhất và thứ hai Ban Cử Nhân. Phần vì bận công việc ở ban Việt ngữ BBC, phần vì đã chán cảnh đứng trước bảng đen và phải soạn bài, nên tôi từ chối. Rồi ông mời tôi làm giám khảo (visiting examiner).

Công việc này thì quá dễ, vì thực ra số sinh viên mỗi năm chỉ có chừng mươi người. Tất cả đều là người Anh. Có hai, ba người nước khác, chẳng hạn Đức hay Áo. Tôi cũng chẳng cần tìm hiểu xem thành phần giảng huấn gồm có những ai. Nhưng chắc chắn giáo sư Honey có nhiệm vụ chính.

Tôi không có gì phải phàn nàn vì nhiệm vụ quá giản dị. Cuối mỗi niên học, đến kỳ thi, tôi nhận được một phong bì niêm kín gồm các đề thi đã đánh máy, do thư ký trường đại học đưa tận tay cho tôi ở BBC, chứ không gửi qua bưu điện. Giáo sư Honey muốn tôi đọc lại lần chót và cho biết có đồng ý hay muốn sửa đổi chỗ nào không.

Ngoài ra, tôi cũng cần kiểm soát lại xem thư ký đánh máy có đúng không, vì họ là người Anh trong khi9-chim-den-3 đề thi phần lớn là tiếng Việt. Phần đưa ý kiến sửa đổi đề thi tôi không muốn dính tới, vì mình có dạy đâu mà biết chương trình ra sao. Tất nhiên, tôi không khắt khe khi chấm bài, vì biết rằng các sinh viên là người ngoại quốc học tiếng Việt, vốn là một thứ ngôn ngữ khó học, nhất là phần văn phạm. Còn văn học của nước mình cũng có những chỗ chưa được minh bạch vì mình chưa có một Hàn Lâm Viện để giải quyết những nghi vấn ngôn ngữ và văn học. Giáo sư Honey là người thận trọng nên không có vấn đề gì trong việc sọan đề thi. Sau khi duyệt qua các đề thi, tôi báo cho thư ký đại học tới BBC lấy về.

Thay đổi trưỏng ngành Việt học

Tôi giúp giáo sư Honey trong việc chấm thi ở SOAS được ba năm thì ông về hưu. Người thay thế là Jeremy Davidson (2), một người trẻ mang học vị Tiến sĩ Khảo cổ và Đông phương học. Trái hẳn với Patrick Honey, một người điềm đạm, nhã nhặn, t9-chim-den-4hận trọng, anh chàng tiến sĩ này có vẻ kém khả năng mà lại nhí nhố. Anh ta chưa bao giờ nói với tôi bằng tiếng Việt. Về văn viết thì mỗi khi gửi thư cho tôi, anh chỉ mở đầu được hai chữ “Ông Phúc”, rồi xuống hàng và quay sang tiếng Anh :

Chỉ có cái thiệp Giáng sinh là anh viết được trọn vẹn như thế này : (xem ảnh1&2)

Có lẽ để tỏ ra mình uyên bác tiếng Việt lắm, anh ta dám dịch và đem giảng dạy những bài thơ “mắng nhau” trao đổi giữa hai ông Tôn Thọ Tường và Phan Văn Trị. Chẳng biết anh có nhờ ai giảng cho không mà dám làm việc này. Dĩ nhiên là nhiều chỗ anh hiểu sai ý tác giả. Tiến sĩ Davidson còn tỏ ra “điếc không sợ súng” hơn nữa, khi anh đem thơ của Hồ Xuân Hương ra dạy cho sinh viên ! Có thể nói rằng lắm người Việt còn không hiểu hết ý của thơ Hồ Xuân Hương, huống chi người ngoại quốc, dù người đó là tiến sĩ Davidson. Nữ sĩ họ Hồ vốn nổi tiếng là người khéo dùng chữ một cách lắt léo với phương pháp đảo ngược và lời thanh ý tục. Có lần ông tiến sĩ này đem bài thơ “Bánh trôi” ra dịch và giảng cho sinh viên.

9-chim-den-6-banh-troiThân em thì trắng phận em tròn

Bẩy nổi ba chìm với nước non

Lớn nhỏ mặc dù tay kẻ nặn

Nhưng em vẫn giữ tấm lòng son.

Và ông Davidson đã hiểu câu thứ ba “Lớn nhỏ mặc dù tay kẻ nặn” là “bàn tay nặn em dù lớn hay nhỏ cũng không sao (it doesn’t matter if the hand that makes me big or small). Và với cái đà dịch thơ, văn tiếng Việt sang tiếng Anh như thế, ông Davidson đã trích một đoạn trong truyện ngắn “Con Sáo Của Em Tôi” của Duyên Anh :

Em tôi thích chim. Tôi vụng về, không trèo cao được. Tôi hẹn sẽ bắt tặng em tôi một con sáo khi mùa xuân sang.

Mùa xuân, hoa soan vườn nhà nở nhiều, mầu tím dịu mắt. Mẹ tôi nói hoa soan nở chỉ tổ đuổi muỗi mệt xác… ( 12 dòng tiếp theo)

Rồi ông dịch sang Anh văn:

My sister was very fond of birds, and I was not good at climbing trees. I promised 9-duyen-anhmyself that I would catch a blackbird when Spring came. In Spring, the Japanese lilacs in our garden would be in full blossom with their handsome purplish flowers. My mother said that we would have to work at chasing mosquitoes when the lilacs blossomed (dịch tiếp 12 dòng )

Trong khóa thi tháng 6 năm 1988 của sinh viên năm thứ 2 Ban Cử Nhân, ông bắt sinh viên dịch đọan văn này sang tiếng Việt, coi như một phần nhỏ trong việc dịch thuật.

“Em tôi nhìn những con sáo đen, lông muôn muốt, viền mắt vàng vàng, ra chiều thèm ước.”–  Duyên Anh, Con Sáo của em tôi. Common blackbird (Turdus merula) Eurasian blackbird hay thường gọi là sáo đen hay tên khoa học là (họ) chim hoét. Nguồn: Wikipedia

Con sáo trong truyện của Duyên Anh, người Việt nào khi đọc cũng hiểu là con chim sáo đen, khác với con sáo sậu lông lốm đốm hoa. Sáo đen có bộ lông đen hoàn toàn, mỏ màu vàng. Trong tiếng Anh không có tên cho loại chim này, nên nó được gọi là “black bird” (nguyên văn là chim đen vì bộ lông). Khốn nỗi, trong ngôn ngữ bình dân của người Việt, “con chim” có khi mang một ngụ ý không thanh nhã (ám chỉ bộ phận sinh dục của nam giới). Và “con chim đen” lại càng gợi hình và tăng thêm tính chất thô tục.

Ngoài ra, trong tiếng Anh, từ sister thường được dùng để chỉ người chị hay em gái trong tiếng Việt. Chỉ khi nào muốn nói cho rõ người ta mới thêm older hay younger để phân biệt chị hay em gái. Còn thường thì người Anh hay Mỹ chỉ nói my sister. Cho nên 9-chim-den-5cái tựa “Con Sáo Của Em Tôi “ bị biến hóa một cách khôi hài và gần như mang tính thô tục thành ra “Con Chim Đen Của Chị Tôi” qua cách dịch của sinh viên với vốn Việt văn còn kém. (xem ảnh 3)

Phải chi ông Davidson đừng bắt sinh viên dịch ngược từ tiếng Anh sang tiếng Việt, mà chỉ dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, thì đã không ra nông nỗi. Cho nên đã có một thí sinh viết một bản “Khiếu nại” kèm theo bài thi, than phiền rằng trong niên học họ không được dạy dịch ngược từ Anh sang Việt mà nay bắt họ thi như vậy, và trong bài phải dịch có một số từ ngữ mới lạ họ chưa được học. Như vậy là bất công.

Khi xem bài làm của các thí sinh, tôi vừa giận vừa buồn cười. Giận vì nghĩ rằng Davidson cẩu thả vô trách nhiệm, và buồn cười vì các sinh viên của SOAS đã biến cái tựa đẹp “Con Sáo Của Em Tôi” thành ra “Con Chim Đen Của Chị Tôi” mang tính chất khôi hài.

Sau khóa thi này tôi bảo Davidson là dạy và thi kiểu này tôi coi như sỉ nhục văn hóa Việt và tôi bỏ không chấm thi cho SOAS nữa. Còn tiến sĩ Davidson thì khoảng hơn nửa năm sau bị tống về nhà đuổi gà cho vợ. (Vĩnh Phúc – theo nguồn: DCVOnline Minh hoạ và phụ chú)

1/. Về giáo sư Patrick James Honey (16 December 1922 – 17 August 2005) – 1949: Tốt nghiệp cổ điển học University College London – 1949-1965: giảng viên tiếng Việt đầu tiên tại SOAS – 1951-1960: nghiên cứu tại Việt Nam, hoàn tất Cử nhân Hán học – 1964: Giáo sư thỉnh giảng sg-kieu-dac-themtại Cornell – 1865-1985: Reader in Vietnamese Studies tại Đại học London – 1982-1985: Trưởng khoa Đông Nam Á và các Quần đảo TBD, ĐH London – 1986: Nghỉ hưu

2/. Về Giáo sư tác giả Jeremy H C S Davidson (hay Davidson, Jeremy Hugh Chauncy Shane‏), BA PhD. Fellow in Vietnamese 1968-71 tại SOAS, có 35 tác phẩm đăng trên 85 tạp chí, 999 bản lưu trữ ở thư viện khắp nơi.

Kiều Văn chuyển tiếp

logo-thu-gian

hng-bui-van-viet-1Du lịch bằng nhìn cảnh toàn thành phố trong vài phút 

Landscape TimeLapse #03 Tokyo Hyperlapse 4K

Hyperlapse Italy!

London | A Timelapse – Hyperlapse Film

Dubai timelapse 2013

SHANGHAI

Milano City Hyperlapse Time Lapse Italia

New York City 8k HDR | 4k HDR

Việt B chuyển tiếp

Bản tin số 053/2578 – Ngày 22/2/17

logo-ban-tin-1

hng-huynh-v-yen-1NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ

MÀ CÓ LẼ CHÚNG TA CHƯA BIẾT

H1: Con ốc sên có thể ngủ lâu tới ba năm. H2: Tất cả những con gấu địa cực đều thuận tay trái.

H3: Con bướm nếm mùi bằng chân. H4: Con heo không thể ngẩng cổ lên để nhìn bầu trời. H5: Hydra – (một sinh vật sống trong nước) là động vật sống duy nhất không chết. Nó tự tái tạo, thay thế những tế bào của mình bằng những tế bào mới.

H6: Voi là động vật duy nhất không thể nhảy cao. H7: Coca-Cola nguyên thủy có màu xanh bởi vì màu6-thu-vi-1 lá cocoa tươi. H8: Mật ong là thức ăn duy nhứt không bị hư thúi.

H9: Strawberry là loại trái cây duy nhứt có hột ở bên ngoài. (Quả Đào… quả Điều lộn hột [trổ bên ngoài] cũng thế !) H10: Những loại rau quả khác phải được trồng lại mỗi năm ngoại trừ hai loại rau quả Asparagus (măng tây) và Rhubarb (đại hoàng) có thể sống để tự phát triển trong nhiều mùa vụ 6-thu-vi-26-thu-vi-3

H11: Mỗi trái banh golf có 366 chỗ lõm. H12: Trong môn cờ vua (chess), mỗi bên có 318.979.564.000 cách để đi cờ trong bốn nước đi đầu tiên.

6-thu-vi-46-thu-vi-5

H13: Lá bài bên Ấn độ có hình tròn. H14: Quyền Anh là môn thể thao duy nhứt mà khán giả và võ sĩ đều không biết điểm hoặc ai là người thắng cho tới khi trận đấu kết thúc. (Còn 1 kỳ nữa – Mai tiếp)

Yên Huỳnh chuyển tiếp

sg-lan-huong-1THÂN CÂY SỐNG HÓA…

CỘT CHẠM RỒNG

Những thân cây còn xanh lá bỗng biến thành những tác phẩm “rồng bay phượng múa” vô cùng ấn tượng.

 Những nghệ sĩ yêu thiên nhiên ở Trung Quốc được một công ty thắng cảnh ở huyện Tượng Sơn, Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang cho phép điêu khắc trực tiếp trên thân cây long não trong khu vực, biến chúng thành những cây cột chạm lộng rồng bay phượng múa hết sức ấn tượng.

Được biết, trước khi tiến hành điêu khắc, chạm trổ, những cây long não sẽ được “dọn dẹp”, 6-khac-cay-1tỉa bớt cảnh cây rậm rạp trên thân để các nghệ sĩ dễ dàng sáng tác. Sau đó những tác phẩm này sẽ được sơn màu vàng ánh  kim.

Theo người chủ của công ty danh thắng trên cho biết, hàng chục thân cây long nhãn được các nghệ sĩ điêu khắc hết sức tỉ mỉ, công phu. Trung bình mỗi cây phải cần khoảng thời gian 100  ngày mới hoàn thiện.

Tuy nhiên ông này cũng thừa nhận, những cây long não này sẽ không chịu được  khi bị chạm khắc trực tiếp trên thân và sẽ chết không lâu sau. Hành động này khiến nhiều người tỏ ra khá bất bình và cho rằng đây là việc làm được cho là tàn nhẫn.

6-khac-cay-2

Có nhiều người phản đối việc điêu khắc lên thân cây sống và cho rằng đó là nghệ thuật tàn ác“, giám đốc công ty danh thắng cho biết.

Tuy vậy ông này vẫn tiếp tục cho thực hiện dự án trên bởi ông cho rằng mình không hề phạm luật khi cho rằng những cây long não thuộc quyền sở hữu của mình nên có thể làm bấy cứ điều gì ông ta muốn.

sg-dinh-my-chonLan Hương chuyển tiếp

Và mời xem tiếp : Live Wood Carving

KHẮC TƯỢNG TRÊN CÂY CÒN SỐNG

Rất tiếc những tác phẩm điêu khắc trên cây còn sống này không rõ xuất xứ địa điểm. Những tranh điễu khắc trên cây còn sống, cũng thật đa dạng. Mời xem :

6-khac-cay-36-khac-cay-4

Đinh Mỹ Chơn chuyển tiếp

logo-phong-tuc

hng-ng-van-danh-2ĐU CỬA MIẾU ĐỤ ĐỊ XEM…

“CHUYỆN ẤY” LẤY MAY ĐẦU NĂM

Muốn được may mắn cả năm, nhiều thanh niên bám, leo trèo xung quanh miếu Đụ Đị để nhìn được bộ gỗ sơn son tả bộ phận sinh sản nam nữ và cảnh “quan hệ” trong lễ hội “Linh tinh tình phộc” tại Phú Thọ.

Ông cụ thủ từ sau khi ngâm nga bài khấn như hát, liền hô to ba hồi “Linh tinh tình… ph…ộc !”. Đôi nam nữ cầm hai linh vật hình sinh thực khí nam nữ đâm vào nhau. Đèn tắt, tiếng trai tráng thanh niên hò reo đòi tháo khoán. Dân làng ai nấy hân hoan, mong một năm mới mưa thuận gió hoà, tình cảm đôi lứa nảy nở, trai gái lấy nhau, con đàn cháu đống.

Lễ hội Trò Trám được tổ chức vào đêm 11 tháng Giêng hàng năm tại sân miếu Trò (còn gọi là miếu Đụ Đị), xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, Phú Thọ. Dưới ánh trăng, dân làng diễn cảnh tứ dân chi nghiệp với những điệu hát, câu ca diễn xướng đầy ẩn ý phồn thực. Cô thợ cấy hát :

6-tro-tram-1… Người ta đi cấy lấy công

Tôi đây đi cấy lấy ông chủ nhà

Đi cấy thì gốc chổng lên

Ngọn thời cắm xuống mới nên mùa màng…

Bác thợ mộc :

… Người ta xẻ gỗ trên ngàn

6-tro-tram-1bAnh đây cưa lấy một nàng đương tơ…

Anh hề dẫn trò còn bạo hơn :

… Giờ đây anh mới hỏi nàng

Cái gì lủng lẳng một gang trong quần ?

Chàng hỏi thì thiếp thưa rằng

Cái đeo lủng lẳng là giằng cối xay…

Linh hồn của đêm lễ hội là lễ Mật đúng nửa đêm trong miếu Trò, diễn cảnh âm dương giao hoà. Đôi nam nữ được dân làng lựa chọn sẽ cầm trên tay hai linh vật hình sinh thực khí đẽo bằng gỗ sơn son. Hình của nam gọi là Nõ, của nữ gọi là Nường. Khi cụ thủ từ cất tiếng hô “Linh tinh tình …phộc!”- hai thứ Nõ Nường phải đâm vào nhau. /.

H1: Tối 7/2, hàng nghìn người dân quanh vùng và du khách thập phương đã về xã Tứ Xã, 6-tro-tram-2huyện Lâm Thao (Phú Thọ) để tận mắt chứng kiến lễ hội Trò Trám hay còn gọi là “Linh tinh tình phộc” diễn ra vào lúc nửa đêm (tức đêm 11 rạng sáng ngày 12 tháng Giêng Âm lịch)

H2: Trước khi diễn ra Lễ mật trong miếu Đụ Đị, hàng nghìn người dân háo hức đứng, ngồi tạo thành một vòng tròn trước miếu để xem diễn Trò Trám với hoạt cảnh vui nhộn gắn liền với bốn nghề chính: sĩ, nông, công, thương H3: Mỗi câu hát, trò chơi đều chứa đầy bí ẩn ý làm người xem phải tưởng tượng đến bộ phận sinh sản nam nữ và “chuyện yêu”

H4: Trò Trám luôn hấp dẫn khiến người xem cười nghiêng ngả H5: Bà Nguyễn Thị Cam (xã Tứ xã), “nhạc trưởng” đêm diễn đặc sắc này cho biết: “Năm 1993 khôi phục lễ hội, tôi rất tự hào bởi lễ hội mang nét đặc trưng riêng không ở nơi nào có.

6-tro-tram-3

Năm nay, lễ hội Trò Trám được chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc Gia, dân làng càng phấn khởi, chuẩn bị mọi khâu chu đáo hơn những năm trước”.

H6: 22h đêm, Trò Trám kết thúc, nhiều người dân về nhà ngủ. Thời điểm này, các cụ cao niên bắt đầu tế lễ với các nghi thức linh thiêng đến gần 0h H7: Bà Khổng Thị Thành 62 tuổi (xã Tứ Xã) chia sẻ : Ngày xưa mới khôi phục năm 1993, 6-tro-tram-4lúc đó tôi và ông nhà tôi là hai người đầu tiên đóng Lễ mật, lúc đó nhiều thanh niên vì xấu hổ nên không muốn đóng cảnh Lễ mật

H8: Năm nay vợ chồng anh Chử Đức Chiến và Bùi Thị Thanh Huyền được chọn là người thực hiện nghi thức làm “chuyện ấy” tại miếu Trò H9: Đúng 0h, chủ từ Nguyễn Thành Ngữ (78 tuổi) làm lễ tế, bắt đầu buổi “Lễ Mật”. Hai linh vật bằng gỗ son tả bộ phận sinh sản nam nữ được đựng trong một chiếc hòm màu đỏ H10-11: Sau ba tiếng hô “Linh tinh tình phộc” của ông chủ tế, vợ chồng anh Chiến đã hoàn thành nghi thức trong đêm tối. Trong nghi lễ Mật, người con trai cầm nõ (bộ phận sinh dục nam) bằng gỗ, to bằng cái dùi, sơn màu đỏ đâm thẳng vào cái nường (bộ phận sinh dục nữ, bằng gỗ, sơn đỏ).Với người dân nơi đây, nghi lễ Linh tinh tình phộc thường được trêu đùa là trò người lớn

6-tro-tram-5

H12-13-14: Cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài, người dân đu, bám lên xà, cột của miếu để xem nghi thức làm “chuyện ấy”. H15: Kết thúc lễ hội Trò Trám người dân ngồi thụ lộc trước khuôn viên miếu

Lễ hội “Linh tinh tình phộc” hay còn gọi là “Lễ hội Trò Trám” được tổ chức thường niên vào các ngày 11 và 12 tháng Giêng hằng năm. Tại lễ hội này, gai-bac-2điểm hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của du khách thập phương nhất đó là Trò Trám và Lễ mật tại miếu Trò (còn gọi là miếu Đụ Đị) – xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Đây là lễ hội tôn vinh tín ngưỡng phồn thực của cư dân nông nghiệp, hiện đang được người dân ở đây trân trọng gìn giữ. Các nhà văn hóa cũng đánh giá đây là “lễ hội đáng quý”, mang đậm tính dân tộc, may mắn được khôi phục lại từ năm 1993.

Tuy nhiên, nếu là “người ngoài làng” hoặc chưa hiểu rõ về tín ngưỡng dân gian phồn thực… sẽ thấy lễ hội có phần dung tục. (theo Dân Việt)

Nguyễn Văn Danh chuyển tiếp

logo-kien-thuc

sg-ph-tat-daiCÓ 8 DẤU HIỆU NÀY,

BẠN SẼ CHẲNG BAO GIỜ GIÀU NỔI

Trái ngược với những thành kiến quen thuộc, “ai cũng có cơ hội như nhau để đạt được sự giàu có” – triệu phú tự thân Steve Siebold khẳng định.

Đông Đông

Mặc dù không ai có thể dự đoán trước tương lai, nhưng những lựa chọn sau đây sẽ cản trở con đường tới sự giàu có của bạn.

1/. Bạn quá tập trung tiết kiệm, mà không tập trung kiếm tiền : Tiết kiệm rất quan trọng trong việc gây dựng sự giàu có, nhưng bạn không nên quá tập trung vào tiết kiệm đến mức bỏ lơ việc kiếm tiền – yếu tố cốt yếu mà người giàu tập trung vào. “Phần lớn mọi người quá tập trung vào phiếu giảm giá, sống đạm bạc, mà bỏ lỡ những cơ hội lớn” – Siebold viết.

Không cần phải từ bỏ chiến lược tiết kiệm. Tuy nhiên, nếu bạn muốn nghĩ như người giàu, “hãy ngừng lo lắng về việc hết tiền và 6-dau-hieu-1tập trung vào cách kiếm tiền” – Siebold khuyên.

Một số chuyên gia từng nói “không phải bạn kiếm được bao nhiêu, mà là bạn giữ được bao nhiêu”, thế nhưng không nên lấy điều này là một cái cớ để bỏ hoàn toàn việc kiếm tiền. Để giữ được tiền, bạn phải kiếm được nó trước tiên.

2/. Bạn không đầu tư : Một trong những cách hiệu quả nhất để kiếm được nhiều tiền hơn là hãy dùng tiền để đầu tư. Bạn nên đầu tư càng sớm càng tốt. “Trung bình, các triệu phú đầu tư 20% thu nhập mỗi năm. Sự giàu có của họ không được đo bằng số tiền mà họ kiếm được, mà là cách họ tiết kiệm và đầu tư” – Ramit Sethi đã viết như vậy trong cuốn “Tôi sẽ dạy bạn trở thành người giàu” nằm trong danh sách sách bán chạy nhất của New York Times.

3/. Bạn hài lòng với mức lương ổn định : Người bình thường chọn cách trả lương theo số giờ làm việc, trong khi người giàu chọn cách trả lương theo kết quả làm việc, và thường họ làm chủ chính mình.

“Những người vĩ đại biết rằng tự làm chủ là con đường nhanh nhất dẫn đến sự giàu có” – Siebold nói.

4/. Bạn mua những thứ vượt quá khả năng : Nếu bạn sống vượt quá mức thu nhập, bạn sẽ không thể giàu có được. Ngay cả khi bạn kiếm được nhiều hơn hay được tăng 6-dau-hieu-2lương thì cũng đừng lấy đó để biện minh cho việc tăng mức sống. “Tôi không mua đồng hồ hay xe hơi sang trọng cho tới khi việc làm ăn và các khoản đầu tư của tôi tạo ra nguồn thu nhập đảm bảo” – tỷ phú tự thân Grant Cardone cho hay. “Tôi vẫn lái chiếc Toyota Camry khi trở thành triệu phú”.

5/. Bạn theo đuổi ước mơ của người khác, không phải của mình : Nếu bạn muốn thành công, bạn phải yêu những gì mình làm. Điều đó có nghĩa là hãy xác định và theo đuổi đam mê của mình. Có quá nhiều người mắc lỗi là theo đuổi ước mơ của người khác, ví dụ như của bố mẹ họ – Thomas C. Corley, người dành 5 năm nghiên cứu các triệu phú tự thân, cho hay.

“Khi bạn theo đuổi ước mơ của ai đó, bạn sẽ cảm thấy không hạnh phúc với công việc mình đã chọn” – ông viết trong cuốn “Thay đổi thói quen, thay đổi cuộc sống”.

6/. Bạn hiếm khi bước ra ngoài vùng an toàn : Nếu bạn muốn giàu có, thành công hay dẫn đầu, bạn sẽ phải làm quen với những điều mới lạ, những thay đổi. “An toàn về thể chất, về tâm lý, về cảm xúc là mục tiêu chính trong tư tưởng của tầng lớp trung lưu” – Siebold viết. “Tầng lớp thượng lưu hiểu rằng trở thành triệu phú không dễ, và nhu cầu về sự an toàn có thể bị phá hủy”.

6-dau-hieu-3

7/. Bạn chi tiêu trước, tiết kiệm phần còn lại : “Việc mà hầu hết mọi người làm khi kiếm được một đô la là chi trả trước” – triệu phú tự thân David Bach viết trong cuốn “The Automatic Millionaire”. “Họ trả tiền thuê nhà, thẻ tín dụng, tiền điện thoại, tiền thuế…”

Thay vì chi tiêu, sau đó tiết kiệm phần còn lại, hãy tiết kiệm trước. Hãy để ra ít nhất 10% tổng thu nhập của bạn – Bach nhấn mạnh. Theo cách đó, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy tiền trước mắt mình và bạn sẽ sống mà không có nó.

8/. Bạn tin rằng sự giàu có ngoài tầm với của mình : “Người bình thường tin rằng giàu có chỉ dành cho những người may mắn” – Siebold viết. “Sự thật là, bạn có quyền giàu có nếu bạn sẵn sàng tạo ra giá trị lớn cho người khác”.

Hãy tự hỏi bản thân “tại sao không phải là mình?”. Sau đó, hãy nghĩ lớn. Người giàu luôn đặt ra những kỳ vọng cao. (theo Vietnamnet)

Phan Tất Đại chuyển tiếp

logo-thay-lang

sg-my-nhan-2ĐAU BỤNG CẤP TÍNH

– BS Nguyễn Văn Đức

Chữ “bụng cấp tính” (acute abdomen, acute abdominal pain) thường được các bác sĩ dùng để chỉ những tình trạng đau bụng dữ

xảy ra đột ngột mới trong vòng vài tiếng đồng hồ hay lâu hơn. [Ngược lại, “đau bụng kinh niên” (chronic abdominal pain) là những tình trạng đau bụng đã xảy ra qua nhiều tháng, năm.]

Theo đúng nghĩa, đau bụng cấp tính thường dữ đến độ chúng ta muốn vào nhà thương hoặc đi khám bác sĩ ngay. Có thể nói, đây là tình trạng khá khẩn cấp.

Tùy nguyên nhân gây đau bụng cấp tính, cái đau có thể cảm thấy như dao đâm, hay đau quặn từng cơn, đau toàn bụng hay đau ở một vùng bụng. Có người cố cuộn tròn người lại cho đỡ đau, có người phải nằm thẳng và im. Đau đến độ đi lại hay thở mạnh một chút cũng đau. Bụng rất khó chịu, khiến chúng ta buồn nôn, ọe, ói.

Tất nhiên, không phải trường hợp đau bụng mới xảy ra trong vòng vài tiếng nào cũng là “bụng cấp tính”. Thí dụ, ăn thức ăn không hợp bụng hoặc thức ăn để lâu nhiễm độc, ăn xong, 6-dau-bung-1chúng ta thấy bụng hơi quặn đau và mắc đi cầu, đi cầu xong bụng dễ chịu hơn. Bụng đau không dữ lắm, và thấy dễ chịu, bớt đau hơn sau khi chúng ta ói, đi cầu, thường là do các nguyên nhân lành, và không phải là “bụng cấp tính”.

Nguyên nhân đau bụng cấp tính : Rất nhiều nguyên nhân gây đau bụng cấp tính. Thường đau bụng cấp tính xảy ra khi có vấn đề nghiêm trọng với một cơ quan trong bụng. Cơ quan này có thể thuộc hệ thống tiêu hóa, hệ thống tiết niệu của cả hai phái, hay hệ thống sinh dục của người phụ nữ.

Cũng có khi, vấn đề của một cơ quan ở trên ngực (tim, phổi, …) hay dưới bụng (sa ruột, xoắn dịch hoàn, …) gây cái đau ta cảm thấy trong bụng. Sau đây là một số nguyên nhân gây đau bụng cấp tính chúng ta cần lưu ý:

– Viêm ruột thừa cấp tính (acute appenditis): gây đau bụng dưới bên phải, kèm nóng sốt, buồn nôn, ói mửa.

– Viêm bọng thành ruột cấp tính (acute diverticulitis): thành ruột của một số người có chỗ yếu, 6-dau-bung-2lồi ra thành những bọng nhỏ, có lúc những bọng nhỏ này bị viêm,  gây đau bụng cấp tính, thường vùng bụng dưới bên trái, kèm nóng sốt, buồn nôn, ói mửa.

– Sạn túi mật (gallstones): đau dữ vùng bụng trên bên phải kéo dài vài tiếng.  – Sạn thận (kidney stones): đau vùng hông vòng ra phía trước bụng, lan xuống háng.  – Bọc mủ trong bụng (abscess): tùy vị trí bọc mủ trong bụng, ta sẽ đau bụng vùng nào. – Tắc ruột (bowel obstruction): bụng phình to, đau toàn bụng, buồn nôn, ói mửa.  – Thủng ruột (bowel perforation): tùy chỗ vùng ruột nào bị thủng, sẽ gây đau nhiều nhất ở vùng đó, bụng cứng. – Thủng vết loét trong bao tử (perforated ulcer): đau vùng bụng trên, bụng cứng. – Viêm tụy tạng cấp tính (acute pancreatitis): đau vùng bụng trên, bụng khám thấy mềm (khác với thủng vết loét trong bao tử). – Vỡ nang buồng trứng (ruptured ovarian cyst): ở phụ nữ, đau một bên vùng bụng dưới.  – Thai ngoài tử cung (ectopic pregnancy): ở phụ nữ, đau một bên vùng bụng dưới.

Đau bụng cấp tính, bạn nên làm gì?

Tự nhiên, bạn đau bụng đột ngột và dữ dội [với mức độ 8, 9, hay 10 trên bảng lượng định cái đau từ 0 (không đau) đến 10 (đau không chịu nổi)], bạn nên đi thẳng đến phòng cấp cứu của bệnh viện.6-dau-bung-3

Trường hợp cái đau không đến nỗi quá dữ, chỉ trong mức độ 4, 5, 6, 7 trên bảng lượng định cái đau, chịu đựng được, bạn đi khám bác sĩ, đem tất cả các thuốc đang dùng ở nhà theo. Bạn kể rành mạch câu chuyện đau bụng của bạn: bạn bắt đầu đau từ lúc nào, khoảng mấy giờ, ở vùng nào của bụng (bụng trên, bụng dưới, bên phải, bên trái, hay toàn bụng), đau liên tục hay từng cơn, lan truyền đi đâu, mức độ đau (từ 1 đến 10, trong mức độ nào), rồi diễn tiến cái đau ra sao, có triệu chứng khác đi kèm hay không (như buồn nôn, ọe, ói mửa, tiêu chảy, thấy trên ngực cũng đau, …), và bây giờ, bạn làm gì thì bớt đau, làm gì thấy đau nhiều hơn. Nếu là phụ nữ, bạn cũng cho bác sĩ biết bạn đang có thai hay không, lần kinh cuối ra ngày nào.

Sau khi nghe bạn kể bệnh, và hỏi thêm chi tiết nếu cần, bác sĩ sẽ thăm khám kỹ bụng bạn, nhìn, sờ, gõ, nghe những vùng khác nhau của bụng, xem có gì bất thường. “Bụng cấp tính” cần được khám rất cẩn thận, kẻo chúng ta sót những bệnh nguy hiểm như viêm ruột thừa, thai ngoài tử cung.

Khám xong, nếu thấy cần, bác sĩ sẽ cho bạn thử máu, nước tiểu, chụp phim. Xét thấy cái đau bụng của bạn chắc không do nguyên nhân nào nghiêm trọng, bác sĩ sẽ cho thuốc bạn về nhà dùng, sau sẽ tái khám (và dặn bạn nếu không thấy bớt, hoặc đau hơn, bạn nên đi bệnh viện, đừng chờ lâu). Còn khám xong, xét thấy bạn cần đi bệnh viện ngay, bác sĩ sẽ viết giấy giới thiệu, gửi bạn đến phòng cấp cứu của bệnh việc để bác sĩ ở đấy, với phương tiện của bệnh viện, tìm hiểu thêm tình trạng của bạn. Bác sĩ phòng cấp cứu sau đó có thể sẽ cho bạn nhập viện, hoặc cho bạn về nhà, dặn bạn trở lại với bác sĩ chính của mình (primary care doctor) trong vòng 1 tuần để bác sĩ chính tiếp tục theo dõi vấn đề. bac-si-6(Từ phòng cấp cứu hoặc nằm bệnh viện ra, khi trở lại tái khám với bác sĩ, bạn nhớ đem hết giấy tờ, toa thuốc, kết quả thử máu, chụp phim bệnh viện họ đưa bạn.)

“Bụng cấp tính”, gây đau đột ngột và dữ, có thể do một vấn đề nghiêm trọng, chúng ta không nên coi thường. Bạn phải kể bệnh rành mạch (và nhớ đem hết thuốc dùng ở nhà theo), bác sĩ phải thăm khám kỹ, không nên vội vã qua loa, kẻo chúng ta sẽ sót một bệnh nghiêm trọng nguy hiểm đến tính mạng. (theo BS Nguyễn Văn Đức)

Mỹ Nhàn chuyển tiếp 

BẢN TIN PHỤ số 4 (21/2/17)

logo-ban-tin-1

sg-cao-boi-1

CAO BỒI GIÀ “TÁM CHUYỆN”

DAO KÉO HOÀN THÀNH KHÂU CẮT KHỐI U

Nói thật tình, lúc đầu khi nằm vào bàn để bác sĩ Diên sử dụng dao kéo, làm cuộc “phẫu thuật” trái tay : cắt khối u trên mắt, mà nghề của chàng lại là bác sĩ Tai Mũi Họng. Kể ra cũng phiêu phiêu sợ sợ rằng… sau cuộc phẫu thuật này mình có bị đui chăng ? Nhưng là Cao Bồi Già, người không sợ súng đạn – có đi lính đâu mà sợ ! – lấy gì phải sợ dao kéo, nên vẫn làm bộ tỉnh bơ, dù BS Diên có nói “cũng mo-matcó đau chút chút, để tao tiêm thuốc giảm đau cho”.

Sau đó BS nói nhắm mắt lại… 1 2 3 “phụp” thế là xong khối u trên mắt chỉ sau 30 giây. Và chỉ trong 24 giờ mới được mở băng keo, nơi được làm “phẫu thuật” thấy đã lành miệng… Mô Phật ! Lạy Chúa Tôi ! có lẽ do không bị bệnh tiểu đường, nên “vết mổ” không có biến chứng, còn được BS Diên phán… không phải kiêng cử gì, cứ tự do ăn uống ! Xin cám ơn BS Diên… nhiều nhiều lắm !!!

dau-daCHUYỆN “CHÂU CHẤU ĐÁ XE”

Mới đây Cao Bồi Già nhận được email của Thân Bình, hân hoan thông báo : có giấy triệu tập của Tòa án TP. để giao giấy tờ theo sự ủy thác tư pháp của phía Áo Quốc. Kèm theo đó là câu “ném đá” : “Nguyễn Việt thường chửi rủa tui, còn riêng tui thì vẫn tin vào có một cái gì đó phải “ngô ra ngô khoai ra khoai” ở cái xứ văn minh một thời là thành viên của đế quốc Áo – Hung”

Thật ra Nguyễn Việt không dám chửi bạn mình đâu, từ hồi đầu vụ tố tụng xuyên quốc gia tức từ xứ An Nam bay đến một thành viên trong Liên hiệp châu Âu – Áo Quốc – như kiểu “châu chấu đá xe”, chỉ có 10% hy vọng mà thôi, có nghĩa Thân Bình… “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” để rồi, chuyện đòi nợ thương nhân nước Áo sẽ bị tòa xử “bên nguyên cáo thua cuộc”, nên lúc đó Nguyễn Việt không tin “bên nguyên cáo” sẽ thắng cuộc.

sg-than-binh-3Nay tòa án Áo quốc đại diện pháp lý – bên bị bị cáo – có gửi thư phúc đáp cho bên nguyên cáo, mà tòa án ở thành phố ta vừa có thông báo  cho bên nguyên :

– Đúng 09g30 ngày 22 tháng 2 năm 2017 (Thứ Tư) / và ngày 23 tháng 2 năm 2017 (Thứ Năm) để nhận văn bản tố tụng của Tòa án tiểu bang Korneuburg (Cộng hòa Áo)”

Theo như Thân Bình, như vậy, xem ra vụ việc chưa bị chìm xuồng hẳn ! Còn hướng giải quyết thế nào thì… đón xem hồi sau sẽ rõ ! (tức chờ xem nội dung thư phúc đáp nói trên). Cũng có nghĩa Nguyễn Việt từng “chửi rủa” vụ kiện không đúng.

Cao Bồi Già bèn tham khảo nhà tiên tri Vịt Đô Nan (người từng phán rắng đảng Cộng Hòa trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ đại thắng, trong khi ai cũng cho rằng đảng Dân Chủ sẽ ở ghế Tổng Thống thêm nhiệm kỳ thứ 3, mà từ khi khai sinh ra nước Mỹ chưa có tiền lệ một đảng nào ngồi quá 2 nhiệm kỳ).

Nghe nhà tiên tri Vịt Đô Nan phán rằng “vụ án xuyên quốc gia Việt Áo” sẽ chấm dứt việc tố tụng đã kéo dài nhiều năm nay, bên nguyên và bên bị đều bị hao tổn khá vit-do-nannhiều tiền bạc – theo giới tâm linh như Vịt đô Nan nói – gọi là tổn tài hao của ! Vậy hãy chờ xèm…. !!!

Cao Bồi Già

P/S : xem bài viết về vụ thưa kiện qua nước Áo :

ve-vu-thua-kien-doanh-nhan-ao

http://danluat.thuvienphapluat.vn/chuyen-to-tung-co-that-o-tinh-korneuburg-nuoc-ao-125491.aspx#447229

logo-bay-gio-ke

10-nha-be-1SỰ TÍCH SÔNG NHÀ BÈ

TỨC TRUYN THỦ HUN

Ngày xưa ở đất Gia định (thuộc đất Biên Hòa và Quận Bình Thạnh ngày nay) có một người tên là Thủ Huồn (1). Hắn xuất thân làm thơ lại. Trong hơn hai mươi năm luồn lọt trong các nha các ti, hắn đã làm cho bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu người bị oan uổng; do đó hắn đã vơ vét được bao nhiêu là tiền của.

Vợ hắn chết sớm lại không có con cho nên tiền bạc của hắn không biết tiêu đâu cho hết. Ngoài số chôn cất, hắn đem tiền tậu ruộng làm nhà. Ruộng của hắn cò bay thẳng cánh, mỗi mùa thu hoạch kể hàng ngàn “giạ” lúa.

Khi thấy cuộc sống quá sung túc, hắn mới thôi việc về nhà, sống một cuộc đời trưởng giả.

Một hôm, có người mách cho Thủ Huồn biết chợ Mạnh-ma ở Quảng Yên là chỗ người sống và người chết có thể gặp nhau. Muốn gặp người chết, người sống phải chờ đến mồng một tháng 6 ÂL, mang một món hàng vào chợ hồi nửa đêm mà đi tìm. Thủ Huồn là người rất yêu vợ. Tuy vợ chết đã ngoài mười năm nhưng hắn vẫn không lúc nào quên. Hắn bèn giao nhà lại cho người bà con rồi làm một chuyến du lịch ra miền Trung, mong gặp lại mặt vợ cho thỏa lòng thương nhớ bấy lâu.

Khi gặp vợ, Thủ Huồn không dám hỏi vì thấy vợ ăn mặc rất đài các. Sau cùng người đàn bà ấy cũng nhận ra được. Thủ Huồn mừng quá vội dắt vợ ra một chỗ kể cho vợ nghe cảnh sống của mình từ lúc âm dương cách biệt. Rồi hắn hỏi vợ:

– Mình lâu nay làm gì ?

– Tôi làm vú nuôi trong cung vua. Cuộc đời của tôi không có gì đáng phàn nàn. Tôi có một gian nhà riêng trong hoàng cung, cái ăn cái mặc được chu cấp đầy đủ.

Hắn nói :

– Tôi nhớ mình quá. Tôi muốn theo mình xuống dưới ấy ít lâu có được không ?

10-nha-be-2– Đi được. Nhưng chỉ trong vài ngày là cùng, nếu quá hạn sẽ nguy hiểm.

Thủ Huồn và vợ cùng đi. Qua mấy dặm đường tối mịt, chả mấy chốc đã đến cõi âm. Hắn rùng mình khi lọt qua bao nhiêu cổng trước lúc vào thành nội, qua những tên quỷ gác cổng có những bộ mặt gớm ghiếc. Nhờ có vợ nên chỗ nào cũng vào được trót lọt. Đến một gian nhà thấp, vợ bảo chồng :

– Đây là nhà bếp, đằng kia là nhà ngục, trước mặt là cung hoàng hậu, chỗ tôi túc trực hàng ngày. Qua khỏi đấy là cung vua. Cứ ẩn tạm trong buồng vắng này vì không thể lên buồng tôi trên kia được. Tôi sẽ kiếm cách cho chàng đi xem một vài chỗ, nhưng rồi phải về ngay.

Chiều hôm đó người vợ về trao cho Thủ Huồn một mảnh giấy phép và nói :

– Chỉ có cung vua và cung hoàng hậu thì đừng có vào còn mọi nơi khác chàng cứ đi xem cho thỏa thích.

Hắn lượn mấy vòng xung quanh nhà bếp rồi tiện chân đến nhà ngục. Chưa lọt khỏi cổng mà những tiếng kêu khóc, tiếng la hét ở phía trong làm cho hắn bồn chồn. Qua mấy phòng chuyên mổ bụng, móc mắt, cắt tay, v.v… hắn thấy đây quả là nơi hành hạ tội nhân kinh khủng, đúng như lời đồn ở trên trần thế.

Sau cái bàn xẻo thịt là cả một kho gông. Trong đó có một cái gông đặc biệt: nó vừa to vừa dài, làm bằng những thanh gỗ nặng như sắt. Thủ Huồn lân la hỏi người cai ngục :

– Thứ gông này để làm gì ?

– Để chờ một thằng ác nghiệt ở trần xuống đây. Bao nhiêu những cái gông trong này đều đã có chủ cả. Cứ xem gông10-nha-be-3 to hay nhỏ thì biết tội ác của nó.

Thủ Huồn lại hỏi :

– Thế cái thằng sẽ đeo cái gông vừa to vừa dài đó là ai ?

Lão cai ngục thủng thỉnh giở một cuốn sách vừa to vừa dày chỉ vào một hàng chữ, đọc : “Hắn là Võ Thủ Hoằng tức là Thủ Huồn”. Rồi nói tiếp :

– Thằng cha đó ở Đại-nam quốc, Gia-định tỉnh, Phúc-chính huyện…

Nghe nói thế, Thủ Huồn giật mình mặt xám ngắt. Nhưng hắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Hắn hỏi thêm :

– Thế nào ? Hắn có tội gì ?

Lão cai ngục mắt vẫn không rời quyển sách.

– Khi làm thơ lại hắn bẻ mặt ra trái làm bao nhiêu việc oan khốc đến nỗi tội ác của hắn đen kín cả mấy trang giấy đây. Này nghe tôi đọc này : năm Ất sửu hắn sửa hai chữ “ngộ sát” thành “cố sát” làm cho hai mẹ con thị Nhân bị chết để cho người anh họ chiếm đoạt gia tài. Việc này Thủ Huồn được mười nén vàng và mười nén bạc, một trăm quan tiền. Cũng năm đó, hắn làm cho ông Ngô Lai ở thôn Bình-ca bị hai mươi năm tội đồ chỉ vì trong nhà có cái áo vải vàng, để đoạt không của ông ta mười hai mẫu ruộng. Năm…

Thủ Huồn tái mặt, không ngờ mỗi một cái cất tay động chân của mình trên kia, dưới này đều rõ mồn một. Hắn ngắt lời đánh trống lảng.

– Thế vợ hắn có cùng đeo gông không hở ông ?

– Ồ ! Ai làm người ấy chịu chứ ! Vợ hắn nghe đâu là người tốt đã xuống đây rồi.

Thủ Huồn lại hỏi gặng :

– Ví thử hắn muốn hối cải thì phải làm thế nào ?

10-nha-be-4Lão cai ngục hạ sách xuống bàn, đáp :

– Đã vay thì phải trả ! Nếu hắn muốn thì phải đem những thứ của cải cướp giật được đó bố thí và cúng lễ cho hết đi.

Từ biệt lão cai ngục và những hình cụ khủng khiếp, Thủ Huồn không còn bụng dạ nào để đi xem nơi khác nữa. Vợ thấy chồng đòi về, lại đưa chồng ra khỏi hoàng cung của Diêm vương và ra khỏi mấy dặm đường tối tăm mù mịt. Lúc sắp chia tay hắn bảo vợ :

– Tôi về trang trải công nợ có lẽ ba năm nữa tôi lại xuống. Mình nhớ lên chợ đón nghe !

Về tới Gia-định. Thủ Huồn mạnh tay bố thí. Hắn tập hợp những người nghèo khó trong vùng lại, phát cho họ tiền, lúa. Hắn đem ruộng đất của mình cúng cho làng, cho chùa, chia cho họ hàng thôn xóm. Hắn mời hầu hết sư, sãi các chùa gần vùng tới nhà mình cúng cơm, tốn kém kể tiền vạn.

Người ta lấy làm lạ không hiểu tại sao một tay riết róng như hắn bây giờ trở nên hào phóng một cách lạ thường. Ai xin gì được nấy. Có những người trước chửi hắn bây giờ lại đâm ra thương hại hắn. Nhiều người bảo nhau :

10-nha-be-5– “Thứ của vô nhân bất nghĩa ấy không trước thì sau thể nào cũng đội nón ra đi mà thôi !” hay là :

– “Có lẽ hắn không con, biết để của cũng chả làm gì nên tự làm cho vợi bớt”.

Thủ Huồn có nghe rất nhiều lời đàm tiếu về mình, nhưng hắn chẳng nói gì sất, cứ việc quẳng của không tiếc tay. Cứ như thế sau ba năm, Thủ Huồn tính ra đã phá tán được ba phần tư cơ nghiệp. Nhớ lại lời hẹn, hắn lại khăn gói ra Bắc tìm đến chợ Mạnh-ma. Ở đây, hắn dỗ khéo được vợ cho hắn xuống thăm cõi âm một lần nữa.

Khi trở lại nhà ngục. Thủ Huồn thấy quang cảnh vẫn như cũ. Lão cai ngục vẫn là lão cai ngục ba năm về trước. Cách bố trí y hệt như xưa : cũng có nơi mổ bụng, nơi móc mắt, cắt tay,… Duy chỗ để gông thì có ít nhiều thay đổi. Bên cạnh những cái vẫn còn nguyên hình như xưa thì lại có những cái trước bé nay đã lớn lên, có cái trước lớn, nay nhỏ hẳn đi. Đặc biệt cái gông mà Thủ Huồn chú ý nhất thì bây giờ đã rút ngắn lại tuy vẫn còn to và dài hơn các thứ gông thường một tý. Hắn lân la hỏi lão cai ngục :

– Cái gông để ở nơi này trước kia tôi nhớ hình như to lắm thì phải.

– Đúng đấy ! Lão đáp. Có lẽ gần đây ở trên dương thế thằng cha ấy đã biết chuộc lỗi nên nó đã nhỏ lại. Nếu hắn gắng hơn nữa, thì rồi sẽ có phúc lớn.

10-nha-be-6Thủ Huồn lại lên đất, trở về Gia-định. Hắn lại làm tiếp công việc bố thí và cúng dàng. Lần này hắn bán hết tất cả những gì còn sót lại, kể cả nhà của của mình. Hắn đến Biên-hòa dựng một ngôi chùa lớn để cúng Phật. Hắn xuôi sông Đồng-nai để làm một việc nghĩa cuối cùng. Hồi đó ở ngã ba sông Đồng-nai và sông Gia-định việc đi lại rất bất tiện. Cũng vì thế mà bên kia sông Đồng-nai người ta còn ngần ngại chưa dám di cư sang để sinh cơ lập nghiệp.

Thủ Huồn liền quyết định ở lại đây. Hắn kết một cái bè lớn, trên bè có nhà ở, có đủ chỗ nghỉ, có sẵn nồi niêu, đồ dùng và tiền gạo. Những thứ ấy hắn dùng để tiếp rước những người qua lại, nhất là những người nghèo khó. Hắn cho họ trú ngụ tại bè của mình kẻ năm ba ngày, người một đôi tháng mà không lấy tiền. Hắn làm công việc đó mãi cho đến ngày xuống âm phủ thật sự.

oOo

Sau đó khá lâu, có lần một ông vua tên là Đạo Quang bên Trung-quốc lúc mới lên ngôi có cho sứ sang Việt-nam hỏi lai lịch một người ở Gia-định. Số là khi nhà vua mới sinh, người ta thấy trong lòng bàn tay vua có mấy chữ: “Đại-nam, Gia-định, Thủ Hoằng”, nên nhà vua cần biết rõ gốc gác Thủ Hoằng là ai. Sau khi sứ giả cho biết rõ lai lịch Thủ Huồn, vua Trung-quốc có cúng vào ngôi chùa Biên-hòa ba pho tượng vàng. 10-nha-be-7Do việc đó người ta bảo Thủ Huồn nhờ thành thực hối lỗi, chẳng những làm tiêu mất cái gông chờ hắn ở cõi âm, mà còn được Diêm vương cho đi đầu thai làm vua Trung-quốc.

Ngày nay, một ngôi chùa ở Biên-hòa còn mang tên là chùa Thủ Huồn: chỗ ngã ba sông Đồng-nai và Gia-định còn gọi là sông Nhà-bè để kỷ niệm lòng tốt của Thủ Huồn đối với khách hộ hành Nam Bắc qua con sông đó [2].

Có câu tục ngữ:

Nhà bè nước chảy phân hai,

Ai về Gia-định Đồng-nai thì về.

Khảo dỊ

Truyện trên giống với truyện Người đi dạo âm phủ cũng do Jê-ni-bren (Génibrel) sưu tập :

Có hai vợ chồng một người ở Nam-định, nhà giàu có lớn. Họ sinh được một cô con gái rất xinh và khôn ngoan tên là Trần Thị Xuân. Đặc biệt là mỗi bàn tay có sáu ngón. Không may năm nàng mười ba tuổi thì bị lên đậu trời mà chết. Thương nhớ con gái, hai vợ chồng không thiết làm ăn gì nữa.

Nghe nói ở Quảng-yên có chợ Mạnh-ma, ở đấy dương gian và âm phủ có thể gặp nhau được, hai vợ chồng bèn tìm đến, mong được gặp con. Họ có mang theo một cái quả bằng bạc sắm cho cô gái lúc còn sống.

Nhằm ngày mồng một tháng Sáu họ đến chợ giả bày hàng ra bán. Lát sau, người con gái đến hàng mua trầu, trông thấy cái quả của mình liền hỏi chuyện. Cha mẹ nhận ra con nhờ có bàn tay sáu ngón của cô và được con mời đi dạo cảnh âm phủ.

Chồng của cô là một viện quan giám thành, đưa cha mẹ vợ đi coi các cửa ngục. Khi đến cửa thứ nhất, hai vợ chồng thất kinh thấy tên tuổi của họ có yết ở cửa ngục. Họ vờ hỏi chàng rể tại sao có tên yết ở cửa, thì hắn bảo :

10-nha-be-8– “Hai người đó ở dương gian cho người ta vay nợ một lớp vốn năm bảy lớp lời làm cho người ta phải bán vợ đợ con nên yết lên để chờ làm tội”.

Hai vợ chồng lại hỏi :

– “Vậy chúng nó muốn khỏi tội thì phải làm thế nào ?”

– “Phải làm chay bố thí cho hết của đó, mới mong khỏi được”.

Trở về làng cũ hai vợ chồng dốc của cải ra đón sư làm chay và mạnh tay bố thí. Sau khi hết của họ lại lần mò ra chợ Mạnh-ma tìm con gái và định đòi xuống âm phủ xem thế nào. Nhưng cô gái vừa gặp cha mẹ đã bảo :

– “Cha mẹ đã sạch tội rồi, không còn thấy tên ở cửa ngục nữa. Vậy chả cần xuống làm gì”.

Cả hai truyện trên có lẽ chịu ảnh hưởng từ một số Phật thoại ngoại lai trong đó có truyện Mục Liên thăm mẹ ở địa ngục khá phổ biến ở Việt-nam. Phần cuối truyện Thủ Huồn tương tự với Sự tích sư ông Huyền Chân Truyện bà Hiếu.

Sự tích sư ông Huyền Chân : Xưa, ở chùa Quang Minh, xã Hậu-bổng (Hải-dương) có một hòa thượng nổi tiếng chân tu. Lúc về già, Phật Di-đà hiện lên báo mộng rằng :

– “Nhà người có công với đạo Phật, kiếp sau sẽ cho giáng sinh làm vua Trung-quốc”. Khi hòa thượng chết, nguoi-xua-1đệ tử vâng lời thầy viết vào vai mấy chữ “Hòa thượng Huyền Chân chùa Quang Minh“.

Về sau có lần sứ bộ Việt Nam sang Trung Quốc. Khi yết kiến, chánh sứ Nguyễn Tự Cường được vua Minh Hy Tông cho biết là mình sinh ra trên vai có mấy chữ, rửa mấy cũng không sạch, không biết đầu đuôi vì sao. Nguyễn Tự Cường về dò hỏi mới biết câu chuyện sư Huyền Chân, vội mang nước giếng chùa Quang Minh sang cho vua Trung-quốc. Kết quả, nước rửa đến đâu chữ mất đến đấy [3].

Truyện bà Hiếu : Ở làng Linh Chiểu Đông (Gia-định) có người đàn bà tên là Hiếu nhà giàu, không có con cái. Bà bèn lập chùa Hòa Nghiêm bao vây một khoảng đất rộng để cho kẻ nghèo chôn cất làm phúc. Nhờ có công đức đó nên khi chết được đầu thai làm con gái vua Trung Quốc. Công chúa khi đẻ ra có chữ son “Gia-định, Linh-chiểu Đông, chùa Hoa-nghiêm” vua Trung-quốc cho là sự lạ, gửi giấy sang hỏi bên ta. Sau đó vua sai cúng vàng bạc vào chùa và xin đưa bài vị sang để thờ. Làng không chịu, chỉ làm một bài vị khác đưa sang cho vua Trung Quốc [4].sg-xuan-mai

[1] Theo Trương Quốc Dụng trong Thoái thực ký văn.

[2] Theo Jê-ni-bren (Génibrel), sách đã dẫn, và tham khảo Thơ ông Thủ Huồn của Nguyễn Hữu Rằng.

[3] Theo Vũ Phương Đề. Công dư tiệp ký.

[4] Theo Lăng-đờ (Landes). Sách đã dẫn.

logo-huyen-bi

10-deo-nhan-2NHÌN NGÓN TAY ĐEO NHẪN

ĐỂ ĐOÁN BIẾT TÀI VẬN

Việc đeo nhẫn ngón nào cũng ảnh hưởng tới tài vận của bạn !

Bạn hay đeo nhẫn ở ngón tay nào ? Bạn có biết ý nghĩa đeo nhẫn của mỗi ngón tay ? Hãy cùng xem chiếc nhẫn khi đeo vào các ngón tay khác nhau sẽ có ý nghĩa khác biệt như thế nào nhé.

1/- Đeo nhẫn ngón cái tượng trưng cho hành Mộc : Ngón cái là yếu tố quan trọng nhất của bàn tay. Một mình ngón cái đóng vai trò như một bên cọng kìm, giúp chúng ta cầm nắm được mọi vật thật chắc. Ngón cái biểu trưng cho sức mạnh. Cũng vì thế mà nhẫn phù hợp với “ngón tay sức mạnh” thường là nhẫn to, trông khỏe khoắn và hầm hố nhất.

Đôi khi bạn phải chịu đựng một nỗi buồn thầm kín, giận ai đó mà không thể nói ra, hoặc bạn bị thất vọng về ai hay việc gì, bạn nên đeo nhẫn ở ngón cái. Nó sẽ giúp bạn tăng thêm năng lượng để giải quyết việc gì đó thật quyết đoán và trí tuệ.

2/- Đeo nhẫn ngón trỏ tượng trưng cho hành Hỏa : Khi đeo nhẫn ngón trỏ, thường bạn sẽ thấy tự tin và tham vọng hơn. Đeo nhẫn ngón trỏ cũng là một cách chứng minh bạn là người có năng lực giải quyết mọi việc. Nếu bạn muốn mở rộng công việc làm ăn, thay đổi gì đó để tiếp tục phát huy thêm tiềm năng thì bạn nên đeo nhẫn ở ngón trỏ, bởi năng lượng mà sao hỏa đem lại là cực kì lớn.

Đeo nhẫn ở ngón này còn giúp cho bạn luôn lạc quan, tự hào về bản thân, mạnh mẽ về ý chí, có nhiều tham vọng về quyền lực và luôn tiến lên phía trước mà không có gì ngăn cản nổi.

Nếu một người đeo nhẫn trong một thời gian dài, nhẫn đeo bị chặt mà họ 10-deo-nhan-1vô tính không để ý thì đó là người tiêu xài quá độ đến không thể kìm hãm được. Lúc đó nên chuyển nhẫn sang ngón khác, vì đeo lâu và chặt như thế khó mà giữ tiền bạc với mình lâu dài và những sự vui chơi giải trí đôi khi là quá độ.

3/- Đeo nhẫn ngón giữa tượng trưng cho hành Thổ : Ngón giữa cũng là ngón dài nhất, nó như biểu tượng của một kỉ lục cao để chúng ta cố gắng phấn đấu vươn tới.

Nếu bạn muốn mọi việc được kiểm soát tốt và bản thân làm việc có kỷ luật thì bạn nên đeo nhẫn ở ngón giữa, vì sao Thổ liên quan nhiều đến sự kiên nhẫn, tính kiên định và tính kỷ luật cao. Những đức tính này rất tốt để bạn luôn tập trung hoàn thành công việc một cách tốt đẹp.

Tuy nhiên, nếu bạn đang gặp chuyện nặng nề bế tắc, không có hướng giải quyết thì đeo nhẫn ở ngón giữa sẽ làm cho mọi việc càng khó khăn hơn.

Đeo nhẫn ngón giữa đồng nghĩa với việc bạn đang cố gắng làm một việc gì đó. Cố gắng thi đỗ đại học, hay cố gắng cưa cẩm một cô nàng.

4/- Đeo nhẫn ngón áp út tượng trưng cho hành Kim : Ngón áp út là ngón được phân bố thần kinh nhiều nhất và theo y học thì ngón áp út có mạch máu chạy thẳng lên động mạnh của tim. Minh chứng cho việc đó là khi đi viện, các bác sĩ thường lấy kim chọc thẳng vào đầu ngón áp út để chích lấy máu xét nghiệm. 10-deo-nhan-3Cũng chính vì thế nên ngón áp út là ngón biểu tượng cho tình yêu, tượng trưng cho sự trọn vẹn, vĩnh hằng.

Người cổ đại La Mã tin rằng, các tĩnh mạch trong ngón tay thứ 4 dẫn trực tiếp đến tim, đây được gọi là “các tĩnh mạch tình yêu”, nhưng khi khoa học phát triển thì người ta không còn công nhận cách gọi này nữa.

Thường thì mọi người đeo nhẫn ở ngón áp út bên bàn tay trái, vì họ cho rằng tay trái gần tim và tránh bất tiện trong công việc hằng ngày: viết, bắt tay…

Nhẫn cho ngón áp út thường là nhẫn đôi, nhẫn cưới. Hãy thận trọng trong việc đeo nhẫn ngón này vì khi bạn chưa có “ý chung nhân” mà đeo nhẫn ngón áp út thì đi ra ngoài thì không có chàng nào “hỏi thăm” bạn đâu.

5/- Đeo nhẫn ngón út tượng trưng cho hành Thủy : Cân bằng với ngón tay sức mạnh (ngón cái) là ngón út. Ngón út – ngón của yếu đuối mong manh nhưng không thể thiếu được. tinh-yeu-5Ngón út tượng trưng cho sự giao tiếp và bản năng giới tính. Nhiều người mơ hồ về khả năng giới tính của mình, hay họ có sự nhầm lẫn về giới tính, họ thường đeo nhẫn ở ngón út.

Đeo nhẫn ở ngón út sẽ hỗ trợ bạn tích cực trong lĩnh vực nghệ thuật. Đeo nhẫn ngón út có thể là bạn đang mang một lời hứa: không yêu ai, hay không kết hôn,.. đeo nhẫn ngón út cũng là cách mà các bạn trẻ chứng minh cho trinh tiết của mình.

Đôi khi đeo nhẫn ở ngón út để chứng tỏ họ đang cố gắng tăng cường nhận được năng lượng từ sao Thủy để giúp họ phát triển khả năng giao tiếp cũng như để chứng tỏ họ thực sự là một người giỏi về giao tế. (theo chiemtinh)

Xuân Mai tổng hợp chuyển tiếp

Bản tin số 052/2577 – Ngày 21/2/17

logo-ban-tin-1

7-mua-lanh-1NHỮNG HÌNH ẢNH LẠNH

KHÔNG THỂ TIN NỔI

Ở NHẬT BẢN

Xem những hình ảnh đồ vật đóng băng, con người thì co ro trong cái lạnh dưới đây, chắc chắn nhiều người sẽ không khỏi rùng mình.

H1: Ngày 15/1, tại nhiều khu vực ở Nhật Bản, nhiệt độ đã hạ xuống mức thấp nhất kể từ đầu mùa Đông đến nay. H2: Nhiệt độ tại nhiều khu vực đã hạ xuống dưới 0 độ C, như: thành phố Oshu hạ xuống mức thấp kỷ lục là -16,5 độ C, nền nhiệt ở thủ đô Tokyo là -2,3 độ C, trong khi ở Nagoya -3,6 độ C và ở Osaka -0,6 độ C… Một số nơi thậm chí đã xảy ra bão tuyết.

Thời tiết lạnh giá đã gây ra rất nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Một số hãng hàng không và tàu hỏa ở nước này đã phải hoãn hoặc hủy các chuyến bay/chuyến tàu đến và đi của mình.7-mua-lanh-2

H3: Theo ghi nhận, đã có ít nhất 3 người chết và khoảng 300 người khác bị thương do các tai nạn liên quan đến thời tiết trong những ngày qua ở Nhật.

Một số hình ảnh cho thấy cái lạnh kinh hoàng ở đất nước mặt trời mọc:

H4: Từ con người đến đồ vật đều đông cứng ngoài trời. Vạn vật đều phủ lên mình một tấm áo tuyết trắng.

7-mua-lanh-37-mua-lanh-4

H5: Nước chảy ra từ vòi lập tức đóng băng khi tiếp xúc với không khí. H6: Ngay đến bồn cầu cũng không tránh khỏi cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. H7: Nhiều người đã tỏ ra hoảng sợ khi nhìn thấy những bức ảnh này. (Thu Hà – theo Trí thức trẻ)

Phan Tất Đại chuyển tiếp

hng-huynh-v-yen-1BỘ TRANH THIẾU NỮ

ĐẸP MÊ HOẶC VÀ HUYỀN BÍ

Feng Chiang Jiang là họa sỹ đương đại người Trung Quốc. Ông sinh năm 1943 tại thành phố Tây An. Ông đến với hội họa từ sự đam mê và tự học, mày mò nghiên cứu.

Tranh của Feng Chiang Jiang là sự kết hợp tuyệt vời giữa nghệ thuật vẽ truyền thống theo kiểu thủy mặc Trung Hoa với sự hiện đại của phương Tây.  Kỳ này, chúng tôi giới thiệu bộ tranh thiếu nữ đẹp một cách mê hoặc, huyền bí của ông, đã thể hiện một cách tinh tế nét dịu dàng, thanh lịch, nhưng cũng đầy quyến rũ của thiếu nữ Á Đông.

5-thieu-nu-15-thieu-nu-2

Đặc biệt, bộ tranh kết hợp nhiều trang phục truyền thống của các nước châu Á, trong đó có cả tà áo dài Việt Nam. (theo Hoa Văn) 

Yên Huỳnh chuyển tiếp

sg-dinh-my-chonĐẰNG SAU NHỮNG QUẢ TRỨNG GÀ

DÀI… 30cm Ở ĐAN MẠCH

Video clip : https://youtu.be/7RNB8OYUDvI

Nếu đến Đan Mạch, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những quả trứng luộc dài tới 30cm, cho ra những lát trứng với kích cỡ đều tăm tắp.

Trứng gà luộc thì ở đâu chả có, và nếu không phải là một người sành ăn thì khi bóc trứng ra, bạn sẽ chẳng phân biệt nổi quả trứng gà Mỹ khác trứng gà Việt ở chỗ nào đâu. Nhưng nếu có dịp được đến châu Âu, hoặc Đan Mạch, bạn sẽ được chứng kiến một món trứng luộc rất kỳ lạ. Lạ ở chỗ, nó dài tới…5-trung-dai-1 30 cm, hoặc hơn.

H1: Món “trứng dài” nổi tiếng của Đan Mạch, có thể cắt thành những khoanh trứng đều tăm tắp

H2: Món ăn này có cái tên đúng như hình dạng của nó : trứng dài – long eggs. Nhưng làm cách nào ? Chắc không phải một con gà đẻ ra quả trứng 30cm như hình dưới được đúng không ? H3: Quả trứng thần thánh này liệu có thực ?

5-trung-dai-2

Tất nhiên là không phải rồi. Đây thực chất là một món ăn đầy tinh vi của Đan Mạch, và thứ để làm ra nó cũng chỉ là những quả trứng gà bình thường thôi. Để biết được quy trình làm nên món trứng này, hãy cùng đột nhập vào một nhà máy làm trứng tiêu biểu của Đan Mạch.5-trung-dai-3

H4: Đầu tiên, trứng sẽ được đập vỡ, tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng. Cả 2 phần sẽ được chuyển đến 2 thùng chứa riêng để đánh đều lên. H5: Lòng đỏ được đưa vào thùng trộn H6: Lòng trắng cũng vậy. Sau khi trộn đều lòng trắng sẽ được đưa vào khuôn, cùng một trục ở giữa sao cho tạo thành một khoảng rỗng.

H7: Cả khuôn sẽ được đun cách thủy bằng nước. Sau khi lòng trắng rắn lại, người ta nhấc trục ra, rồi đổ lòng đỏ vào giữa.

5-trung-dai-4

H8: Khi trứng đã chín, toàn bộ sẽ được nhấc ra, chuyển đến khu vực kiểm tra chất lượng. Tại đây, công nhân sẽ cắt gọt bớt những gì thừa thãi, chỉ để lại một “que trứng” dài, tròn và đẹp mắt nhất có thể. H9: Sau cùng, trứng sẽ được làm lạnh rồi đóng hộp, đợi vận chuyển ra bày bán tại các siêu thị trong nước.

Giờ thì hãy nói xem, bạn có muốn thử thưởng thức món trứng luộc dài 30cm đầy độc đáo này không nào ? (nguồn: Diply, Laura Yuile Channel)

Đinh Mỹ Chơn chuyển tiếp

logo-phong-su

5-cho-noi-1NƠI NHỮNG PHỤ NỮ

LẤY “THUYỀN LÀM NHÀ”

GIỮA LÒNG SÀIGÒN …

Chạy xe trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7) bên dòng Kênh Tẻ ắt hẳn nhiều người sẽ bất ngờ khi thấy hàng chục chiếc thuyền đậu san sát nhau trên mặt kênh. Đó chính là chợ nổi miền Tây giữa lòng Sài Gòn, tồn tại hơn 20 năm với nhiều  dân sinh sống, lấy thuyền làm nhà và cũng là phương tiện buôn bán.

“Chợ ở đây chỉ bán trái cây và bán trên thuyền, không bán thứ khác!”, một người phụ nữ tên Xuân mở đầu câu chuyện với chúng tôi. Chị Xuân quê ở Long An, năm nay 40 tuổi và đã có 15 năm sinh sống trên thuyền làm nghề buôn bán mít. Lúc trước chị sống với cha mẹ ở quê, nhà có ruộng đất nhưng trồng cây trái không đủ sống. Sau khi cưới chồng, chị lấy thuyền làm nhà dạt lên Sài Gòn buôn bán mưu sinh.

5-cho-noi-2“Tôi mua mít chín dưới các tỉnh rồi xuôi thuyền lên đây bán kiếm lời. Mỗi chuyến ở lại đây bán đắt thì vài ngày hết lại đi tiếp, lời lãi cũng chỉ đủ nuôi gia đình”, chị Xuân tâm sự.

Cả gia đình chị Xuân có 4 người, người chồng chị đi phụ hồ nay đây mai đó theo công trình; 2 đứa nhỏ học tiểu học, cùng chị Xuân sống trên thuyền, vừa là phương tiện mưu sinh. Mỗi khi chị Xuân xuôi thuyền đi mua mít vào dịp cuối tuần là các con đi theo phụ giúp để có tiền ăn học.

Vừa sắp lại các trái dừa, một người phụ nữ đội chiếc nón lá, hai tay với làn da rám nắng, mái tóc búi gọn trên cao mở miệng rao : “Mua dừa đi, dừa nào, dừa trái nhỏ nhưng nước nhiều ngọt lắm !”. Chúng tôi hỏi tên chị không nói, cứ bảo gọi “Chị buôn dừa thôi em ơi ! Ai cũng gọi chị vậy hết ! Gọi chị buôn dừa nhé !”.

5-cho-noi-3Bỏ chiếc nón lá xuống phe phẩy cho mát người, người phụ nữ này giới thiệu mình quê Cần Thơ, lên Kênh Tẻ buôn dừa được 7 năm. Nhiều năm trước chị buôn bán ở chợ nổi cái Răng nhưng bạn thuyền rủ nên tìm lên thành phố hi vọng đổi đời. “Chị buôn một mình thôi, làm được bao nhiêu nuôi cha mẹ già với mấy đứa em ! Chị bán dừa khoảng một tuần là về quê vài ngày mua dừa tiếp tục đem lên bán !”, người phụ này chia sẻ.

Hỏi chị Xuân mới biết, người phụ nữ này tên Oanh, có một đời chồng nhưng vì sống không ưng thuận nhau rồi lại ly hôn nên sống một mình không con cái, chọn nghề buôn trái cây nuôi thân. “Nó lấy chồng sớm, chồng chẳng thương yêu gì, không lo làm ăn suốt ngày bài bạc rượu chè còn có bồ nhí nên ly dị nhau. Thấy người ta rủ đi buôn dừa nên đi chứ dạo trước làm nghề may !”, chị Xuân bỏ nhỏ.

Chị Nguyễn Thị An quê ở Bạc Liêu tâm sự, chợ bán trái cây đủ loại như mít, chuối, dừa tươi, xoài…tất cả đều gốc từ miền Tây lên. Giá bán bao nhiêu chỉ nói một lần không “hô”, ai mua thì lấy chứ không cò kè bớt một thêm hai. 5-cho-noi-4“Nghề nhiều lúc cũng vui buồn, trái cây đem lên cả thuyền bán gặp may thì nhanh hết để lấy chuyến khác. Có khi bán không hết, trái cây chín hỏng hết phải bỏ đi”, chị An nói.

“Thế rồi buôn bán xong, sinh hoạt ăn uống, tắm rửa ở đâu chị?”, chúng tôi hỏi. Chị An trả lời rằng, nhờ người dân ở trên bờ gần chợ. Cứ gần khuya, khi chợ tàn thì tìm đến xin tắm giặt, người dân quen rồi nên cho không lấy tiền. Còn đàn ông cũng làm nghề buôn bán ở chợ thì tìm đến nhà vệ sinh công cộng để tắm giặt.

“Ăn uống thì mình nấu ngay trên thuyền, nấu cơm ăn với mấy con cá, bó rau cho qua ngày. Mùa nắng hay mùa mưa, mọi sinh hoạt đều ở trên chiếc thuyền cả! Tuy chật hẹp nhưng quen rồi”, chị An chia sẻ.

Chúng tôi được biết, nhiều phụ nữ có gia đình buôn bán chỉ đủ sống nên việc đến trường của con cái phải đứt quãng, đi học lớp tình thương. gai-que-1Có chị gửi con cái cho cha mẹ già dưới quê trông để tiện cho việc buôn bán, mỗi lần hết trái cây lại về quê mua rồi thăm con cho đỡ nhớ.

Đêm khuya. Thành phố lên đèn sáng rực thì trong những chiếc thuyền nhỏ màu đen kịt le lói lên ánh đèn từ chiếc bình ắc quy. Hỏi về ước mơ được lên bờ, kiếm nghề khác sinh sống thì chị Xuân lắc đầu nói:  “Sống quen rồi, lên bờ sống bằng nghề gì em ! Nay đây mai đó, có khi về quê mình lại làm nghề khác chứ bố mẹ già ở quê, đi đâu cũng thấy nhớ thương !”.

Yên Huỳnh chuyển tiếp

logo-que-huong

sg-my-nhan-3DƯA HẤU GÒ CÔNG

Vùng Tây Nam bộ có ít nhất ba nơi sản sinh ra Dưa hấu ngon nức tiếng như Gò Công tỉnh Tiền Giang – Long Trì tỉnh Long An – Cái Keo tỉnh Cà Mau. Trong đó, Dưa hấu Gò Công được nhiều bậc cao niên Nam bộ tín nhiệm. Dưa hấu Gò Công còn gọi là dưa hấu xứ biển, được bà con trồng hầu như quanh năm.

Dưa hấu Gò Công có hương vị hoàn toàn khác dưa hấu ở những vùng đất khác và tạo được thương hiệu trong làng ẩm thực đồng bằng suốt nhiều năm qua. Dưa hấu xứ Gò Công trái tròn, khoảng 5-6kg/trái, vỏ xanh đen, bóng mướt. Thú vị khi bổ dưa hấu ở đây là lưỡi dao vừa chạm vỏ, dưa đã tự tách ra “rẹt…rẹt…” do vỏ mỏng và giòn tan.

Dưa hấu Gò Công còn gọi là dưa hấu xứ biển, được bà con trồng hầu như quanh năm. 7-dua-hau-1Dưa hấu Gò Công có hương vị hoàn toàn khác dưa hấu ở những vùng đất khác và tạo được thương hiệu trong làng ẩm thực đồng bằng suốt nhiều năm qua. Dưa hấu “xứ Gò” trái tròn, khoảng 5-6kg/trái, vỏ xanh đen, bóng mướt. Thú vị khi bổ dưa hấu ở đây là lưỡi dao vừa chạm vỏ, dưa đã tự tách ra “rẹt…rẹt…” do vỏ mỏng và giòn tan.

Khi cắt ra bên trong dưa hấu đỏ thẫm, ít hạt và nhất là có “cát” nên trông rất hấp dẫn. Có lẽ trồng trên đất ven biển, hấp thụ mạch ngầm và hơi biển mặn mòi nên dưa hấu Gò Công có vị ngọt mặn. Nếm miếng dưa hấu, có cảm giác như răng chưa kịp chạm thì dưa hấu đã tan quyện cùng vị ngọt thanh, vị mằn mặn với những “hạt cát dưa” lăn tăn trong miệng. Cứ như thế, hết miếng này sang miếng khác, nhiều người ăn đến no mà quên thôi. Chính hương vị ấy đã làm nên thương hiệu cho dưa hấu xứ này.

Bà con nông dân bán dưa hấu ven đường, chừng 5-6 ngàn đồng/kg. Thực khách sẽ chẳng lòng nào mặc cả khi chứng kiến bà con tưới dưa. Họ dùng chai nhựa cắt đôi, múc nước đổ vào chai nhựa ấy để nước chảy trọn vào gốc dưa bởi nước ngọt ở xứ biển vô cùng hiếm. 7-dua-hau-2Chi phí mua nước để tưới dưa rất đắt đỏ.

Một sự trải nghiệm khó quên khi ngồi bên bờ biển nghe tiếng sóng vỗ bờ, ngắm nhìn nông dân Tân Thành chăm sóc rẫy dưa và thưởng thức miếng dưa hấu mát lành. Dưa hấu cũng là loại trái cây mà nhiều du khách chọn làm quà cho người thân khi đi du lịch biển Tân Thành.

Dưa hấu Gò Công với đặc tính ngon ngọt, vỏ ngoài xanh nhưng trong ruột thì đỏ. Với những ưu điểm của dưa hấu Gò Công đã chiếm trọn niềm tin của người tiêu dùng. Gò Công trồng dưa hấu không lâu nhưng dưa Gò Công đã trở lên nổi tiếng hơn dưa ở các địa phương khác. Giải thích nguyên nhân về chất lượng và sự nổi tiếng của dưa hấu Gò Công, nhiều người cho rằng chất đất ở Gò Công Tây có chứa nhiều kali đã tạo cho dưa Gò Công có ruột đỏ và ngọt giòn.

Dưa hấu Gò Công cho trái vào dịp Tết Nguyên Đán nên được thương lái về tận nơi mua và chuyên chở về Tp.Hồ Chí Minh trên những chuyến xe đầy ắp trái. Hiện nay đặc sản dưa hấu Gò Công của Hợp tác xã Bình Tây đã được tỉnh Tiền Giang vừa trao giấy chứng nhận nhãn hiệu.

Mỹ Nhàn chuyển tiếp

logo-khoa-hoc

sg-lan-caysu-1HAI LOẠI MẶT NẠ

GIẢI ĐỘC, DƯỠNG DA RẤT TỐT

Có nhiều cách giúp giải độc, dưỡng da như chú ý chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, uống nhiều nước và nhất là sử dụng các loại mặt nạ thiên nhiên cho làn dan.

Ngày nay nhiều người không chú ý tới việc chăm sóc sắc đẹp, nhất là bảo vệ làn da. Việc đi chuyển nhiều không dùng khẩu trang, ăn nhiều đồ cay nóng, ngủ nghỉ không hợp lý khiến da bị ảnh hưởng rất nhiều. Da nhiều ngườithường bị mụn, sạm và không còn tươi sáng. Thế nên, việc giải độc và nuôi dưỡng làn da là vô cùng quan trọng.

Mặt nạ chuối và mật ong : Cả chuối và mật ong đều là một trong những nguyên liệu tự nhiên có thể giải độc cho làn da rất tốt. 7-mat-na-1Đầu tiên, bạn hãy nghiền nát chuối chín rồi trộn đều với mật ong. Sau đó, đắp hỗn hợp chuối và mật ong lên da mặt nhưng chú ý phải tránh phần da nhạy cảm xung quanh mắt. Để mặt nạ này trong vòng từ 10 đến 15 phút.

Rửa lại mặt bằng nước ấm sau khi đắp hỗn hợp này đủ thời gian cần thiết. Công thức này sẽ giúp bạn tẩy sạch các tế bào da chết và làm thông thoáng lỗ chân lông, giúp làn da của bạn mịn màng.

Mặt nạ dâu tây và mật ong : Đây cũng là hai nguyên liệu làm đẹp quen thuộc và được nhiều người yêu thích. Nó thực sự có nhiều dưỡng chất phục hồi làn da, dưỡng ẩm và 7-mat-na-2cải thiện tình trạng của da.

Đầu tiên, bạn hãy xay nhuyễn hai nguyên liệu này và trộn chúng với nhau. Tiếp đó, rửa sạch mặt và đắp hỗn hợp này lên trong vòng 15 phút.

Cuối cùng bạn hãy rửa lại bằng nước ấm. Áp dụng phương pháp trên định kỳ hàng tuần, bạn sẽ thấy làn da trở nên mịn màng và tươi sáng hơn. (theo Phụ Nữ Today)

Lan caysu chuyển tiếp

logo-kien-thuc

sg-ph-tat-dai9 CÁCH KIẾM THÊM THU NHẬP

NGOÀI VIỆC CHÍNH

Trong một thế giới mà chúng ta đang phải đối mặt với ngày càng nhiều các khoản cần chi tiêu, thu nhập từ một nguồn cố định thôi chưa đủ, cần phải có thêm một số nguồn thu khác để tổng thu nhập của chúng ta tăng lên.

Nếu bạn đang suy nghĩ về việc kiếm thêm nguồn thu nhập mới ngoài công việc toàn thời gian đã có, hãy thử qua một số gợi ý dưới đây. Điều quan trọng là bạn phải xác định được kĩ năng của mình để lựa chọn công việc làm thêm cho phù hợp.

1/. Gia sư trực tuyến : Đây là một công việc bán thời gian mà khá nhiều người đã có một công việc toàn thời gian lựa chọn. Điểm cộng của công việc này là bạn hoàn toàn kiểm soát được thời gian của bạn. 5-thu-nhap-1Hầu hết các gia sư trực tuyến thường cung cấp các chương trình giáo dục từ xa, nhất là các bài học tiếng Anh cho những người đang có nhu cầu, thậm chí cho cả những người khác quốc gia.

2/. Viết lách : Đây là một công việc bán thời gian phổ biến cho những người đang tìm việc. Nếu như có khả năng viết lách thì đây là công việc dành cho bạn, nếu không thì cũng có thể trau dồi thêm. Công việc này chắc chắn giúp mở rộng kiến thức của bạn về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống.

3/. Nhận thêm việc đánh máy : Bạn tự hào về kĩ năng đánh máy của mình. Hãy để kĩ năng đó được biết đến bằng cách tìm ra những người đang cần giúp đỡ. Loại công việc này thường có thời hạn phải hoàn thành, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn sẽ làm được như mình đã thỏa thuận.

4/. Đăng video trên Youtube : Kênh truyền thông xã hội như Youtube cung cấp cho người dùng của họ một niềm vui, một cách đơn giản để kiếm tiền là đăng video trên trang web này. Chú ý là bạn không được đăng những video có nội dung khiêu dâm, kích động hoặc không thích hợp. 5-thu-nhap-2Hãy nhớ rằng, nếu bạn muốn kiếm tiền trực tuyến, hãy làm việc đó một cách đàng hoàng.

5/. Đầu tư vào cổ phiếu : Đầu tư chứng khoán là một lĩnh vực mà các doanh nhân thường tham gia. Khi đầu tư tiền của mình vào các cổ phiếu và trái phiếu trên thị trường quốc tế, bạn cần phải chuẩn bị cho những rủi ro có thể xảy ra. Nếu bạn nghĩ bạn có đủ can đảm để bỏ tiền tiết kiệmj của mình vào cổ phiếu, vậy thì hãy làm như thế. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn có một cố vấn tài chính giúp theo dõi quá trình đầu tư cho mình.

6/. Làm thêm một công việc về đêm : Nếu bạn yêu thích cuộc sống hoạt động về đêm, hãy nắm lấy nó bằng cách tìm ra một công việc có thể làm từ sau 6 giờ chiều. Nhân viên pha chế, phục vụ bàn hoặc DJ là một vài công việc mà bạn có thể làm.

5-thu-nhap-37/. Bán đồ ăn : Bán đồ ăn tự làm tại nhà cũng là một công việc làm thêm tuyệt vời dành cho những bạn khéo léo và đảm đang. Còn nếu không tự tin lắm vào tay nghề của mình thì bạn có thể nhờ mẹ hoặc những người nội trợ giỏi mà bạn biết thực hiện khâu nấu nướng, bạn chỉ việc phụ trách việc tiếp thị và thu tiền mà thôi. Hãy quan tâm đến chất lượng vì điều này sẽ quyết định việc bạn có thể cạnh tranh được hay không.

8/. Trở thành lái xe : Một vài người yêu thích lái xe và thông thạo đường xá là một người hoàn hảo để trở thành một lái xe Uber hoặc Grab. Nếu bạn nghĩ rằng mình có những yếu tố đó, tại sao không thử làm công việc này?

9/. Dịch giả trực tuyến : Nếu bạn có thể dịch song ngữ hoặc đa ngôn ngữ, có một danh sách dài nhà tuyển dụng đang chờ để thuê những người sở hữu các kĩ năng như bạn.

Phan Tất Đại chuyển tiếp

THẾ GIỚI QUANH TA (4)

logo-quanh-ta

9-tha-rong-1THÀNH PHỐ THẢ RÔNG

NGHÌN CON HƯƠU

SỐNG CHUNG VỚI NGƯỜI

Du khách tới Nara (Nhật Bản) sẽ thấy hàng đàn hươu nằm trên đường phố, đi lại trong khuôn viên trường học, cửa hàng, tiệm ăn,…

H1: Nara được mệnh danh là thành phố của hươu sao ở Nhật Bản.

H2: Theo truyền thuyết, thần Takemikazuchi đã cưỡi hươu tới Nara để bảo vệ thành phố. Vì thế, người dân Nara rất tôn kính hươu trong hơn 1300 năm qua.

H3: Mỗi khi thấy du khách, hươu bước tới để xin thức ăn. Sau Thế chiến II, chính quyền thành phố không coi hươu là linh vật nữa, nhưng họ xếp chúng vào danh sách những “báu vật quốc gia” cần được bảo vệ.

9-tha-rong-2

H4: Ở Nara hiện có gần 1.200 con hươu sống rải rác ở các công viên trong thành phố. Tuy nhiên, các đàn hươu sao vẫn tràn xuống đường tự do để tìm thức ăn. Từ trước đến nay, những người dân sống ở Nara luôn coi hươu sao là những người hầu cận của Chúa. H5: Hươu sao là một biểu tượng may mắn ở Nara nên người dân ở đây luôn luôn cố gắng bảo vệ loài động vật quý này.

9-tha-rong-3

H6: Nhiếp ảnh gia Yoko Ishii đã thấy những con hươu rất thú vị từ khi cô còn là một đứa trẻ. Vì vậy, cô đã cgắng bắt được những khoảnh khắc độc đáo của loài vật may mắn này. H7: Cô chia sẻ: “Tôi từng tưởng tượng một thế giới mà con người biến mất và loài hươu sẽ thống trị… Hoặc con người bỗng nhiên biến thành hươu sau một buổi sáng thức dậy. Điều đó thực sự thú vị!”.

H8: Trên toàn Nhật Bản, số lượng hươu sao hiện tăng liên tục và sắp đạt con số 2,5 triệu. Một số chuyên gia cho rằng chính quyền có thể giảm số lượng hươu bằng cách giết, hạn chế khả năng tiếp cận nguồn thức ăn, giảm tỷ lệ hươu mang thai. Nhưng do hươu là động vật linh thiêng ở Nara, những biện pháp ấy đều không khả thi. (theo Ninh Linh)

9-thi-tran-1“THỊ TRẤN MA” KỲ LẠ

KHÔNG AI SINH SỐNG

VẪN SÁNG ĐÈN HÀNG ĐÊM

Thị trấn không ai sinh sống nhưng hàng đêm vẫn lên đèn, đường phố được quét dọn sạch sẽ, cây cỏ được cắt tỉa cẩn thận… Khi nhắc đến một thị trấn ma, bạn sẽ hình dung ra những bức tường loang lổ, những tòa nhà đổ nát, những ô cửa hoang tàn.

Nhưng đến với thị trấn Kitsault nằm trên bờ biển bắc tỉnh British Columbia, Canada, bạn sẽ thấy những dãy nhà kiên cố, các trung tâm mua sắm, nhà hàng, ngân hàng, quán rượu và rạp hát sạch sẽ nguyên vẹn dù hoang vu không một bóng người. Đèn đường khắp thị trấn vẫn sáng hằng đêm và đường phố vẫn xanh tươi cây cối, được cắt tỉa gọn gàng dù đã hơn 30 năm không ai sinh sống.

Thị trấn Kitsaukt kỳ lạ  nằm gần biên giới Alaska, nối với thành phố Torrace bởi một con đường sỏi đá dài khoảng 115km. Nó tồn tại trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi. Vào năm 1979, đây từng là nơi sinh sống của cộng đồng các công nhân lao động tại những hầm mỏ molypen.

9-thi-tran-2

Molypen là một loại hợp kim rắn, thường được dùng để gia tăng độ cứng và chống rỉ cho các sản phẩm thép. Nhưng không lâu sau đó, thị trường đã bỏ rơi molypen, và 1.200 người dân cũng rời bỏ thị trấn heo hút này.

Trong khu vực này của tỉnh British Columbia, những mỏ kim loại quý và đá bán quý như bạc, chì, kẽm đã được khai thác suốt một thế kỷ qua dẫn đến sự hình thành của các thị trấn như Alice Arm và Anuox. Molypden lần đầu được khai thác ở đây từ cuối những năm 60 đến cuối những năm 70, nhưng dần thoái trào khi lợi nhuận giảm xuống. Đến cuối thập kỷ, giá đã tăng trở lại lần nữa khi các khu mỏ giàu molypden ở Alaska, British Columbia và miền tây nước Mỹ dần cạn kiệt. Công ty khai khoáng của Mỹ Phelps Dodge đã không bỏ qua cơ hội này.

9-thi-tran-3

Hơn một trăm ngôi nhà cho các gia đình được xây dựng, cộng thêm bảy khu chung cư với hàng trăm căn hộ. Ngoài ra còn có một bệnh viện hiện đại, một trung tâm mua sắm, nhà hàng, ngân hàng, bưu điện, quán rượu, bể bơi, thư viện, hai trung tâm giải trí với bể sục, phòng tắm hơi và rạp hát. Đường điện thoại và truyền hình được chôn ngầm. Thậm chí còn có một nhà máy xử lý nước thải để đảm bảo chất lượng cuộc sống của người dân trong thị trấn.

Gần 18 tháng sau khi gia đình đầu tiên đến định cư ở Kitsault, thị trường molypden bắt đầu sụt giảm do sự suy thoái tính năng nghiêm trọng và sự xuất hiện của molypden nhân tạo. Các hầm mỏ dần đóng cửa và người dân ở Kitsault đã bỏ thị trấn mà đi.

9-thi-tran-4

Năm 2005, doanh nhân người Mỹ gốc Ấn Độ Krishnan Suthanthiran đã mua lại thị trấn với giá 7 triệu USD và lên kế hoạch hồi sinh nơi này. Kể từ đó, nhà triệu phú này đã đổ vào đây 25 triệu USD để nâng cấp và bảo trì. Hơn 10 nhân viên được thuê để kiểm tra, bảo dưỡng các tòa nhà, cắt cỏ và quét dọn đường phố. Vì thế, dù không ai sinh sống, đèn đường thị trấn vẫn sáng hàng đêm.

Suthanthiran lên kế hoạch thu hồi khoản đầu tư của mình bằng cách biến Kitsaul thành một trung tâm công nghiệp khí hóa lỏng thiên nhiên của British Columbia. Tương lai của thị trấn đều phụ thuộc vào sự thành bại của dự án khổng lồ này. (theo Linh Lan / Trí Thức Trẻ)

9-ngoi-lang-1BÍ ẨN NGÔI LÀNG

KHÔNG CÓ MUỖI

SUỐT TRĂM NĂM

Các nhà khoa học chưa thể giải đáp nguyên nhân ngôi làng Đinh Ốc Lĩnh ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc không có muỗi trong gần một thế kỷ.

H1: Ngôi làng Đinh Ốc Lĩnh nằm trên ngọn núi tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã gần một thế kỷ nay không hề xuất hiện bất cứ một con muỗi nào, theo QQ. H2: Xung quanh làng có những cánh rừng rậm rạp cùng không khí trong lành. Các công trình kiến trúc trong làng đều được xây dựng từ đá núi, không hề dùng xi măng. .

9-ngoi-lang-2

H3: Ngôi làng bảo tồn nhiều nét văn hóa lịch sử với tường vàng, gạch đen, nhà gỗ, cầu thang đá ở mọi nơi. .H4: Người dân ở đây vẫn giữ lối sống truyền thống của người Khách Gia. Khách Gia là tộc người Hán, có nguồn gốc cách đây 2.700 năm ở khu vực các tỉnh Hà Nam, Sơn Tây của Trung Quốc.

H5: Người dân trong làng nhiều đời thờ một tảng đá có hình con cóc ở đầu làng. Họ cho rằng miệng cóc hướng về phía làng Đinh Ốc Lĩnh, cho nên muỗi không xuất hiện, không khí ở đây cũng rất trong lành. Ảnh: QQ.

9-ngoi-lang-3

H6: Một ngôi miếu nhỏ cao gần 4 m nằm cạnh cóc đá. Miếu thờ quanh năm nghi ngút khói hương, là nơi thờ phụng một khối cóc đá khác. Ảnh: QQ. H7: Dân làng thường thu gom rác sinh hoạt rồi chôn trên đồi. Nhiều người nhận định thói quen vệ sinh của họ có thể là lý do khiến muỗi không xuất hiện. Tuy nhiên, người dân hy vọng các chuyên gia có thể nghiên cứu kỹ hơn, giải quyết bí ẩn này.  (theo Hiền Anh)

9-cay-mai-1CÂY MAI MỘT HOA

ĐỔI 3 MÀU TRONG NGÀY

Cùng một bông hoa mai nhưng buổi sáng ra màu vàng, đến trưa chuyển sang màu cam và tối lại hóa thành màu trắng. Chủ nhân của cây mai đặc biệt nói trên là anh Thiện hiện ở Sài Gòn.

Trao đổi với phóng viên, anh Thiện cho biết, cây mai đặc biệt này được anh ươm giống và ghép cành khoảng 2 năm nay thì bắt đầu cho hoa. “Đây là lần đầu tiên tôi đưa ra thị trường và có thể khẳng định trên thị trường chưa ai có loại hoa mai vàng cam đổi màu trong một ngày như vậy. Đây là loại mai độc quyền của vườn mai nhà tôi”, anh Thiện khẳng định với PV.

9-cay-mai-2

Anh thiện cũng cho biết thêm, hoa mai này sẽ nở từ lúc 5h đến 8h sáng, lúc này hoa có màu vàng, đến khi nắng lên, hoa mai sẽ chuyển dần sang màu cam đậm và càng về chiều tối thì hoa sẽ chuyển thành màu trắng rồi rụng. Theo quan sát trực tiếp và ghi nhận bằng hình ảnh của PV, cây mai có sự khác biệt khá rõ rệt về màu sắc trên cùng một bông hoa. Giá mà anh Thiện đưa ra để bán cây mai “độc” này là 300 triệu đồng. (theo Đình Thảo)

9-cay-sanh-1HAI CÂY SANH CỔ ĐƯỢC

‘NGÃ GIÁ’ BẰNG CẢ CON ĐƯỜNG

Hai cây sanh cổ dáng long của làng nghề cây cảnh Vỵ Khê (Nam Định) đã từng được đánh đổi bằng cả một con đường làng. Nằm sát bên bờ sông Hồng, cách Đền Trần chừng 5 km – Vỵ Khê là làng nghề cây cảnh có tuổi đời ngót 800 năm.

Trong làng hiện còn hai cây sanh dáng long cổ, tuổi đời hàng trăm năm được đặt ở trung tâm ủy ban xã Điền Xá, được dân làng quý như một báu vật.

Thời phong kiến triều Nguyễn, dân làng đã cắt cử người gồng gánh vào Huế để “thi đấu” cây cảnh với các làng nghề khắp cả nước, và giành được thứ hạng cao.

Ông Vũ Duy Hưng, Chủ tịch hội Sinh vật cảnh (SVC) làng Vỵ Khê ôn lại chuyện cũ: Thuở ấy, cách đây hơn trăm năm, các cụ trong làng cơm đùm cơm nắm, và gồng gánh cả ngàn cây số vào triều Huế hai cây cảnh này. Các cụ gồng gánh theo đúng nghĩa đen, nghĩa là cả chục người khiêng cây bằng đòn càn, quàng dây dưới đáy chậu. Cả tháng trời thì vào đến Huế.

Nhìn bề ngoài, hai cây cảnh này không to, hoành tráng như những “siêu cây” đình đám mà bây giờ dân 9-cay-sanh-2chơi cây đang chuộng, nhưng chúng được làm theo đúng dáng long cổ, tay cút hoàn thiện, đều nhau, rễ đẹp…

Dưới mỗi gốc cây có một cây con, thường gọi là cây tử khiến gốc cây nhìn không bị trống trải, tạo cảm giác ấm áp cho gốc.

Khoảng hai chục năm trước, có người yêu cây tìm về Điền Xá, xin bỏ tiền làm cho làng cả một con đường trải nhựa để lấy hai cây sanh này, nhưng bà con không chịu.

Năm 1997, một cơn bão to quật đổ cây xoài cổ thụ ở ủy ban xã xuống làm gãy một ngọn của một trong hai cây sanh cổ. Dân làng Vỵ Khê đã cử nghệ nhân giỏi nhất làng để nuôi lại ngọn mới…

Chuyện về làng cây cảnh, theo lời của ông Vũ Duy Hưng, có nhiều truyền thuyết ly kỳ. Có giai đoạn cây cảnh sốt giá, được tư thương Trung Quốc sang lùng mua với giá trên trời. Khoảng năm 2010, khách Trung Quốc mang cả bao tải tiền sang làng cây để lùng cây quý. bo-tay-1Những cây cảnh già cỗi góc ao, góc vườn, có những cây làng nghề “bỏ quên”, được họ dòm ngó, tìm tới trả trăm triệu, cũng có những cây trả cả bạc tỷ.

Dân Vỵ Khê nhiều người giàu lên chỉ trong thời gian ngắn giai đoạn đó. Nhiều người ham giàu, vay mượn ngân hàng đầu tư vào cây hàng chục tỷ đồng….

Vỵ Khê có khoảng 500 hộ gia đình vẫn theo nghiệp tổ tiên, bám trụ với nghề. Hai cây long cổ được cả làng coi như báo vật, được đặt ở vị trí trang trọng tại trụ sở ủy ban xã Điền Xá, như là biểu tượng của một làng nghề có bề dày lịch sử. (heo Thái Bình)

9-ga-ky-la-1NHỮNG CON GÀ KỲ LẠ

GIÁ NGÀN ĐÔ

Gà Lamborghini giá 55 triệu đồng bởi toàn thân đen tuyền, nội tạng và máu cũng màu đen; Gà Serema có vẻ ngoài thượng lưu, vương giả…

1/. Gà Lamborghini giá 55 triệu đồng : Loại gà này hiếm và đắt vì có màu đen toàn phần, đến cả nội tạng và máu cũng đen. Chúng có nguồn gốc từ đảo Java (miền Trung Indonesia) và được nhiều đại gia trên thế giới săn lùng. Một con gà này thường chỉ đẻ 78 – 80 quả trứng một năm nhưng ấp nở thành công rất thấp, thường nở không quá 50%. Gà trưởng thành nặng 2 đến 3 kg có giá khoảng 2.500 USD (tương đương 55 triệu đồng).

2/. Gà Serama giá 30 triệu đồng : Loại gà này còn được gọi là gà tre Mã Lai, gà thượng lưu hay gà vương giả, có nguồn gốc từ Mã Lai và được lai tạo từ hơn 50 năm nay. Với tính cách khá dạn người, vẻ đẹp vương giả nên gà 9-ga-ky-la-2Serama đã trở thành vật cưng ở nhiều nơi trên thế giới. Giá của những con gà chỉ từ 300g – 500g lên đến gần 30 triệu đồng.

3/. Gà lông xù 10 triệu đồng một con : Gà lông xù hay còn gọi là gà Silkie, là một giống gà có nguồn gốc từ Trung Quốc. Mỗi con trưởng thành nặng từ một đến 2 kg, vòng đời có thể kéo dài 7-8 năm, nếu chăm sóc tốt có thể sống được 9 năm. Chúng nổi bật với bộ lông xù lạ mắt, nhiều màu sắc. Đây là một trong các giống gà kiểng được yêu thích và có giá 10 triệu đồng một con.

4/. Gà quý phi 8-9 cựa giá chục triệu đồng : Gà quý phi đẹp mã nên được dân sành chơi nuôi làm cảnh. Ngoài bộ lông ba màu đen, trắng, biếc luôn bồng lên như cái nón, gà quý phi còn có mào đỏ, nhô lên trông như quả phật thủ và mắt hồng, cựa đẹp. 9-ga-ky-la-3Tùy thuộc vào độ lớn của chiếc mào, mỗi con gà cảnh có giá từ 800.000 đồng đến 3 triệu đồng. Những con quý phi 8-9 cựa thuộc loại hiếm có giá lên tới cả chục triệu đồng.

5/. Gà vảy cá giá 6-7 triệu đồng : Là một giống gà có nguồn gốc từ nước Anh và được nuôi để làm gà kiểng, chúng đang trở thành một vật nuôi “độc” trong ngành sinh vật cảnh Việt Nam. Điểm đặc trưng của chúng là những chiếc lông tròn trịa, có viền đen bao quanh, trông rất giống vảy cá. Ở Việt Nam, gà vảy cá còn khá hiếm và có giá rất cao. Để sở hữu một con gà loại này, người mua phải trả từ 6 đến 7 triệu, thậm chí cả chục triệu đồng. (Xuân Trang tổng hợp)

logo-phat-minh

9-mon-do-110 MÓN ĐỒ LÀM

CUỘC SỐNG THÚ VỊ HƠN

Bạn có thích cốc cà phê tự pha chế không cần dùng thìa hay chiếc lò nướng kiêm chảo rán….?

H1: Chiếc vali có giá treo đồ sẽ giúp bạn giữ quần áo phẳng phiu khi ở các căn phòng quá nhỏ.

H2: Đôi giày kỳ lạ giúp bố mẹ chơi cùng con vô cùng thuận tiện.

H3: Bạn chỉ cần bấm nút ở quai cốc, cà phê sẽ tự hòa trộn cùng với đường, sữa.

H4: Khi bạn phải viết một đoạn chữ dài trên điện thoại, bàn phím phát ra từ máy chiếu mini sẽ giúp bạn thao tác dễ dàng.

9-mon-do-2H5: Chiếc đèn siêu nhỏ giúp bạn tìm kiếm đồ ở những khu vực tối.

H6: Khi bàn làm việc quá chật, bạn có thể mua chiếc kẹp để cốc màu sắc tươi vui.

H7: Chiếc tivi ẩn sau khung ảnh giúp bạn không phải nhìn màn hình đen thui suốt cả ngày.

9-mon-do-3H8: Việc học toán của các em nhỏ sẽ trở nên thú vị hơn với thiết bị kẻ đường thẳng nhỏ gọn.

H9: Nếu nhà chật, bạn có thể mua chiếc máy pha cà phê kiêm lò nướng, chảo rán này.

H10: Với những người thích không gian ngoài trời, băng ghế gắn bàn có thể giúp họ ngồi làm việc, vào mạng xem phim giữa thiên nhiên. (theo An Yên)

9-mon-do-4

logo-van-de

sg-ph-tat-daiNHÂN QUẢ TUẦN HOÀN

Vị thủ tướng cho 2 cậu bé 35 triệu nhập học, không ngờ nhờ vậy mà cứu được 1,5 triệu dân khỏi đại thảm họa. Đây là một câu chuyện có thật, xảy ra vào năm 1892 tại Mỹ.

Năm đó, có một chàng trai trẻ đã thi đậu vào khoa địa chất học của trường đại học Stanford, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại là đứa trẻ mồ côi nên cậu không biết làm thế nào để có tiền chuẩn bị nhập học. Một ngày, cậu cùng người bạn của mình nảy ra sáng kiến sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc cho một nghệ sĩ piano tài năng. Cậu hy vọng sẽ kiếm được chút tiền hoa hồng để có thể trả học phí và trang trải cuộc sống.

Họ đến gặp nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng trong vùng của mình, ông Ignace Paderewski. Người quản lý của Ignace Paderewski và hai thanh niên trẻ đã thỏa thuận 9-van-de-1với nhau và thống nhất rằng, vị nghệ sĩ sẽ nhận được 2.000 đô la cho buổi biểu diễn. Vị nhạc sĩ cũng đồng ý với đề xuất đó và cho rằng đó là một khoản thù lao hấp dẫn, phù hợp với tên tuổi của ông lúc bấy giờ. Tuy nhiên, đối với hai chàng thanh niên trẻ, đây là một số tiền rất lớn. Nếu số người đến xem buổi biểu diễn không đủ, thì họ sẽ bị lỗ nặng.

Cả hai dốc hết sức lực để tổ chức buổi hòa nhạc được thành công. Nhưng thật không may, cuối buổi hòa nhạc, sau khi kiểm kê số tiền thu được, họ phát hiện rằng họ chỉ thu được 1.600 đô-la. Thất vọng, họ tìm đến Paderewski để giải thích hoàn cảnh của mình. Họ đã đưa toàn bộ số tiền đó cho vị nhạc sĩ cùng tấm giấy nợ 400 đô la cho khoản tiền còn thiếu với lời hứa rằng họ sẽ tranh thủ thanh toán sớm nhất có thể…

Paderewski nhìn hai chàng trai nghèo và đã rất xúc động. Ông lập tức xé tờ giấy biên nợ, cầm tay chàng trai trẻ và nói : “Đây là 1.600 USD, hãy dùng nó trả hết các chi phí và trang trải cho việc học. Với số tiền còn lại, các cậu hãy lấy 10% như là tiền hoa hồng. Còn dư bao nhiêu thì hãy đưa tôi.9-van-de-2Hai cậu sinh viên đã vô cùng bất ngờ, không thốt nên lời trước tấm lòng của Paderewski.

Người nghệ sĩ hào phóng sau đó đã trở về quê hương và trở thành Thủ tướng của Ba Lan. Ông là một nhà lãnh đạo tài ba và tận tụy, nhưng không may, chiến tranh Thế giới đã xảy ra, Ba Lan bị tàn phá. Hơn 1,5 triệu người dân trong nước đang lâm vào cảnh chết đói còn Chính phủ thì rơi vào tình trạng tài chính kiệt quệ. Ông đã đôn đáo khắp nơi nhưng cũng không thể giải quyết cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này.

Không còn lựa chọn nào khác, ông đã tìm đến Herbert Hoover, chủ tịch Cơ quan Cứu trợ và Lương thực Hoa Kỳ để xin sự giúp đỡ. 9-van-de-3Khi Herbert Hoover nhận được lời kêu gọi trợ giúp, ông đã lập tức phản hồi rằng ông sẽ gửi cho Ba Lan một lượng viện trợ lớn.

Không lâu sau, hơn một vạn tấn lương thực viện trợ đã đến Ba Lan. Thảm kịch ở Ba Lan đã được đẩy lùi. Thủ tướng Paderewski muốn gặp mặt trực tiếp để cảm ơn Herbert Hoover và hẹn gặp ông ở Paris.

Khi hai người gặp nhau, Herbert Hoover đã nhìn Paderewski bằng ánh mắt đầy xúc động nói : “Ngài không cần phải cảm ơn tôi, thưa Thủ Tướng. Thủ tướng Paderewski, có một việc có lẽ ngài đã quên từ lâu, nhưng tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Vài năm trước đây, khi còn ở Hoa Kỳ, ngài đã giúp đỡ hai cậu sinh viên nghèo tiếp tục theo đuổi việc học. Và tôi chính là một trong hai thanh niên đó”.cuoi-1

oOo

Làm việc tốt mà không mong cầu được báo đáp là biểu hiện của đạo đức cao thượng. Những người có phẩm chất cao thượng và lòng tự trọng thường làm nhiều việc tốt để giúp đỡ những người khác mà không mong cầu được báo đáp. Những người nhận được sự hào phóng rộng lượng của họ cũng sẽ bắt đầu tự mình làm theo như vậy.

Nhờ điều này, những người tốt có thể nhận được phúc báo bất ngờ cho hành động của họ. Và có lẽ, đó chính là quy luật nhân quả mà Đức Phật vẫn luôn nhắc nhở chúng ta. (theo Phong Vân)

Phan Tất Đại tổng hợp chuyển tiếp